Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP ĐỌC
DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 1 LỚP 2A
I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc đúng những chữ ghi tiếng có vần khó, dễ lẫn. Nắm được những thông tin cần thiết
trong bản danh sách. Biết tra tìm thông tin cần thiết. Củng cố, sắp xếp tên người theo thứ
tự bảng chữ cái.
- Đọc rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ hơi hợp lí sau từng cột, từng dòng.
- Có ý thức học tập tốt. Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV:Tranh SGK. Bảng phụ, danh sách HS lớp.
- HS: SGK, đọc trước bài
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:

Cách thức tiến hành
(5phút)

- Bạn của Nai nhỏ


H: Đọc nối tiếp ( 3 em )
H+G: Nhận xét, đánh giá.

B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu:
2. Luyện đọc:
phút )

(1phút)

G: Giới thiệu trực tiếp

(15
G: Đọc mẫu.

a. Đọc mẫu:

H: Nhìn bảng phụ đếm số cột

b.HD đọc bản danh sách.

H: Nhiều em tiếp nối đọc từng câu
theo hàng ngang của bản danh sách.
G: Quan sát, chú ý sửa lỗi phát âm,
cách đọc cho HS


H: Luyện đọc trong nhóm( tăng dần
số dòng đọc sau mỗi lần).
G: Theo dõi uốn nắn.
H: Đại diện các nhóm thi đọc
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: HD học sinh tìm hiểu ND bản
danh sách qua việc trả lời các câu hỏi
SGK
3. Tìm hiểu ND bản danh sách(8
phút)
- STT
- Họ và tên- Nam, nữ

- Ngày sinh

- Nơi ở

H: Nêu tên bất kỳ bạn nào trong
danh sách để HS khác đọc tiếp thông
tin
H+G: Nhận xét. Chốt lại ND chính

* Muốn biết TT cần thiết trong danh
sách cần tra tìm thông tin.

H: Cả lớp đọc bài 1 lần.

4. Luyện đọc lại:

H+G: Nhận xét, đánh giá.

(8 phút)

H: Thi đọc ( 3 em )
G: Nhận xét giờ học.

5. Củng cố dặn dò:

(3phút)

H: Lập danh sách HS trong tổ ở buổi
2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×