Tải bản đầy đủ

Tình huống tâm căn suy nhược thể âm dương đều hư

Tình huống 3
Tóm tắt
• Lý chứng: can: đau đầu âm ỉ, mất ngủ, khó vào giấc, dễ thức
Thận: tiểu đêm 2-3 lần 1 đêm, hay nhức mỏi thắt lưng, xương
khớp, ù tai
• Hư chứng: bệnh 1 năm nay, mệt mỏi nhiều, mạch tế vô lực
• Hàn chứng: đại tiện phân lỏng, tay chân lạnh, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng
Chẩn đoán:
• Bệnh danh: Thất miên
• Thể: Tâm căn suy nhược thể âm dương đều hư
• Bát cương: Lý hư hàn
• Tạng phủ: Can thận âm hư, thận dương hư
• Nguyên nhân: nội nhân: buồn, lo nghĩ
Điều trị
•Pháp điều trị: Trừ hàn, bổ can thận âm, bổ thận dương,an thần,
•Không dùng thuốc
Công thức huyệt:
An thần: nội quan, thần môn, tam âm giao (châm bổ)
Trừ hàn: quan nguyên, khí hải, mệnh môn (châm tả)
Bổ thận: thận du, thái khê (châm bổ)
Bổ can: can du, thái xung (châm bổ)

Bổ can thận âm: tam âm giao (châm bổ)
Châm có cứu (ôn châm), liệu trình 10 ngày nghỉ 3 ngày tiếp tục liệu trình
mới
•Thuốc đối pháp lập phương
An thần: toan táo nhân 8g
Bá tử nhân 12g
Long nhãn 8g
Trừ hàn: can khương 4g
nhục quế 4g
Bổ can thận: câu kỉ tử 12g (bổ can thận)
thiên môn đông 12g (bổ thận)
Bạch thược 12g (bổ can)
ba kích 12g (bổ thận)
Đỗ trọng
12g (bổ thận)
Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần/ngày * 10 thangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×