Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN:
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.
- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT 2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ :

Kể chuyện: Bóp nát quả cam - 2HS kể


3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài
b. Hướng dẫn kể chuyện
- Dựa vào nội dung tóm tắt, kể lại từng - 1HS đọc yêu cầu và ND tóm tắt từng
đoạn câu chuyện.

đoạn.

- GV mở bảng phụ viết sẵn ND tóm tắt - Lớp đọc thầm lại
từng đoạn.

-HS kể từng đoạn truyện trong nhóm


- Thi kể tứng đoạn truyện trong lớp .
- GVNX đánh giá.
-. Kể toàn bộ câu chuyện:hskg

- HS nối tiếp nhau kể toàn bộ câu
chuyện.
- Lớp nhận xét bình chọn những HS kể
chuyện hấp dẫn.

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện

- Chọn HS khá giỏi kể toàn bộ câu
chuyện

4. Củng cố – dặn dò:
- Nêu nội dung câu chuyện
- GVNX tiết học, khen ngợi những em kể - HS chú ý nghe
chuyện tốt.
Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×