Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP LÀM VĂN
Tiết:KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN (NÓI, VIẾT).
I. Mục tiêu
1Kiến thức:
-

Biết cách giới thiệu về nghề nghiệp của người thân theo các câu hỏi gợi ý.

-

Tự giới thiệu bằng lời của mình, theo những điều mà mình biết về nghề
nghiệp của người thân.

2Kỹ năng: Viết được những điều đã kể thành đoạn văn có đủ ý, đúng về câu.
3Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh của tiết Luyện từ và câu tuần 33. Tranh một số nghề nghiệp khác.
Bảng ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.
- HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động


Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Đáp lời an ủi. Kể chuyện được
chứng kiến.
- Gọi 5 HS đọc đoạn văn kể về một việc
tốt của con hoặc của bạn con.
- Nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Ơû lớp mình, bố mẹ của các con có
những công việc khác nhau. Trong tiết
Tập làm văn hôm nay, lớp mình sẽ được
biết về nghề nghiệp, công việc của
những người thân trong gia đình từng

- 5 HS đọc bài làm của
mình.


bạn.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS tự suy nghĩ trong 5 phút.
- GV treo tranh đã sưu tầm để HS định
hình nghề nghiệp, công việc.
- Gọi HS tập nói. Nhắc HS nói phải rõ 3 ý
để người khác nghe và biết được nghề
nghiệp công việc và ích lợi của công
việc đó.
- Sau mỗi HS nói, GV gọi 1 HS khác và
hỏi: Con biết gì về bố (mẹ, anh, chú,…)
của bạn?
- Sửa nếu các con nói sai, câu không đúng
ngữ pháp.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài
và các câu hỏi gợi ý.
- Suy nghĩ.

- Nhiều HS được kể.

- HS trình bày lại theo ý bạn
nói.
- Tìm ra các bạn nói hay
nhất.
- Ví dụ:

- Cho điểm những HS nói tốt.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài viết:

+ Bố con là bộ đội. Hằng
ngày, bố con đến trường dạy
các chú bộ đội bắn súng, tập
luyện đội ngũ. Bố con rất yêu
công việc của mình vì bố con
đã dạy rất nhiều chú bộ đội
khoẻ mạnh, giỏi để bảo vệ Tổ
quốc.
+ Mẹ của con là cô giáo. Mẹ
con đi dạy từ sáng đến chiều.
Tối đến mẹ còn soạn bài,
chấm điểm. Công việc của mẹ
được nhiều người yêu quí vì
mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người.


Bài 2
- GV nêu yêu cầu và để HS tự viết.
- Gọi HS đọc bài của mình.

- HS viết vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Một số HS đọc bài trước
lớp.

- Cho điểm những bài viết tốt.

- Nhận xét bài bạn.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn tập để chuẩn bị kiểm
tra.
- Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×