Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện. Dựa vào các tranh đã được sắp
xếp kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.
- Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét lời kể của bạn và kể tiếp được lời kể của bạn.
II.Đồ dùng dạy học:
G: Tranh minh hoạ SGK.
H: SGK
III.Các hoạt động dạy - học:


Nội dung
A.KTBC:
- Bóp nát quả cam

Cách thức tiến hành
(5P) H: Tiếp nối kể (3H)
H+G: Nhận xét


B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

(1P) G: Nêu nội dung yêu cầu của tiết học

2,Hướng dẫn kể chuyện:
a) Dựa vào nội dung tóm tắt,
kể lại từng đoạn câu chuyện ( H: Đọc yêu cầu của bài và nội dung tóm tắt
21P)
từng đoạn
G: Treo bảng phụ, hướng dẫn
H: Tập kể theo nhóm, đại diện nhóm thi kể
trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá
bKể toàn bộ câu chuyện
10P

G: Nêu yêu cầu
H: Tập kể toàn bộ câu chuyện theo cách
phân vai( kể mẫu)
H: Lắng nghe, nhận biết cách kể
H: Tập kể trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện
H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ

3,Củng cố, dặn dò:
(4P)

G: Nhận xét tiết học
H: Tập kể lại chuyện ở nhà cho người thân
nghe và chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×