Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Đôi giày

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 4: ĐỔI GIÀY
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Hiểu nội dung khôi hài của truyện : cậu bé ngốc xỏ nhầm giày , bước
tập tễnh lại đổ tại chân mình hôm nay bên dài , bên ngắn hoặc tại đường khập
khểnh , ngắm 2 chiếc giày để ở nhà , không biết đổi lại thành 2 đôi khớp nhau, lại
nói đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao
2Kỹ năng: Đọc đúng tồn bài
-

Chú ý các tiếng HS dễ phát âm sai

-

Ngắt hơi đúng câu dài

-

Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật ( các câu hỏi , câu
cầu khiến )


3Thái độ: Tính cẩn thận, xem trước ngó sau khi đi ra ngồi .
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh , SGK. Bảng cài: từ khó, câu, đoạn. Bút dạ.
- HS: SGK
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Bàn tay dịu dàng
- HS đọc bài

- HS đọc bài + TLCH


- Vì sao An buồn ?
-

Khi biết An chưa làm bài tập , thái độ thầy

giáo như thế nào ?
- Vì sao thầy giáo có thái độ như thế ?
- Thầy nhận xét
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Tuần này , các em được đọc câu chuyện vui “
Đổi giày ” nói về cậu bé rất ngộ . Vậy cậu bé
này ngộ như thế nào ta cùng đọc bài hôm nay
.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
 Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Biết nghỉ hơi đúng
 Phương pháp: Luyện tập, phân tích
ị ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu.
- Thầy đọc mẫu .
- Nêu những từ ngữ cần luyện đọc ?- HS đọc . Lớp đọc thầm
- xỏ nhầm giày , sân trường ,
gầm giường, tập tễnh , khấp
khểnh

- Nêu những từ ngữ chưa hiểu ?
Xỏ nhầm giầy

-> đi nhầm giày chiếc nọ với
chiếc kia


- tập tễnh , lẩm bẩm , khấp
-

Luyện đọc câu

- Thầy lưu ý :
-

Có cậu học trò nọ / vội đến trường nên xỏ

khểnh

( chú thích SGK )

- Nhấn giọng những từ gạch
dưới – có ý hỏi

nhầm giày / 1 chiếc cao / 1 chiếc thấp ./ Quái lạ / - HS đọc từng câu liên tiếp đến
sao hôm nay chân mình / 1 bên dài / 1 bên ngắn ? hết bài.
/

Hay là / tại đường khấp khểnh / Về đổi giày / - HS đọc nối tiếp từng đoạn

đi

cho dễ chịu .

- HS đọc nối tiếp từng đoạn, bài

+ Luyện đọc đoạn , bài
- Đoạn 1: Từ đầu ……… khấp khểnh
- Đoạn 2: Tới sân trường ………… cho dễ
chịu
- Đoạn 3: Phần còn lại
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
 Mục tiêu: Hiểu nội dung bài

- Hoạt động nhóm -> HS thảo
luận dựa vào câu hỏi -> trình
bày

 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
ị ĐDDH: Tranh.
Đoạn 1:
-

Vì xỏ nhầm giầy , bước đi của cậu bé như thế

- HS đọc đoạn 1
- Bước đi tập tễnh , bước thấp ,
bước cao .
- Chân mình hôm nay bên dài ,

nào ?

bên ngắn , hoặc đuờng đi khấp
khểnh
-

Thấy mình đi lại khó khăn, cậu bé cho là tại

- Suy nghĩ của cậu rất đáng


nguyên nhân gì ?
- Cậu nghĩ như thế có đáng cười không ? Vì
sao ?

cười . Xỏ nhầm giày lại đổ tại
chân , tại đường đi.
- HS đọc đoạn 2 , 3
- Thầy giáo bảo cậu đi nhầm
giày . Phải về đổi lại đi cho dễ

Đoạn 2, 3:
- Vì sao cậu bé chạy về nhà đổi giày

chịu
- Đôi này vẫn chiếc thấp chiếc
cao
- Cậu không biết là cậu xỏ nhầm

- Cậu bé nghĩ gì khi ngắm 2 chiếc giày ở nhà ?

giày, nên 2 chiếc giày ở nhà

- Câu nói của cậu đáng cười như thế nào ?

cũng không cùng đôi .
- Bạn có 4 chiếc giày , chiếc
đang đi ở chân 2 chiếc đang ở

-

Em nói thế nào để giúp cậu bé chọn được 2

chiếc giày cùng đôi

nhà . Hãy đặt trước mặt và chọn
ra 2 đôi giống nhau

 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm + phân vai
 Mục tiêu: Đọc diễn cảm
 Phương pháp: Luyện tập
ị ĐDDH: SGK
-

Thầy đọc mẫu

- HS nhận vai , người kể
chuyện , cậu bé , thầy giáo


-

Thầy hướng dẫn cách đọc cho HS .

- Thầy nhận xét
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- HS đọc diễn cảm
- Qua chuyện này em rút ra bài học gì ?

- Đọc diễn cảm
- Chuẩn bị: Sự tích cây vú sữa

- Khuyên ta trước khi ra ngồi
phải chú ý về cách ăn mặc ,
không nên cẩu thả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×