Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Fujifilm GFX 50S

MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

Hướng Dẫn Sử Dụng

BL00004880-201 VN


Giới Thiệu
Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Hãy đọc hướng
dẫn này và hiểu rõ nội dung trước khi sử dụng máy ảnh.
Giữ hướng dẫn này ở nơi người dùng sản phẩm có thể đọc.
Thông Tin Mới Nhất
Để biết thông tin mới nhất của sản phẩm này, bao gồm phiên
bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng và ảnh mẫu, truy cập vào
địa chỉ sau:
http://fujifilm-dsc.com/manuals/
Trang web này không chỉ truy cập được trên máy tính mà còn
xem được từ điện thoại thông minh hay máy tính bảng.

iiPPChỉ Mục Theo Chương
Danh sách Menu
1 Trước Khi Bắt Đầu

iv

1

2 Bước Đầu Tiên

23

3 Chụp Ảnh Cơ Bản và Chức Năng Xem Ảnh

39

4 Quay Phim Cơ Bản và Chức Năng Xem Phim

45

5 Thao Tác Chụp Ảnh

51

6 Menu Chụp Ảnh (Shooting)

85

7 Xem Ảnh và Menu Xem Ảnh (Playback)

119

8 Menu Cài Đặt (Setup)

145

9 Truy Cập Nhanh

17510 Thiết Bị Ngoại Vi và Phụ Kiện

187

11 Kết Nối

207

12 Chú Ý Kỹ Thuật

217

iii


Danh Mục Menu
Các chọn lựa trong menu máy ảnh được liệt kê dưới đây.

Danh Mục Menu

Menu Chụp Ảnh (Shooting)
Điều chỉnh cài đặt khi chụp ảnh hoặc quay phim.

N Xem trang 85 để biết thông tin chi tiết.
H IMAGE QUALITY SETTING
IMAGE SIZE
IMAGE QUALITY
RAW RECORDING
SIMULATION
1/3 FILM
GRAIN EFFECT
COLOR CHROME EFFECT
DYNAMIC RANGE
WHITE BALANCE
HIGHLIGHT TONE
SHADOW TONE
COLOR
2/3 SHARPNESS
NOISE REDUCTION
LONG EXPOSURE NR
LENS MODULATION OPTIMIZER
COLOR SPACE
PIXEL MAPPING
3/3 SELECT CUSTOM SETTING
EDIT/SAVE CUSTOM SETTING

iv

P G AF/MF SETTING

86
FOCUS AREA
87
AF MODE
87
STORE AF MODE BY ORIENTATION
88 1/2 RAPID AF
89
AF POINT DISPLAYyz
89
NUMBER OF THE FOCUS POINTS
89
PRE-AF
90
FACE/EYE DETECTION SETTING
93
AF+MF
93
MF ASSIST
93
FOCUS CHECK
93 2/2 INTERLOCK SPOT AE & FOCUS AREA
94
INSTANT AF SETTING
94
DEPTH-OF-FIELD SCALE
94
RELEASE/FOCUS PRIORITY
94
TOUCH SCREEN MODE
95
95
96

P

97
97
98
98
98
99
99
100
101
101
102
102
102
103
103
103


Danh Mục Menu

P F FLASH SETTING

104
105
105
106
106
107
108
109
109
110
112

FLASH FUNCTION SETTING
RED EYE REMOVAL
TTL-LOCK MODE
LED LIGHT SETTING
MASTER SETTING
CH SETTING
B MOVIE SETTING
MOVIE MODE
MOVIE AF MODE
HDMI OUTPUT INFO DISPLAY
HDMI REC CONTROL
MIC LEVEL ADJUSTMENT

P

113
113
114
114
115
115
P

116
116
117
117
117

Menu Xem Ảnh (Playback)
Điều chỉnh cài đặt xem ảnh.

N Xem trang 126 để biết thông tin chi tiết.
C PLAY BACK MENU
SWITCH SLOT
RAW CONVERSION
ERASE
1/2 CROP
RESIZE
PROTECT
IMAGE ROTATE
RED EYE REMOVAL

P C PLAY BACK MENU
126
VOICE MEMO SETTING
127
COPY
129
WIRELESS COMMUNICATION
131 2/2 PHOTOBOOK ASSIST
132
PRINT ORDER (DPOF)
133
instax PRINTER PRINT
134
DISP ASPECT
135

P

136
137
138
139
141
142
143

v

Danh Mục Menu

A SHOOTING SETTING
SELF-TIMER
SAVE SELF-TIMER SETTING
INTERVAL TIMER SHOOTING
BKT SETTING
1/2 AE
FILM SIMULATION BKT
PHOTOMETRY
SHUTTER TYPE
IS MODE
ISO AUTO SETTING
2/2 MOUNT ADAPTOR SETTING
WIRELESS COMMUNICATION


Menu Cài Đặt (Setup)
Điều chỉnh cài đặt cơ bản của máy ảnh.

N Xem trang 145 để biết thông tin chi tiết.
Danh Mục Menu

D USER SETTING
FORMAT
DATE/TIME
TIME DIFFERENCE

MY MENU SETTING
SENSOR CLEANING
BATTERY AGE
RESET
D SOUND SETTING
AF BEEP VOL.
SELF-TIMER BEEP VOL.
OPERATION VOL.
HEADPHONES VOLUME
SHUTTER VOLUME
SHUTTER SOUND
PLAYBACK VOLUME

vi

P D SCREEN SETTING
P
146
EVF BRIGHTNESS
153
147
EVF COLOR
153
147
LCD BRIGHTNESS
153
148 1/2 LCD COLOR
153
148
IMAGE DISP.
154
149
AUTOROTATE DISPLAYS
154
149
PREVIEW EXP./WB IN MANUAL MODE 155
150
PREVIEW PIC. EFFECT
155
FRAMING GUIDELINE
156
P
AUTOROTATE PB
157
151
157
151 2/2 FOCUS SCALE UNITS
DISP. CUSTOM SETTING
158
151
SUB MONITOR SETTING
159
152
152
152
152


Danh Mục Menu

P D SAVE DATA SETTING

FRAME NO.
SAVE ORG IMAGE
EDIT FILE NAME
CARD SLOT SETTING (STILL IMAGE)
SWITCH SLOT (SEQUENTIAL)
MOVIE FILE DESTINATION
COPYRIGHT INFO
D CONNECTION SETTING
WIRELESS SETTINGS
PC CONNECTION SETTING
GEOTAGGING SET-UP
instax PRINTER CONNECTION
SETTING
P PC SHOOT MODE
167
167
168

160
161
162
164
164
164
165
165
165
165
166
166
166

P

169
170
170
170
170
171
171
P

172
173
173
173
174

vii

Danh Mục Menu

D BUTTON/DIAL SETTING
FOCUS LEVER SETTING
EDIT/SAVE QUICK MENU
FUNCTION (Fn) SETTING
BUTTON SETTING
1/2 SELECTOR
COMMAND DIAL SETTING
SHUTTER AF
SHUTTER AE
SHOOT WITHOUT LENS
FOCUS RING
AE/AF-LOCK MODE
2/2 EXPO. COMP. BUTTON SETTING
TOUCH SCREEN SETTING
LOCK
D POWER MANAGEMENT
AUTO POWER OFF
SHOOTING STAND BY MODE
AUTO POWER SAVE


PPMục Lục
Giới Thiệu................................................................................................................. ii
Thông tin mới nhất........................................................................................................... ii
Danh mục Menu................................................................................................... iv
Menu Chụp Ảnh (Shooting).......................................................................................iv
Menu Xem Ảnh (Playback)............................................................................................v
Menu Cài Đặt (Setup)......................................................................................................vi
Phụ Kiện Đi Kèm................................................................................................xvii
Tài liệu hướng dẫn sử dụng.........................................................................xviii
Biểu tượng và ý nghĩa................................................................................................xviii
Thuật ngữ..........................................................................................................................xviii

1
Introduction

1Trước Khi Bắt Đầu

1
Bộ Phận Máy Ảnh.................................................................................................. 2
Phím Mũi tên.........................................................................................................................5
Cần Điều Hướng..................................................................................................................5
Vòng Chỉnh Tốc Độ Màn Trập/Độ Nhạy Sáng...................................................5
Vòng Lệnh...............................................................................................................................6
Nút Chế Độ Bấm Máy......................................................................................................7
Đèn Báo....................................................................................................................................8
Màn Hình LCD.......................................................................................................................9
Khung Ngắm........................................................................................................10
Lắp Khung Ngắm.............................................................................................................11
Khung Đặt Mắt..................................................................................................................11
Độ Nét Khung Ngắm.....................................................................................................11
Màn Hình Hiển Thị..............................................................................................12
Khung Ngắm Điện Tử....................................................................................................12
Xoay Màn Hình..................................................................................................................13
Màn Hình LCD....................................................................................................................14
Chọn Chế Độ Hiển Thị..................................................................................................16
Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình..............................................................................16
Nút DISP/BACK..................................................................................................................17
Tự Thiết Lập Màn Hình Chuẩn.................................................................................19
Màn Hình Thông Số.......................................................................................................21
Sử Dụng Hệ Thống Menu.................................................................................22

viii


Mục Lục

2Bước Đầu Tiên

3Chụp Ảnh Cơ Bản và Chức Năng Xem Ảnh

39
Chụp ảnh (Chế độ P)..........................................................................................40
a Xem Ảnh..........................................................................................................43
b Xóa Ảnh.............................................................................................................44

4Quay Phim và Chức Năng Xem Phim

45
F Quay Phim.......................................................................................................46
Điều Chỉnh Cài Đặt Quay Phim...............................................................................48
a Chức Năng Xem Phim.................................................................................49

5Thao Tác Chụp Ảnh

51
Chế Độ Chụp Ảnh P, S, A và M........................................................................52
Chế Độ P: Tự Động Chụp Theo Chương Trình (Program AE)................52
Chế Độ S: Ưu Tiên Tốc Độ Màn Trập....................................................................54
Chế Độ A: Ưu Tiên Khẩu Độ......................................................................................58
Chế Độ M: Tự Thiết Lập Mức Lộ Sáng.................................................................60
Lấy Nét Tự Động..................................................................................................62
Chế Độ Lấy Nét.................................................................................................................63
Các Lựa Chọn Lấy Nét Tự Động (AF Mode).....................................................65
Chọn Điểm Lấy Nét........................................................................................................67
Điều Khiển Lấy Nét Chạm................................................................................70
Lấy Nét Bằng Tay.................................................................................................71
Kiểm Tra Độ Nét................................................................................................................73

ix

1
Introduction

23
Gắn Dây Đeo Máy...............................................................................................24
Lắp Ống Kính........................................................................................................26
Sạc Pin.....................................................................................................................27
Lắp Pin....................................................................................................................30
Lắp Thẻ Nhớ..........................................................................................................32
Sử Dụng Hai Thẻ Nhớ...................................................................................................33
Thẻ Nhớ Tương Thích....................................................................................................34
Bật Tắt Máy Ảnh...................................................................................................35
Kiểm Tra Dung Lượng Pin................................................................................36
Cài Đặt Cơ Bản......................................................................................................37
Chọn Ngôn Ngữ Khác...................................................................................................38
Thay Đổi Ngày Giờ..........................................................................................................38


N Độ Nhạy Sáng (ISO).....................................................................................74
Độ Nhạy Sáng Tự Động (A)........................................................................................75
C Phương Thức Đo Sáng................................................................................76
d Chức Năng Bù Trừ Sáng..............................................................................77
Khóa Nét/Khóa Sáng.........................................................................................78
Nút AF-L và AE-L...............................................................................................................79
BKT Bù/Trừ Tự Động (Bracketing)...................................................................80
O Bù Trừ Sáng Tự Động.............................................................................................80
W Bù Trừ ISO Tự Động.....................................................................................................80
X Bù Trừ Hiệu Ứng Phim Tự Động..........................................................................80
V Bù Trừ Cân Bằng Trắng Tự Động.........................................................................81
Y Bù Trừ Phạm Vi Tương Phản Tự Động..............................................................81
I Chức Năng Chụp Liên Tục (Burst Mode)..............................................82
j Chụp Chồng Ảnh..........................................................................................83

1
Introduction

6Menu Chụp Ảnh

85
H CÀI ĐẶT CHẤT LƯỢNG ẢNH......................................................................86
KÍCH THƯỚC ẢNH..........................................................................................................86
CHẤT LƯỢNG ẢNH.........................................................................................................87
LƯU ẢNH ĐỊNH DẠNG RAW....................................................................................87
GIẢ LẬP PHIM....................................................................................................................88
HIỆU ỨNG HẠT..................................................................................................................89
HIỆU ỨNG MÀU CHROME.........................................................................................89
PHẠM VI TƯƠNG PHẢN..............................................................................................89
CÂN BẰNG TRẮNG.........................................................................................................90
TÔNG SÁNG........................................................................................................................93
TÔNG TỐI..............................................................................................................................93
SẮC THÁI...............................................................................................................................93
ĐỘ SẮC NÉT.......................................................................................................................93
GIẢM NHIỄU.......................................................................................................................94
GIẢM NHIỄU TỐC ĐỘ MÀN TRẬP CHẬM........................................................94
TỐI ƯU ĐIỀU BIẾN ỐNG KÍNH.................................................................................94
KHÔNG GIAN MÀU........................................................................................................94
XÓA ĐIỂM TRẮNG (PIXEL MAPPING).................................................................95
CHỌN CÀI ĐẶT RIÊNG..................................................................................................95
CẬP NHẬT/LƯU CÀI ĐẶT RIÊNG............................................................................96

x


Mục Lục

xi

1
Introduction

G CÀI ĐẶT AF/MF...............................................................................................97
KHU VỰC LẤY NÉT..........................................................................................................97
CHẾ ĐỘ LẤY NÉT TỰ ĐỘNG AF.............................................................................97
LƯU CHẾ ĐỘ LẤY NÉT THEO HƯỚNG CẦM MÁY.......................................98
LẤY NÉT NHANH..............................................................................................................98
HIỂN THỊ ĐIỂM LẤY NÉT YZ ........................................................................98
SỐ ĐIỂM LẤY NÉT...........................................................................................................99
LẤY NÉT TRƯỚC...............................................................................................................99
CÀI ĐẶT NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT/MẮT................................................... 100
CHỨC NĂNG AF+MF................................................................................................. 101
HỖ TRỢ LẤY NÉT TAY MF........................................................................................ 101
KIỂM TRA ĐỘ NÉT........................................................................................................ 102
LIÊN KẾT ĐO SÁNG TẠI ĐIỂM LẤY NÉT.......................................................... 102
CÀI ĐẶT LẤY NÉT NHANH...................................................................................... 102
CHỈ BÁO VÙNG ẢNH RÕ.......................................................................................... 103
ƯU TIÊN KHOẢNH KHẮC / ĐỘ NÉT.................................................................. 103
CHẾ ĐỘ MÀN HÌNH CẢM ỨNG........................................................................... 103
A CÀI ĐẶT CHỤP ẢNH................................................................................... 104
CHỤP HẸN GIỜ.............................................................................................................. 104
LƯU CÀI ĐẶT CHỤP HẸN GIỜ............................................................................... 105
CHỨC NĂNG CHỤP ẢNH ĐỊNH KỲ................................................................... 105
CÀI ĐẶT BÙ TRỪ SÁNG TỰ ĐỘNG..................................................................... 106
BÙ TRỪ HIỆU ỨNG GIẢ LẬP PHIM TỰ ĐỘNG............................................. 106
PHƯƠNG THỨC ĐO SÁNG..................................................................................... 107
LOẠI MÀN TRẬP............................................................................................................ 108
CHỨC NĂNG GIẢM RUNG...................................................................................... 109
CÀI ĐẶT ISO TỰ ĐỘNG............................................................................................. 109
CÀI ĐẶT NGÀM CHUYỂN ĐỔI.............................................................................. 110
GIAO TIẾP MẠNG KHÔNG DÂY........................................................................... 112
F CÀI ĐẶT ĐÈN FLASH................................................................................. 113
CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG ĐÈN FLASH................................................................... 113
GIẢM MẮT ĐỎ................................................................................................................ 113
KHÓA SÁNG ĐÈN FLASH TTL............................................................................... 114
CÀI ĐẶT ĐÈN LED........................................................................................................ 114
CÀI ĐẶT ĐÈN CHỦ....................................................................................................... 115
CÀI ĐẶT KÊNH GIAO TIẾP........................................................................................ 115


B CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG QUAY PHIM...................................................... 116
CHẾ ĐỘ QUAY PHIM.................................................................................................. 116
CHẾ ĐỘ LẤY NÉT KHI QUAY PHIM.................................................................... 116
HIỂN THỊ THÔNG TIN CỔNG XUẤT HDMI..................................................... 117
ĐIỀU KHIỂN GHI HÌNH QUA CỔNG HDMI................................................... 117
ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG MICRO....................................................................... 117

1

7Xem Ảnh và Menu Xem Ảnh

Introduction

119
Hiển Thị Chức Năng Xem ảnh...................................................................... 120
Nút DISP/BACK............................................................................................................... 121
Xem Ảnh.............................................................................................................. 123
Phóng Lớn Ảnh Đang Xem.................................................................................... 124
Chế Độ Xem Nhiều Ảnh........................................................................................... 124
Điều Khiển Xem Ảnh Bằng Cảm Ứng.............................................................. 125
C Menu Xem Ảnh (Playback)...................................................................... 126
ĐỔI KHE CẮM THẺ....................................................................................................... 126
CHUYỂN ĐỊNH DẠNG ẢNH RAW....................................................................... 127
XÓA ẢNH........................................................................................................................... 129
CẮT CÚP ẢNH................................................................................................................. 131
GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH......................................................................................... 132
THUỘC TÍNH BẢO VỆ ẢNH..................................................................................... 133
XOAY ẢNH........................................................................................................................ 134
CHỨC NĂNG GIẢM MẮT ĐỎ................................................................................. 135
CÀI ĐẶT GHI CHÚ BẰNG GIỌNG NÓI............................................................. 136
SAO CHÉP ẢNH............................................................................................................. 137
GIAO TIẾP MẠNG KHÔNG DÂY........................................................................... 138
HỖ TRỢ LÀM SÁCH ẢNH........................................................................................ 139
TRÌNH ĐƠN ẢNH IN (DPOF).................................................................................. 141
IN RA MÁY IN INSTAX................................................................................................. 142
TỶ LỆ KHUNG HÌNH.................................................................................................... 143

8Menu Cài Đặt (Setup)

145
D CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG............................................................................. 146
ĐỊNH DẠNG THẺ NHỚ.............................................................................................. 146
CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ...................................................................................................... 147
CÀI ĐẶT MÚI GIỜ.......................................................................................................... 147
CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ a ..................................................................... 148

xii


Mục Lục

xiii

1
Introduction

CÀI ĐẶT MENU RIÊNG (MY MENU).................................................................. 148
LÀM SẠCH CẢM BIẾN HÌNH ẢNH...................................................................... 149
TUỔI THỌ PIN................................................................................................................. 149
THIẾT LẬP LẠI TỪ ĐẦU............................................................................................. 150
D CÀI ĐẶT ÂM THANH.................................................................................. 151
ÂM LƯỢNG LẤY NÉT TỰ ĐỘNG.......................................................................... 151
ÂM LƯỢNG CHỤP HẸN GIỜ.................................................................................. 151
ÂM LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÁY ẢNH............................................................... 151
ÂM LƯỢNG TAI NGHE............................................................................................... 152
ÂM LƯỢNG TIẾNG MÀN TRẬP............................................................................. 152
TIẾNG MÀN TRẬP MÔ PHỎNG............................................................................ 152
ÂM LƯỢNG XEM PHIM............................................................................................. 152
D CÀI ĐẶT MÀN HÌNH................................................................................... 153
ĐỘ SÁNG KHUNG NGẮM....................................................................................... 153
MÀU KHUNG NGẮM ĐIỆN TỬ.............................................................................. 153
ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH LCD..................................................................................... 153
MÀU MÀN HÌNH LCD................................................................................................ 153
HIỂN THỊ HÌNH ẢNH SAU KHI CHỤP................................................................ 154
TỰ ĐỘNG XOAY MÀN HÌNH................................................................................. 154
XEM ĐỘ SÁNG VÀ CÂN BẰNG TRẮNG TRONG CHẾ ĐỘ M............... 155
XEM TRƯỚC HIỆU ỨNG ẢNH CHỤP................................................................ 155
KHUNG LƯỚI ĐỊNH HÌNH....................................................................................... 156
CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG XOAY ẢNH................................................................. 157
ĐƠN VỊ TÍNH KHOẢNG CÁCH LẤY NÉT......................................................... 157
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH RIÊNG.................................................................................... 158
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH THÔNG SỐ......................................................................... 159
D CÀI ĐẶT NÚT BẤM VÀ VÒNG XOAY..................................................... 160
CÀI ĐẶT CẦN ĐIỀU HƯỚNG.................................................................................. 160
CẬP NHẬT/LƯU MENU CÀI ĐẶT NHANH..................................................... 161
CÀI ĐẶT NÚT FN (NÚT CHỨC NĂNG)............................................................. 162
CÀI ĐẶT PHÍM MŨI TÊN............................................................................................ 164
CÀI ĐẶT VÒNG LỆNH................................................................................................. 164
CÀI ĐẶT KHÓA NÉT BẰNG NÚT CHỤP........................................................... 164
CÀI ĐẶT KHÓA SÁNG BẰNG NÚT CHỤP....................................................... 165
CHỤP ẢNH KHÔNG ỐNG KÍNH........................................................................... 165
VÒNG LẤY NÉT............................................................................................................... 165
CHẾ ĐỘ KHÓA SÁNG/KHÓA NÉT...................................................................... 165


CÀI ĐẶT NÚT BÙ TRỪ SÁNG.................................................................................... 166
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH CẢM ỨNG............................................................................. 166
KHÓA NÚT ĐIỀU KHIỂN............................................................................................. 166
D QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG........................................................................... 167
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN............................................................................................... 167
CHẾ ĐỘ CHỜ................................................................................................................... 167
TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG................................................................... 168
D CÀI ĐẶT LƯU DỮ LIỆU................................................................................ 169
SỐ HIỆU ẢNH................................................................................................................... 169
LƯU ẢNH GỐC................................................................................................................ 170
SỬA TÊN TẬP TIN ẢNH................................................................................................ 170
CÀI ĐẶT KHE THẺ NHỚ (CHỤP ẢNH)................................................................. 170
CHUYỂN KHE CẮM THẺ (LƯU TUẦN TỰ)......................................................... 170
KHE THẺ NHỚ LƯU PHIM.......................................................................................... 171
THÔNG TIN BẢN QUYỀN........................................................................................... 171
D CÀI ĐẶT KẾT NỐI.......................................................................................... 172
CÀI ĐẶT MẠNG KHÔNG DÂY.................................................................................. 172
CÀI ĐẶT KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH........................................................................... 173
CÀI ĐẶT VỊ TRÍ CHỤP ẢNH........................................................................................ 173
CÀI ĐẶT KẾT NỐI MÁY IN INSTAX........................................................................ 173
CHẾ ĐỘ CHỤP ẢNH TRÊN MÁY TÍNH................................................................ 174

1
Introduction

9PHÍM TẮT

175
Cài Đặt Phím Tắt............................................................................................... 176
Nút Q (Menu cài đặt nhanh) ....................................................................... 177
Hiển Thị Menu Cài Đặt Nhanh.............................................................................. 177
Xem và Thay Đổi Cài Đặt.......................................................................................... 178
Cập Nhật Menu Cài Đặt Nhanh........................................................................... 179
Nút Fn (Chức Năng)......................................................................................... 180
Chỉ Định Vai Trò Nút Chức Năng......................................................................... 182
E MENU RIÊNG (MY MENU)......................................................................... 184
Cài Đặt My Menu.......................................................................................................... 185

xiv


Mục Lục

10Thiết Bị Ngoại Vi và Phụ Kiện Khác

11Các Kết Nối

207
Cổng Xuất HDMI............................................................................................... 208
Kết Nối Với Thiết Bị Qua Cổng HDMI................................................................ 208
Chụp Ảnh.......................................................................................................................... 209
Xem Ảnh............................................................................................................................ 209
Truyền Dữ Liệu Không dây........................................................................... 210
Kết Nối Không Dây: Điện Thoại Thông Minh.............................................. 210
Kết Nối Máy Tính Qua Cổng USB................................................................ 211
Chụp Ảnh Trên Máy Tính.......................................................................................... 211
Chép Ảnh Sang Máy Tính........................................................................................ 212
Kết Nối Với Máy Ảnh................................................................................................... 213
Máy In instax...................................................................................................... 215
Thiết Lập Kết Nối........................................................................................................... 215
In Ảnh................................................................................................................................... 216

xv

1
Introduction

187
Ống Kính............................................................................................................. 188
Bộ Phận Ống Kính........................................................................................................ 188
Bảo Quản Ống Kính..................................................................................................... 189
Tháo Nắp Đậy Ống Kính........................................................................................... 189
Gắn Loa Che Nắng....................................................................................................... 189
Tay Cầm Dọc Chứa Pin................................................................................... 190
Lắp Tay Cầm Dọc VB-GF1......................................................................................... 191
Lắp Pin................................................................................................................................. 192
Ngàm Xoay Khung Ngắm............................................................................. 194
Lắp Ngàm Xoay EVF‑TL1.......................................................................................... 195
Dùng Khung Ngắm EVF-TL1.................................................................................. 196
Đèn Flash Gắn Ngoài...................................................................................... 197
Cài Đặt Đèn Flash.......................................................................................................... 198
Cổng Đồng Bộ................................................................................................................ 199
Đèn Flash Gắn Trên Đế Phụ Kiện........................................................................ 200
Đèn Chủ (Truyền Dẫn Quang Học)................................................................... 203


Mục Lục

12Lưu Ý Kỹ Thuật

217
Phụ kiện Từ FUJIFILM...................................................................................... 218
Chỉ Dẫn An Toàn............................................................................................... 221
Bảo Quản Thiết Bị............................................................................................. 230
Vệ Sinh Cảm Biến Hình Ảnh......................................................................... 231
Cập Nhật Phần Mềm Cơ Sở (Firmware).................................................... 232
Kiểm Tra Phiên Bản Firmware................................................................................ 232
Khắc phục sự cố................................................................................................ 233
Thông điệp cảnh báo và hiển thị............................................................... 239
Dung lượng thẻ nhớ....................................................................................... 242
Thông số kỹ thuật............................................................................................ 243

1
Introduction

xvi


Phụ Kiện Đi Kèm

N Đầu chuyển cắm điện đi kèm theo máy ảnh sẽ khác nhau tùy theo

vùng hoặc quốc gia khi mua hàng; bảo đảm dùng đầu chuyển thích
hợp với vùng hoặc quốc gia như mô tả trong phần ghi chú đính kèm.
Khung ngắm có thể tháo rời, nhưng trong phần hướng dẫn sau luôn
giả định được gắn trên máy ảnh.

xvii

1
Introduction

Sau đây là các phụ kiện đi kèm theo máy ảnh:
•Pin sạc NP‑T125
•Thiết bị sạc pin BC‑T125
•Đầu chuyển cắm điện
•Khung ngắm điện tử (có thể thay đổi) EVF-GFX1
•Nắp đậy thân máy ảnh
•Khoen kim loại (× 2)
•Đầu Khóa (× 2)
•Dây đeo
•Dây bảo vệ
•Nắp đậy đế phụ kiện (đi kèm với đế phụ kiện)
•Nắp đậy cổng đồng bộ (đi kèm với máy ảnh)
•Nắp đậy cổng nối tay cầm dọc gắn pin (đi kèm với máy
ảnh)
•Hướng dẫn sử dụng (tài liệu này)


Hướng Dẫn Sử Dụng
Tài liệu này chứa các hướng dẫn sử dụng máy ảnh kỹ thuật
số FUJIFILM GFX 50S. Hãy đọc kỹ hướng dẫn và hiểu rõ nội
dung trước khi sử dụng máy ảnh.

1
Introduction

Biểu Tượng Và Ý Nghĩa
Các biểu tượng sau đây được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này:
O Để tránh làm hư máy ảnh cần đọc kỹ thông tin này

.
N

Những thông tin mở rộng hữu ích khi dùng máy ảnh.
Các
trang khác trong tài liệu này có thể liên quan đến thông
P
tin đang đề cập.
Menu và thông tin hiển thị sẽ được in đậm. Phần minh họa nhằm
mục đích hướng dẫn. Các hình vẽ có thể được đơn giản hóa và
các hình ảnh không nhất thiết được chụp bằng máy ảnh mô tả
trong tài liệu này.
Thuật Ngữ
Các thẻ nhớ SD, SDHC và SDXC để lưu ảnh được gọi chung là “thẻ
nhớ”. Khung ngắm điện tử sẽ viết tắt là “EVF” và màn hình LCD sẽ
viết tắt là “LCD”.

xviii


Trước Khi Bắt Đầu

1


Bộ Phận Máy Ảnh

1
Trước Khi Bắt Đầu

AMàn hình thông số......................................... 21
BNút chế độ bấm máy........................................7
CNút đèn nền màn hình thông số................ 21
DNút xả khóa vòng xoay.....................................5
EVòng tốc độ màn trập
........................................................5, 52, 54, 58, 60

NNắp đậy cổng điều khiển từ xa.................... 57
OCổng đồng bộ.................................................199
PĐiểm giao tiếp điện tử ống kính........26, 188
QNút mở ống kính.............................................. 26
RĐèn báo chụp hẹn giờ.................................104
SNút Fn2.............................................................180
TVòng lệnh trước......................................... 6, 164
UNút nguồn ON/OFF.......................................... 35
VNút chụp............................................................ 42
WNút chức năng Fn1.......................................180

FĐế phụ kiện............................................194, 200
GMicro..........................................................47, 117
HVòng chỉnh ISO....................................5, 74, 109
INắp đậy cổng nối 1................29, 57, 208, 213
Nút d (bù trừ sáng) .................................... 77
JNắp đậy cổng nối 2.......................47, 117, 152
KNút mở khóa màn hình....................................9 XNắp đậy thân máy.......................................... 26
LChốt mở nắp khoang pin.............................. 30 YNắp đậy đế phụ kiện............................194, 200
MNắp khoang pin............................................... 30

2


Bộ Phận Máy Ảnh

1
Trước Khi Bắt Đầu

ZMàn hình LCD...........................................9, 14, 16 jChốt mở nắp khe thẻ nhớ............................. 32
Màn hình cảm ứng................70, 103, 125, 166 kNút MENU/OK................................................5, 22
aNút Fn5.............................................................180 lPhím mũi tên............................................. 5, 164
bCần điều hướng (cần lấy nét)................5, 67, 160 mNắp đậy cổng gắn tay cầm dọc................190
cNút Fn4.............................................................180 nNút DISP/BACK.........................................17, 121
dVòng lệnh sau................................... 6, 123, 164 oLoa phát....................................................49, 152
eNút Fn3.............................................................180 pLỗ gắn chân máy
fNút Q (cài đặt nhanh) .................................177 qNút chọn chế độ lấy nét................................ 63
gĐèn báo.................................................8, 29, 193 rNút xóa b......................................................... 44
hChốt đeo............................................................. 24 sNút xem ảnh a.............................................. 43
iNắp đậy khe thẻ nhớ...................................... 32

3


1
Trước Khi Bắt Đầu

tCổng Micro HDMI (Type D).........................208
uCổng nối điều khiển từ xa (⌀ 2.5 mm)...... 57
vCổng nguồn DC 15 V...................................... 29
wCổng Micro USB (Micro-B) USB 3.0/
USB 2.0.......................................................57, 213

yGiắc cắm tai nghe.........................................152
zKhoang pin........................................................ 30
0Chốt khóa pin................................................... 31
1Khe thẻ nhớ 1.................................................... 32
2Khe thẻ nhớ 2.................................................... 32

xGiắc cắm Micro (⌀ 3.5 mm)................47, 117

Đầu Bảo Vệ Dây Cáp
A Đầu bảo vệ ngăn dây cáp USB hay
dây nguồn AC bị ngắt. Gắn đầu bảo
vệ như hình minh họa và vặn chặt
vít khóa.

B

Nối dây cáp và luồn xuyên qua đầu
A
bảo vệ như hình minh họa.

B

Nhãn Sê-ri Máy Ảnh
Không được tháo nhãn sê-ri, nơi chứa
mã FCC ID, biểu tượng KC, số sê-ri máy
ảnh và những thông tin quan trọng
khác.

Nhãn sê-ri máy ảnh

4


Bộ Phận Máy Ảnh

Phím Mũi Tên
Ấn phím mũi tên lên (e), phím mũi tên
phải (h), phím mũi tên xuống (f), hay
phím mũi tên trái (g) để chuyển đến các
mục trong menu. Các phím mũi tên lên,
phải, xuống hoặc trái cũng là nút chức
năng theo thứ tự từ Fn6 đến Fn9 (P 180).

1

Cần Điều Hướng
Kéo nghiêng hoặc ấn vào cần điều hướng
để chọn vùng lấy nét.

Vòng Chỉnh Tốc Độ Màn Trập và Độ Nhạy Sáng
Ấn nút xả khóa trước khi xoay vòng này
đến cài đặt mong muốn. Ấn nút xả khóa
lần nữa để khóa vòng này tại vị trí cài đặt.
Độ nhạy ISO

Tốc độ màn
trập

5

Trước Khi Bắt Đầu

Khóa Điều Khiển
Để tránh đụng các phím mũi tên, nút Q và nút Fn5 trong khi chụp, ấn giữ
nút MENU/OK đến khi biểu tượng X xuất hiện. Có thể mở khóa các nút điều
khiển bằng cách ấn nút MENU/OK cho đến khi tắt biểu tượng X.


Vòng Lệnh
Xoay hoặc ấn vòng lệnh để:
Vòng Lệnh Trước

Vòng Lệnh Sau

1
Trước Khi Bắt Đầu

•Chọn cặp giá trị khẩu độ và tốc độ
•Thay đổi cặp giá trị khẩu độ và
Xoay

Ấn

6

tốc độ màn trập mong muốn
(chương trình chuyển đổi).
•Điều chỉnh khẩu độ.
•Điều chỉnh độ nhạy sáng khi
vòng chỉnh ISO ở vị trí C.
•Xem ảnh khác trong chế độ
xem ảnh.
•Chọn nhãn menu hoặc lật
trang menu.

Để chuyển qua lại giữa chế độ
chỉnh khẩu và chỉnh độ nhạy
sáng khi vòng chỉnh ISO ở vị trí C.

màn trập mong muốn (chương
trình chuyển đổi).
•Chọn tốc độ màn trập.
•Điều chỉnh bù trừ sáng bằng cách
ấn nút d vào xoay vòng lệnh.
•Điều chỉnh cài đặt trong menu cài
đặt nhanh.
•Chọn kích thước khung lấy nét.
•Phóng lớn hay thu nhỏ khi xoay
vòng tiêu cự hoặc khi xem ảnh
toàn khung hình hay chế độ xem
nhiều ảnh.
•Chuyển đến các mục trong menu
•Thực thi chức năng đã chỉ định
cho nút Fn10.
•Phóng lớn hay thu nhỏ tại nơi lấy
nét khi xem ảnh.
•Ấn giữ để chọn chế độ hiển thị lấy
nét bằng tay.


Bộ Phận Máy Ảnh

Nút Chế Độ Bấm Máy
Ấn nút chế độ bấm máy để hiển thị các
chức năng sau.

X

P
40
82
80
80
80

V
Y
j
F

Chế Độ
WHITE BALANCE BKT
(bù trừ cân bằng trắng tự động)
DYNAMIC RANGE BKT
(bù trừ phạm vi tương phản tự động)
MULTIPLE EXPOSURE (chồng ảnh)
MOVIE (quay phim)

1

P
81
81
83
46

7

Trước Khi Bắt Đầu

B

I
O
W

Chế Độ
STILL IMAGE (chụp ảnh đơn)
CONTINUOUS (chụp liên tục)
AE BKT (bù trừ sáng tự động)
ISO BKT (bù trừ ISO tự động)
FILM SIMULATION BKT
(bù trừ hiệu ứng phim tự động)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×