Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN

I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào các câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người
thân (BT1)
- Biết viết lại những điều đã kể thành 1 đoạn văn ngắn (BT2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* Tranh của tiết Luyện từ và câu tuần 33
* Tranh của một số nghề nghiệp khác .
* Bảng ghi sẵn các câu hỏi gợi ý .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định
2 .Kiểm tra bài cũ

- Gọi 5 HS đọc đoạn văn kể về một việc - 5 HS đọc bài làm của mình
tốt của con hoặc của bạn con
- Nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới
* Giới thiệu bài


- ở lớp mình , bố mẹ của các em có những Trong tiết Tập làm văn hôm nay, lớp
công việc khác nhau.

mình sẽ được biết về nghề nghiệp ,
công việc của những người thân trong
gia đình từng bạn.

* Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu .

- 2 HS đọc yêu cầu của bài và câu hỏi
gợi ý .

- Cho HS tự suy nghĩ trong 5 phút

- Suy nghĩ .

- GV treo tranh đã sưu tầm để HS định
hình nghề nghiệp , công việc
- Gọi HS tập nói. Nhắc HS nói phải rõ 3 ý - Nhiều HS được kể .
để người khác nghe và biết được nghề
nghiệp, công việc và ích lợi của công việc
đó .
- Sau mỗi HS nói, GV gọi 1 HS khác và - HS trình bày lại theo ý bạn nói
hỏi : Con biết gì về bố(mẹ, anh, chú …) - Tìm ra các bạn nói hay nhất .
của bạn ?
- Sửa nếu các con nói sai, câu không đúng
ngữ pháp.

- Ví dụ :

- Cho điểm những HS nói tốt .

+ Bố con là bộ đội. Hàng ngày bố con
đến trường dạy các chú bộ đội bắn
súng, tập luyện đội ngũ. Bố con rất
yêu công việc của mình vì bố con đã
dạy rất nhiều chú bộ đội khoẻ mạnh,


giỏi để bảo vệ Tổ quốc .
+ Mẹ của con là cô giáo. Mẹ con đi
dạy từ sáng đến chiều. Tối đến mẹ
con còn soạn bài, chấm điểm. Công
việc của mẹ được nhiều người yêu
quý vì mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người .
Bài 2
- GV yêu cầu và để HS tự viết

- HS viết vào vở .

- Gọi HS đọc bài của mình .

- Một số HS đọc bài trước lớp .

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- Nhận xét bài bạn

- Cho điểm những bài viết tốt .

Tình huống a :

- Với mỗi tình huống GV gọi từ 3 đến 5 Thật tiếc quá / Thế à ! Đọc xong bạn
HS lên thực hành. Khuyến khích , kể cho tớ nghe nhé./ Không sao, cậu
tuyên dương các em nói bằng lời đọc xong cho tớ mượn nhé ./…
của mình.
- Nhận xét

Tình huống b:
Con sẽ cố gắng vậy./ Bố sẽ gợi ý cho

- Với mỗi tình huống GV gọi từ 3 đến 5 con nhé./ Con sẽ vẽ cho thật đẹp./..
HS lên thực hành. Khuyến khích , Tình huống c:
tuyên dương các em nói bằng lời
Vâng, con sẽ ở nhà ./ Lần sau, mẹ
của mình.
cho con đi với nhé./…
- Nhận xét

Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu .

- Đọc yêu cầu trong SGK.


- Yêu cầu HS tự tìm một trang sổ liên

HS tự làm việc

lạc mà mình thích nhất , đọc thầm và nói 5 đến 7 HS được nói theo nội dung và
lại theo nội dung :
+ Lời ghi nhận xét của thầy cô.
+ Ngày tháng ghi.
+ Suy nghĩ của con, việc con sẽ làm sau
khi đọc xong trang sổ đó .
- Nhận xét và cho điểm HS
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn tập để chuẩn bị kiểm
tra .

suy nghĩ của mình .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×