Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo tìm được từ ngữ trái nghiã điền vào
chỗ trống trong bảng (BT1); nêu đựơc từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2).
- Nêu được ý thích hợp về công việc (cột B) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp
(cột A) – BT3
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ:
Làm lại bài tập 2 (1HS)
- Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài
b. Hướng dẫn giải các bài tập
* Bài tập 1 (viết)

- 1 HS đọc yêu cầu


- Những con bê cái: Như những bé gái rụt rè, - 2 HS lên bảng + lớp làm vào vở
ăn nhỏ nhẹn từ tốn
Những con bê đực như những bé trai nghịch - HS nhận xét
ngợm bạo dạn táo tợn ăn vội vàng gấu
nghiến, hùng hục…
=> GV sửa sai cho HS
*. Bài tập 2 (miệng)

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

Trẻ con trái nghĩa với người lớn

- HS làm nháp, nêu miệng

Cuối cùng trái nghĩa đầu tiên, bắt đầụ.

- Lớp nhận xét

Xuất hiện trái nghĩa biến mất, mất tăm …
Bình tĩnh trái nghĩa quống quýt,
hoảng hốt…
=> GV sửa sai cho HS
*. Bài tập 3 (miệng)

1 HS đọc yêu cầu bài tập

- công nhân – d

- HS làm nháp, nêu miệng

- nông dân – a


- Lớp nhận xét

- bác sẻ - e
- công an – b
- người bán hàng - c
4. Củng cố- dặn dò
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
* Nhận xét tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×