Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng nghe và nói: Biết kể về nghề nghiệp của mọi người theo câu hỏi gợi ý.
2.Rèn kĩ năng nói – viết: Viết lại những lại điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn, đơn giản,
chân thật.
II.Đồ dùng dạy – học.
-Bảng phu
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

- Yc H đọc bài viết về việc tốt của

mình.

-3HS đọc bài làm viết về việc
tốt của mình.

2.Bài mới.
*HĐ1:GTB(1’)
*HĐ2: Nói về
nghề nghiệp của
người thân.
(8-10’)

-Nhận xét - ghi điểm
-Giới thiệu bài.

-2HS đọc để.

Bài 1:Hãy kể về 1 người thân

-Nghe.

-Giúp HS nắm yêu cầu bài tập. Kể -Nối tiếp nêu: ông, bà, cha,
về nghề nghiệp của người thân
mẹ, bác ...
theo câu hỏi gợi ý.
-4HS nói về người mình
-Em định kể về ai?
chọn kể,
-Lưu ý khi kể chỉ kể về một
người.

-3HS thi kể.


*HĐ 3: Viết
thành đoạn văn

-Nhận xét tuyên dương.

(17-18’)Bài 2:Hãy viết những đỉèu đã kể
ở BT1 thành 1 đoạn văn...

- 2HS đọc yêu cầu.

- Bài tập yêu cầu gì?

3.Củng cố dặn
dò ( 2-3)

-Khi viết cần lưu ý dùng từ đặt
câu đúng, sử dụng dấu câu phù
hợp.

-Viết bài vào vở.

- Nhận xét - cho điểm

- Nhận xét bài bạn

-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về viết bài về nghề
nghiệp của người thân.

-Tiếp nhau đọc bài mình viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×