Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập viết Chữ hoa: Đ

Tuần: 6

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA Đ
I – MỤC TIÊU
- Rèn kỹ năng viết:
- Biết viết chữ hoa Đ hoa cỡ vừa và nhỏ.
- Viết đúng đẹp cụm từ ứng dụng: đẹp trường , đẹp lớp
II - ĐỒ DÙNG
Mẫu chữ, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Bài cũ
Giáo viên kiểm tra vở hs viết bài ở nhà. Hs viết chữ D, Dân.
B, Bài mới
1. Giới thiệu bài
Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
2. Hướng dẫn hs viết chữ hoa.
a, Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét chữ Đ: về độ cao , cỡ chữ...
Giáo viên viết chữ Đ lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại các viết.

b, Hướng dẫn hs viết chữ Đ vào vở nháp.
3. Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng.
a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng.


Gọi Hs đọc cụm từ ứng dụng – giúp học sinh hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng.
b, Giáo viên viết mẫu cụm từ.
c, Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét: Về độ cao, khoảng cách,nét nối.
d, Học sinh luyện viết vào vở nháp.
4. Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết.
Giáo viên nêu yêu cầu viết . Học sinh luyện viết theo yêu cầu.Gv theo dõi giúp đỡ Hs
5. Chấm , chữa bài:
Chấm bài . Nhận xét.
6. Củng cố dặn dò.
Giáo viên nhận xét tiết học. Dặn về nhà hoàn thành bài tập viết .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×