Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Giáo án Tiếng việt 2
Kể chuyện
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. MỤC TIÊU
- Dựa vào nội dung tóm tắt, kể được từng đoạn của câu chuyện.
- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Tranh minh họa câu chuyện trong sách giáo khoa
- Bảng ghi các câu hỏi gợi ý.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi học sinh lên nối tiếp nhau kể lại - 3 em lên bảng kể.
câu chuyện: “Bóp nát quả cam”, mỗi em
kể 1 đoạn
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Giới thiệu bài .

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn kể chuyện

- 2 HS nhắc lại tên bài.

*Hướng dẫn kể từng đoạn.
+Bước 1: Kể trong nhóm.
- Yêu cầu học sinh dựa vào câu hỏi gợi
ý, kể chuyện trong nhóm. Khi 1 học sinh - Kể lại trong nhóm. Khi học sinh kể các
học sinh khác theo dõi, lắng nghe, nhận
kể. Các em khác trong nhóm theo dõi
xét bổ sung cho bạn.
+Bước 2: Kể trước lớp.
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể,
sau mỗi lượt học sinh kể, gọi học sinh - Đại diện các nhóm lên kể, mỗi HS
trình bày 1 đoạn
khác lên nhận xét.
- Chú ý: Khi học sinh kể, giáo viên có - Nhận xét


thể đặt câu hỏi gợi ý nếu thấy các em
còn lúng túng .
+Đoạn 1 :
- Bác Nhân làm nghề gì?
*Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng
- Vì sao trẻ con rất thích chơi những đồ bột màu.
chơi của bác Nhân?
*Vì bác nặn toàn những đồ chơi đủ màu
- Cuộc sống của bác Nhân lúc đó ra sao? sắc sặc sỡ.
- Vì sao em biết?

*Cuộc sống của bác rất vui vẻ.

+Đoạn 2 :

*Vì chỗ nào có bác là bọn trẻ xúm lại,
bác rất vui với công việc.

- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
*Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện,
hàng của bác bỗng bị ế.

- Bạn nhỏ đã an ủi bác Nhân như thế
*Bạn sẽ rủ các bạn cùng mua hàng của
nào?
bác và xin bác đừng về quê.
- Thái độ của bác Nhân ra sao?

*Bác rất cảm động.

+Đoạn 3 :

*Bạn đập con heo đất, chia nhỏ món
- Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui tiền để các bạn cùng mua đồ chơi của
trong buổi bán hàng cuối cùng?
bác.
- Thái độ của bác Nhân trong buổi chiều *Bác rất vui và nghĩ rằng vẫn còn nhiều
đó như thế nào?
trẻ con thích đồ chơi của bác.
*Kể lại toàn bộ nội dung truyện
- Yêu cầu học sinh kể theo vai

- HS phân vai kể theo y/c.

- Gọi học sinh nhận xét bạn

- 1 số em nhận xét

- Gọi học sinh kể lại toàn truyện

- 3 em lên kể, lớp theo dõi để nhận xét.

- Gọi học sinh nhận xét bạn.

- 1 số em nhận xét

- Cho điểm học sinh.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.


- Về nhà ôn lại câu chuyện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×