Tải bản đầy đủ

Giải phẫu bệnh tuyến vú

1

HV. NGUYỄN THANH HẢI


2

Giải
phẫu
học
tuyến

nữ

Dây
chằng
Cooper
Cân dưới
da
Tiểu
thùy

Ống
dẫn sữa
Bón
g
Thu
Mỡ øy
dưới da

Màn
g
phổi
Xg
sươ
øn

ngự
c
nho
û

ngư
ïc
lớ
n


3

Tuyến vú bình thường
Đơn vị tiểu thùy-ống tận
Ống tuyến vú
Ống dẫn sữa
Xoang sữa
Ống góp


4

ETD Extralobular terminal duct
ITD Intralobular terminal duct
5
Acini

Ống tận trong tiểu thùy

Ống tận ngoài tiểu thùy


6

Cấu trúc tiểu thùy tuyến vú bình thườngTuyến vú ở phái nữ trưởng
thành là một tuyến chế tiết
đơn tế bàoGồm 15-20 tiểu thùyKhơng đồng đềuKhơng thơng nối nhauMỗi tiểu thùy đỗ vào núm
vú qua một ống dẫn sữa


7


õ

Sự thay
đổi của
tuyến


Ống dẫn
sữa trước
khi có thai
Nang
sữa
trong giai
đoạn
sớm
của thai
kỳ Nú
m

Giai đoạn
giữa thai
kỳ
Giai đoạn
cho con bú
Sau khi dứt
sữa


8

Tuyeán vuù trong thôøi kyø cho
con buù

Tuyến vú tiết sữa, bào tương nhiều không bào


9

Tuyeán vuù trong thôøi kyø cho
con buùThời kỳ sanh con, lớp tế bào nền lót các tiểu thùy phát triển thành các tế bào
thượng mô chế tiết với bào tương nhạt và có nhiều hạt


10Lactalbumin (+) tế bào
biểu mô chế tiết và trong
lòng ống


11

TUYẾN VÚ LÚC MÃN KINH

-Thượng mô ống dẫn teo đét.
-Dãn nở các ống dẫn
- Tế bào thượng mô nhỏ,


12

Cấu trúc của các ống
dẫn sữa
Thượng mô lát
tầng
Bón Màng đáy
g

Tế bào cơ-thượng


ng dẫn
sữa

Thượng mô
trụ
Nang


13

Cấu trúc nang tuyến vú bình
thường

Tế bào
cơ biểu


Tế bào
biểu mô


14

• Actin (+) với thành
phần cơ biểu mô
• (+) tế bào cơ trơn
bên cạnh là bằng
chứng


BẤT THƯỜNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ SINH LÝ

1. Tuyến vú lạc chỗ ( Ectopic
breast)
i. Nhiều tuyến vú
ii. Tuyến vú lạc chỗ

2. Phì đại tuyến vú
3. Nữ hóa tuyến vú


16

1. DỊ TẬT BẨM
SINH:
tuyến vú và núm
vú thừa
• Tuyến vú là một loại
tuyến mồ hơi đã biến
đổi
• Do sự tồn tại của các
chỗ dầy thượng bì
dọc theo đường sữa,
có thể xuống tới âm
hộ, đến đường nách
trước


17

2. PHÌ ĐẠI TUYẾN VÚ

o Một hoặc hai vú,
o Do rối loạn nội tiết tố.
o Trước tuổi dậy thì, phì đại xảy ra

ở 2 vú thường do một số u có
khả năng chế tiết estrogen (u tb
hạt buồng trứng, u vỏ thượng
thận …).


18

Phỡ ủaùi tuyeỏn
vuự

Moọt beõn

Hai beõn


19

3. Nữ hóa tuyến vú
o Có thể xảy ra bất cứ ở tuổi nào,

một hoặc cả 2 vú.
o Do sự tăng sản của mô liên kết và

các ống dẫn.
o Có thể do dùng nội tiết tố estrogen

tổng hợp, xơ gan, u chế tiết estrogen.


20

Nöõ hoùa tuyeán vuù


21

Nöõ hoùa tuyeán vuùDo sự tăng sản của mô liên
kết và các ống dẫnMô đệm: ±limpho bào,
tương bào, bạch cầu đa
nhân, BC đơn nhân,± có chất chế tiết từ ống
dẫn. chất này, không phải
là sữa non, hay sữaCác ống dẫn nhiều, dài
thêm và thêm các nhánh
nhưng không có thành lập
tế bào chế tiết thực sự


22

UNG THƯ

VIÊM

BỆNH CỦA VÚ
THAY ĐỔI
SI BỌC

U LÀNH


23


24

1.VIEÂM


25

1. Cấp – Ápxe hóa
2. Tương bào

3. Mạn tính
VIÊM
TUYẾN


4. Hoại tử mỡ

5. Bọc
sữa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×