Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Đàn bê của anh Hồ Giáo

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

I. MỤC TIÊU:
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm
từ rõ ý.
- Hiểu ND: Hình ảnh rất đẹp, rất dán kính trọng của Anh hùng lao động Hồ
Giáo. (Trả lời được CH 1, 2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ :


Gọi 2, 3 HS Đọc bài "Người làm đồ

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi

chơi"

- Nhận xét ghi điểm
3.Bài mới
- Giới thiệu bài : Ghi đầu bài
* Hoạt động 1: Luyện đọc
- GV đọc mẫu toàn bài

- HS chú ý lắng nghe


- GVHD cách đọc
*Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong
bài (chú ý đọc đúng 1 số từ ngữ )

*. Đọc từng đoạn trước lớp

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước
lớp
- HS rút ra từ cần giải nghĩa

*. Đọc từng đoạn trong nhóm

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong
nhóm

*. Thi đọc giữa các nhóm

Các nhóm thi đọc ĐT, CN (đoạn, cả
lớp)

-GV nhận xét


- Lớp nhận xét

* Đọc đồng thanh

- Lớp đọc đồng thanh 1 lần

* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Không khí và bầu trời mùa xuân trên - không khí trong lành và rất ngọt ngào
đồng cỏ ba vì đẹp ntn ?
- Bầu trời: cao vút, ngập tràn cả những
đám mâỵ
- Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện - Đàn bê quanh quẩn ở bên anh, giống
tình cảm đàn bê của anh Hồ Giáo

như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ.
đàn bê cứ quấn vào chân anh

Hồ

Giáo….
Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình Dụi mõm, vào anh nũng nịu có con còn
cảm của những con bê cáị

sún vào lòng anh……….


- Theo em vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ - vì anh yêu quý chúng chăm bẵm
Giáo như vậy ?

chúng như con .

*. luyện đọc lại

- 3-4 HS thi đọc lại bài văn.

- Gọi HS đọc lại bài

(nhận xét)

- Nhận xét
4. Củng cố – dặn dò:
- Nêu nôi dung bài
Dặn dò: Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị
bài sau .
* Nhận xét tiết học.

- 1 HSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×