Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập viết Chữ hoa: Đ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA Đ
I. Mục tiêu:
- Viết đúng shữ hoa Đ ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Đẹp
( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Đẹp trường đẹp lớp ( 3 lần)
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa
với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- H có ý thức luyện viết chữ đúng mẫu, đẹp.
* H(KG): viết đúng và đủ các dòng ( tập viết ở trên lớp )
II. Đồ dùng dạy – học.
- Mẫu chữ Đ hoa, bảng phụ.
- Vở tập viết, bút, bảng con
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
NDkt – Tg

Hoạt động Giáo viên

Hoạt động Học sinh


1.Bài cũ:

- Yêu cầu H viết: D, Dân

- Viết bảng con: D, Dân

- Nhận xét, chấm điểm 1 số bài

- Nhận xét bài bạn

( 4-5’)

- Nhận xét - đánh giá HS viết
bảng.
2.Bài mới:
*HĐ1:Giới
thiệu bài ( 1’)
*HĐ2: HD
viết hoa (6-

- Giới thiệu bài
- Gắn mẫu chữ hoa Đ và hỏi:
Chữ Đ hoa gần giống chữ nào
đã học ?

- Quan sát và nhận xét: Hai
con chữ :


7’)

- Gắn mẫu chữ hoa Đ, D y/c H - Giống nhau:
quan sát, nhận xét so sánh điểm - Khác nhau: Chữ Đ hoa có
giống nhau, khác nhau của 2
thêm 1 nét ngang
con chữ đó

*HĐ3: HD
viết từ ứng
dụng.


( 6- 7’ )

- Yêu cầu H nêu lại cấu tạo và
quy trình viết chữ Đ hoa và nêu - H nêu
cách viết nét ngang trong chữ Đ
hoa
- Nghe – quan sát.
- Viết mẫu – H/d quy trình viết - Viết bảng con, 1 – 2 lần.
- Nhận xét uốn nắn, chú ý đến
những H(TB-Y)
- Gắn cụm từ ứng dụng: Đẹp
trường đẹp lớp.
- Đẹp trường đẹp lớp.: câu
khuyên các em làm gì?

- Nhận xét bài bạn
- Đọc.
- Biết làm đẹp trường lớp.
- Nêu.

- Vậy các cần làm gì để giữ làm
đẹp trường lớp?
- H liên hệ
- Cụm từ: Đẹp trường đẹp lớp.
có mấy chữ ?
- 4 chữ
- Khoảng cách giữa các chữ là
bao nhiêu?
*HĐ4:Viết
vào vở ( 1517’)

- Những chữ nào có dấu thanh?
Đặt ở vị trí nào?
- Nêu độ cao các con chữ trong
câu?

- 1 con chữ o
- Nêu
- Đ, l, g cao 2,5 li
- p, đ cao 2 li
- t cao 1,5 li

- HD cách viết chữ: Đẹp

- r cao 1,25 li

- Khi viết chữ Đẹp ta nối chữ Đ - Các chữ còn lại 1 li.
với e như thế nào?


- Yêu cầu H viết bảng con
- Nhận xét – cách viết.
- HD cách TB và nhắc nhở trước khi viết.

- Viết sao nét khuyết e chạm
với nét cong phải con chữ Đ
-Viết bảng con: Đẹp ( 1-2 lần)

- Theo dõi uốn nắn, giúp đỡ cho - Nhận xét bài bạn
H(TB-Y)
- 1H nhắc tư thế ngồi viết
- Chấm 8 – 10 bài, nhận xét
-Nhận xét đánh giá giờ học

-Viết bài vào vở.

-Nhắc nhở HS.
- Tự sửa sai
3.Củng cố –
dặn dò: (2’)

-Về viết bài ở nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×