Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Fujifilm XH1

MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

Hướng Dẫn Sử Dụng

BL00004940-201 VN


Giới Thiệu
Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Hãy đọc hướng
dẫn này và hiểu rõ nội dung trước khi sử dụng máy ảnh.
Giữ hướng dẫn này ở nơi người dùng sản phẩm có thể đọc.
Thông Tin Mới Nhất
Phiên bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng này có trên trang:
http://fujifilm-dsc.com/en/manual/
Trang này không chỉ truy cập từ máy tính mà
còn trên điện thoại thông minh hay máy tính
bảng.
Để biết thông tin chi tiết để cập nhật phần mềm cơ sở, vào địa chỉ:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/
fujifilm firmware


ii


PPChỉ Mục Theo Chương
Danh sách Menu
1 Trước Khi Bắt Đầu

iv

1

2 Bước Đầu Tiên

25

3 Chụp Ảnh Cơ Bản và Xem Ảnh

43

4 Quay Phim và Xem Phim

49

5 Chụp Ảnh

55

6 Menu Chụp Ảnh (Shooting)

97

7 Xem Ảnh và Menu Xem Ảnh (Playback)

151

8 Menu Cài Đặt (Setup)

177

9 Truy Cập Nhanh211

10 Thiết Bị Ngoại Vi và Phụ Kiện Khác

223

11 Các Kết Nối

241

12 Lưu Ý Kỹ Thuật

255

iii


Danh Mục Menu
Các thiết lập trong menu máy ảnh được liệt kê dưới đây.

Menu List

Menu Chụp Ảnh (Shooting)
Điều chỉnh cài đặt khi chụp ảnh hoặc quay phim.

N Xem trang 97 để biết chi tiết.
H IMAGE QUALITY SETTING
IMAGE SIZE
IMAGE QUALITY
RAW RECORDING
SIMULATION
1/3 FILM
GRAIN EFFECT
DYNAMIC RANGE
D RANGE PRIORITY
WHITE BALANCE
HIGHLIGHT TONE
SHADOW TONE
COLOR
2/3 SHARPNESS
NOISE REDUCTION
LONG EXPOSURE NR
LENS MODULATION OPTIMIZER
COLOR SPACE
PIXEL MAPPING
3/3 SELECT CUSTOM SETTING
EDIT/SAVE CUSTOM SETTING

98
99
99
100
101
101
102
102
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
109

G AF/MF SETTING
FOCUS AREA
AF MODE
AF-C CUSTOM SETTINGS
AF MODE BY ORIENTATION
1/3 STORE
AF POINT DISPLAYyz
NUMBER OF FOCUS POINTS
PRE-AF
AF ILLUMINATOR

110
111
112
115
115
116
116
116

iv

P G AF/MF SETTING

P

FACE/EYE DETECTION SETTING
AF+MF
MF ASSIST
CHECK
2/3 FOCUS
INTERLOCK SPOT AE & FOCUS AREA
INSTANT AF SETTING
DEPTH-OF-FIELD SCALE
RELEASE/FOCUS PRIORITY
3/3 TOUCH SCREEN MODE
A SHOOTING SETTING
DRIVE SETTING
SELF-TIMER
INTERVAL TIMER SHOOTING
TYPE
1/2 SHUTTER
FLICKER REDUCTION
ISO AUTO SETTING
IS MODE
MOUNT ADAPTER SETTING
EXPOSURE
2/2 MULTI
WIRELESS COMMUNICATION
F FLASH SETTING
FLASH FUNCTION SETTING
RED EYE REMOVAL
TTL-LOCK MODE
LED LIGHT SETTING
MASTER SETTING
CH SETTING

P

117
118
119
119
120
120
120
120
121
P

123
125
126
127
128
128
129
129
132
133
P

134
134
135
135
136
136


Danh Mục Menu

P B MOVIE SETTING
137
FACE/EYE DETECTION SETTING
138
(MOVIE)
139
MF ASSIST (MOVIE)
139
FOCUS CHECK (MOVIE)
140 3/4 HDMI OUTPUT INFO DISPLAY
140
4K MOVIE OUTPUT
140
FULL HD MOVIE OUTPUT
141
4K HDMI STANDBY QUALITY
141
HDMI REC CONTROL
141
AUDIO SETTING
141
CODE SETTING
4/4 TIME
TALLY
LIGHT
142
MOVIE SILENT CONTROL
142
142
143
143

P

144
144
144
145
145
145
146
146
146
148
150
150

Menu Xem Ảnh (Playback)
Điều chỉnh cài đặt xem ảnh.

N Xem trang 157 để biết chi tiết.
C PLAY BACK MENU
SWITCH SLOT
RAW CONVERSION
ERASE
SIMULTANEOUS DELETE(RAW
1/3 SLOT1/JPG SLOT2)
CROP
RESIZE
PROTECT
IMAGE ROTATE

P C PLAY BACK MENU
157
RED EYE REMOVAL
158
VOICE MEMO SETTING
160
COPY
TRANSFER ORDER
162 2/3 IMAGE
WIRELESS COMMUNICATION
SLIDE SHOW
162
PHOTOBOOK ASSIST
163
PC AUTO SAVE
164
PRINT ORDER (DPOF)
165
3/3 instax PRINTER PRINT
DISP ASPECT

P

166
167
168
169
170
170
171
172
173
174
175

v

Menu List

B MOVIE SETTING
MOVIE MODE
FULL HD HIGH SPEED REC
FILM SIMULATION (MOVIE)
RANGE (MOVIE)
1/4 DYNAMIC
WHITE BALANCE (MOVIE)
HIGHLIGHT TONE (MOVIE)
SHADOW TONE (MOVIE)
COLOR (MOVIE)
SHARPNESS (MOVIE)
NOISE REDUCTION (MOVIE)
F-Log RECORDING
PERIPHERAL LIGHT CORRECTION
2/4 (MOVIE)
FOCUS AREA (MOVIE)
MOVIE AF MODE
AF-C CUSTOM SETTING (MOVIE)
PRE-AF (MOVIE)


Menu Cài Đặt (Setup)
Điều chỉnh cài đặt cơ bản của máy ảnh.

N Xem trang 177 để biết chi tiết.
Menu List

D USER SETTING
FORMAT
DATE/TIME
TIME DIFFERENCE

MY MENU SETTING
SENSOR CLEANING
RESET
D SOUND SETTING
AF BEEP VOL.
SELF-TIMER BEEP VOL.
OPERATION VOL.
SHUTTER VOLUME
SHUTTER SOUND
PLAYBACK VOLUME

vi

P D SCREEN SETTING
P
178
EVF BRIGHTNESS
184
179
EVF COLOR
184
179
EVF COLOR ADJUSTMENT
184
180 1/3 LCD BRIGHTNESS
185
180
LCD COLOR
185
181
LCD COLOR ADJUSTMENT
185
181
IMAGE DISP.
186
AUTOROTATE DISPLAYS
186
P
PREVIEW EXP./WB IN MANUAL MODE 187
182
NATURAL LIVE VIEW
187
182
FRAMING GUIDELINE
188
182
188
183 2/3 AUTOROTATE PB
FOCUS SCALE UNITS
189
183
APERTURE UNIT FOR CINEMA LENS 189
183
DUAL DISPLAY SETTING
189
DISP. CUSTOM SETTING
190
MONITOR SETTING
191
3/3 SUB
SUB MONITOR BACKGROUND COLOR 191


Danh Mục Menu

P D SAVE DATA SETTING

192
193
194
196
196
197
197
197
198
198
198
199
199
199
199
200
200
200
201
201

FRAME NO.
SAVE ORG IMAGE
EDIT FILE NAME
CARD SLOT SETTING (STILL IMAGE)
SELECT SLOT(xSEQUENTIAL)
SELECT SLOT(FSEQUENTIAL)
SELECT FOLDER
COPYRIGHT INFO
D CONNECTION SETTING
Bluetooth SETTINGS
NETWORK SETTING
PC AUTO SAVE
instax PRINTER CONNECTION
SETTING
PC CONNECTION MODE
GENERAL SETTINGS
INFORMATION
RESET WIRELESS SETTING

P

203
204
204
204
204
205
205
205
P

206
207
207
208
209
210
210
210

P

202
202

vii

Menu List

D BUTTON/DIAL SETTING
FOCUS LEVER SETTING
EDIT/SAVE QUICK MENU
FUNCTION (Fn) SETTING
BUTTON SETTING
1/3 SELECTOR
COMMAND DIAL SETTING
ISO DIAL SETTING (H)
ISO DIAL SETTING (L)
ISO DIAL SETTING (A)
SHUTTER AF
SHUTTER AE
SHOOT WITHOUT LENS
WITHOUT CARD
2/3 SHOOT
FOCUS RING
FOCUS RING OPERATION
AE/AF-LOCK MODE
EXPO. COMP. BUTTON SETTING
APERTURE RING SETTING (A)
SETTING
3/3 APERTURE
TOUCH SCREEN SETTING
LOCK
D POWER MANAGEMENT
AUTO POWER OFF
PERFORMANCE


PPMục Lục

Giới Thiệu..........................................................................................................................ii
Thông tin mới nhất..................................................................................................................... ii
Danh mục Menu...........................................................................................................iv
Menu Chụp Ảnh (Shooting)................................................................................................iv
Menu Xem Ảnh (Playback).....................................................................................................v
Menu Cài Đặt (Setup)...............................................................................................................vi
Phụ Kiện Đi Kèm....................................................................................................... xvii
Tài liệu hướng dẫn sử dụng.................................................................................xviii
Biểu tượng và ý nghĩa.........................................................................................................xviii
Thuật ngữ...................................................................................................................................xviii

1
Introduction

1Trước Khi Bắt Đầu

1

Bộ Phận Máy Ảnh..........................................................................................................2
Nhãn Sê-ri Máy Ảnh...................................................................................................................4
Phím Mũi tên..................................................................................................................................4
Cần Điều Hướng...........................................................................................................................4
Vòng Chỉnh Tốc Độ Màn Trập/Độ Nhạy Sáng............................................................5
Vòng Chỉnh Chế Độ Đo Sáng...............................................................................................5
Vòng Chỉnh Chế Độ Bấm Máy.............................................................................................6
Vòng Lệnh........................................................................................................................................7
Đèn Báo.............................................................................................................................................8
Nút Chỉnh Khung Ngắm Rõ Nét.........................................................................................8
Màn Hình LCD................................................................................................................................9
Màn Hình Hiển Thị...................................................................................................... 10
Khung Ngắm Điện Tử.............................................................................................................10
Màn Hình LCD.............................................................................................................................12
Xoay Hướng Hiển Thị.............................................................................................................13
Chọn Chế Độ Hiển Thị...........................................................................................................14
Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình........................................................................................14
Khung Đặt Mắt...........................................................................................................................15
Nút DISP/BACK...........................................................................................................................15
Hiển Thị Kép.................................................................................................................................16
Tự Thiết Lập Màn Hình Chuẩn..........................................................................................17
Màn Hình Thông Số................................................................................................................19
Sử Dụng Menu............................................................................................................. 20
Chế Độ Màn Hình Cảm Ứng................................................................................... 21
Điều Khiển Chụp Ảnh Cảm Ứng.....................................................................................21
Điều Khiển Xem Ảnh Bằng Cảm Ứng..........................................................................24

viii


Mục Lục

2Bước Đầu Tiên

25

3Chụp Ảnh Cơ Bản và Xem Ảnh

43

Chụp Ảnh (Chế Độ P)................................................................................................ 44
a Xem Ảnh.................................................................................................................. 47
b Xóa Ảnh..................................................................................................................... 48

4Quay Phim và Xem Phim

49
F Quay Phim.............................................................................................................. 50
Điều Chỉnh Cài Đặt Quay Phim........................................................................................52

a Xem Phim................................................................................................................ 53

5Chụp Ảnh

55

Chế Độ Chụp Ảnh P, S, A và M................................................................................ 56
Chế Độ P: Tự Động Chụp Theo Chương Trình........................................................56
Chế Độ S: Ưu Tiên Tốc Độ Màn Trập..............................................................................58
Chế Độ A: Ưu Tiên Khẩu Độ...............................................................................................62
Chế Độ M: Tự Thiết Lập Mức Lộ Sáng (M)..................................................................63
Lấy Nét Tự Động.......................................................................................................... 64
Chế Độ Lấy Nét..........................................................................................................................65
Cài Đặt Lấy Nét Tự Động (AF Mode).............................................................................67
Chọn Điểm Lấy Nét.................................................................................................................69
Lấy Nét Bằng Tay......................................................................................................... 73
Kiểm Tra Độ Nét.........................................................................................................................75
N Độ Nhạy Sáng (ISO)............................................................................................. 77
Độ Nhạy Sáng Tự Động (A).................................................................................................78
C Phương Thức Đo Sáng....................................................................................... 79

ix

1
Introduction

Gắn Dây Đeo Máy....................................................................................................... 26
Gắn Ống Kính............................................................................................................... 28
Sạc Pin............................................................................................................................ 29
Lắp Pin............................................................................................................................ 32
Lắp Thẻ Nhớ................................................................................................................. 34
Sử Dụng Hai Thẻ Nhớ.............................................................................................................35
Thẻ Nhớ Tương Thích.............................................................................................................36
Bật/Tắt Máy Ảnh.......................................................................................................... 37
Kiểm Tra Dung Lượng Pin........................................................................................ 38
Cài Đặt Cơ Bản............................................................................................................. 39
Chọn Ngôn Ngữ Khác............................................................................................................41
Thay Đổi Ngày/Giờ...................................................................................................................41


d Chức Năng Bù Trừ Sáng....................................................................................... 80

Khóa Nét/Khóa Sáng................................................................................................. 81
Nút Điều Khiển Khác...............................................................................................................82
BKT Bù/Trừ Tự Động (BKT)........................................................................................ 83
O AE BKT - BÙ TRỪ SÁNG TỰ ĐỘNG..........................................................................83
W ISO BKT - BÙ TRỪ ISO TỰ ĐỘNG...................................................................................84
X FILM SIMULATION BKT - BÙ TRỪ GIẢ LẬP PHIM TỰ ĐỘNG..........................84
V WHITE BALANCE BKT - BÙ TRỪ CÂN BẰNG TRẮNG TỰ ĐỘNG..................84
Y DYNAMIC RANGE BKT - BÙ TRỪ PHẠM VI TƯƠNG PHẢN TỰ ĐỘNG......84
I Chế Độ Chụp Ảnh Liên Tục (Burst Mode)................................................... 85
ADV. Bộ Lọc Hiệu Ứng................................................................................................. 87
Cài Đặt Bộ Lọc Hiệu Ứng......................................................................................................88
u Chụp Ảnh Khổ Rộng........................................................................................... 89
Chụp Ảnh Với Đèn Flash........................................................................................... 92
Cài Đặt Đèn Flash......................................................................................................................94

1
Introduction

6Menu Chụp Ảnh (SHOOTING)97

H CÀI ĐẶT CHẤT LƯỢNG ẢNH............................................................................... 98
KÍCH THƯỚC ẢNH...................................................................................................................98
CHẤT LƯỢNG ẢNH...................................................................................................................99
LƯU ẢNH ĐỊNH DẠNG RAW...............................................................................................99
GIẢ LẬP PHIM........................................................................................................................... 100
HIỆU ỨNG NỔI HẠT............................................................................................................... 101
PHẠM VI TƯƠNG PHẢN...................................................................................................... 101
ƯU TIÊN D RANGE.................................................................................................................. 102
CÂN BẰNG TRẮNG................................................................................................................. 102
TÔNG SÁNG............................................................................................................................... 106
TÔNG TỐI..................................................................................................................................... 106
MÀU SẮC..................................................................................................................................... 106
ĐỘ SẮC NÉT.............................................................................................................................. 106
GIẢM NHIỄU.............................................................................................................................. 107
GIẢM NHIỄU TỐC ĐỘ MÀN TRẬP CHẬM................................................................. 107
TỐI ƯU ĐIỀU BIẾN ỐNG KÍNH.......................................................................................... 107
KHÔNG GIAN MÀU................................................................................................................ 107
XÓA ĐIỂM TRẮNG.................................................................................................................. 108
CÀI ĐẶT RIÊNG......................................................................................................................... 108
CẬP NHẬT/LƯU CÀI ĐẶT RIÊNG..................................................................................... 109
G CÀI ĐẶT LẤY NÉT AF/MF...................................................................................110
VÙNG LẤY NÉT......................................................................................................................... 110

x


Mục Lục

xi

1
Introduction

CHẾ ĐỘ LẤY NÉT TỰ ĐỘNG............................................................................................. 111
CÀI ĐẶT RIÊNG AF-C............................................................................................................. 112
LƯU CHẾ ĐỘ LẤY NÉT THEO HƯỚNG........................................................................ 115
HIỂN THỊ ĐIỂM LẤY NÉT AFyz .............................................................................. 115
SỐ ĐIỂM LẤY NÉT................................................................................................................... 116
LẤY NÉT TRƯỚC....................................................................................................................... 116
ĐÈN HỖ TRỢ LẤY NÉT......................................................................................................... 116
CÀI ĐẶT NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT/MẮT.............................................................. 117
CHỨC NĂNG AF+MF............................................................................................................ 118
HỖ TRỢ LẤY NÉT TAY MF................................................................................................... 119
KIỂM TRA ĐỘ NÉT.................................................................................................................. 119
LIÊN KẾT ĐO SÁNG TẠI ĐIỂM LẤY NÉT...................................................................... 120
CÀI ĐẶT LẤY NÉT NHANH................................................................................................. 120
CHỈ BÁO VÙNG ẢNH RÕ..................................................................................................... 120
ƯU TIÊN KHOẢNH KHẮC/ĐỘ NÉT................................................................................ 120
CHẾ ĐỘ MÀN HÌNH CẢM ỨNG...................................................................................... 121
A CÀI ĐẶT CHỤP ẢNH............................................................................................123
CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ BẤM MÁY............................................................................................. 123
CHỤP HẸN GIỜ........................................................................................................................ 125
CHỤP ĐỊNH KỲ......................................................................................................................... 126
LOẠI MÀN TRẬP....................................................................................................................... 127
CHỨC NĂNG GIẢM CHỚP................................................................................................. 128
CÀI ĐẶT ISO TỰ ĐỘNG........................................................................................................ 128
CHỨC NĂNG ỔN ĐỊNH HÌNH ẢNH............................................................................ 129
CÀI ĐẶT NGÀM CHUYỂN................................................................................................... 129
CHỨC NĂNG CHỒNG ẢNH.............................................................................................. 132
GIAO TIẾP MẠNG KHÔNG DÂY....................................................................................... 133
F CÀI ĐẶT ĐÈN FLASH...........................................................................................134
CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG ĐÈN FLASH.............................................................................. 134
GIẢM MẮT ĐỎ......................................................................................................................... 134
KHÓA SÁNG ĐÈN FLASH TTL.......................................................................................... 135
CÀI ĐẶT ĐÈN LED................................................................................................................... 135
CÀI ĐẶT ĐÈN CHỦ (MASTER)........................................................................................ 136
CÀI ĐẶT KÊNH GIAO TIẾP................................................................................................... 136
B CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG QUAY PHIM................................................................137
CHẾ ĐỘ QUAY PHIM............................................................................................................. 137
QUAY PHIM TỐC ĐỘ CAO FULL HD............................................................................ 138
GIẢ LẬP PHIM (QUAY PHIM)............................................................................................ 139
PHẠM VI TƯƠNG PHẢN (QUAY PHIM)....................................................................... 139


CÂN BẰNG TRẮNG (QUAY PHIM).................................................................................. 140
TÔNG SÁNG (QUAY PHIM)................................................................................................ 140
TÔNG TỐI (QUAY PHIM)...................................................................................................... 140
MÀU (QUAY PHIM)................................................................................................................. 141
ĐỘ NÉT (QUAY PHIM).......................................................................................................... 141
GIẢM NHIỄU (QUAY PHIM)............................................................................................... 141
GHI HÌNH F-log........................................................................................................................ 141
ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG NGOẠI VI (QUAY PHIM)................................................... 142
VÙNG LẤY NÉT (QUAY PHIM).......................................................................................... 142
CHẾ ĐỘ LẤY NÉT AF............................................................................................................. 142
CHẾ ĐỘ LẤY NÉT AF (QUAY PHIM).............................................................................. 143
LẤY NÉT TRƯỚC (QUAY PHIM)........................................................................................ 143
CÀI ĐẶT NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT/MẮT (QUAY PHIM)................................ 144
HỖ TRỢ LẤY NÉT TAY (QUAY PHIM)............................................................................. 144
KIỂM TRA ĐỘ NÉT (QUAY PHIM).................................................................................... 144
HIỂN THỊ THÔNG TIN CỔNG XUẤT HDMI................................................................. 145
XUẤT PHIM ĐỊNH DẠNG 4K............................................................................................. 145
XUẤT PHIM ĐỊNH DẠNG FULL HD............................................................................... 145
CHẤT LƯỢNG HDMI 4K TRONG CHẾ ĐỘ CHỜ..................................................... 146
ĐIỀU KHIỂN GHI HÌNH HDMI........................................................................................... 146
CÀI ĐẶT ÂM THANH............................................................................................................. 146
CÀI ĐẶT MÃ THỜI GIAN...................................................................................................... 148
ĐÈN BÁO..................................................................................................................................... 150
ĐIỀU KHIỂN QUAY PHIM YÊN LẶNG............................................................................ 150

1
Introduction

7Xem Ảnh và Menu Xem Ảnh (PLAYBACK)151

Màn Hình Xem ảnh..................................................................................................152
Nút DISP/BACK........................................................................................................................ 153
Xem Ảnh......................................................................................................................155
Phóng Lớn Ảnh Đang Xem............................................................................................. 156
Chế Độ Xem Nhiều Ảnh.................................................................................................... 156
C Menu Xem Ảnh (Playback)...............................................................................157
ĐỔI KHE CẮM THẺ................................................................................................................. 157
CHUYỂN ĐỊNH DẠNG ẢNH RAW.................................................................................. 158
XÓA ẢNH..................................................................................................................................... 160
XÓA ẢNH ĐỒNG THỜI (RAW KHE THẺ 1/JPG KHE THẺ 2).............................. 162
CẮT CÚP ẢNH........................................................................................................................... 162
GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH.................................................................................................... 163
THUỘC TÍNH BẢO VỆ ẢNH................................................................................................ 164

xii


Mục Lục

8Menu Cài Đặt (SETUP)

177
D CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG........................................................................................178
ĐỊNH DẠNG THẺ NHỚ......................................................................................................... 178
CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ................................................................................................................ 179
CÀI ĐẶT MÚI GIỜ.................................................................................................................... 179
CÀI ĐẶT NGÔN NGỮa ....................................................................... 180
CÀI ĐẶT MENU RIÊNG (MY MENU).............................................................................. 180
LÀM SẠCH CẢM BIẾN HÌNH ẢNH................................................................................. 181
THIẾT LẬP LẠI TỪ ĐẦU........................................................................................................ 181
D CÀI ĐẶT ÂM THANH............................................................................................182
ÂM LƯỢNG LẤY NÉT TỰ ĐỘNG..................................................................................... 182
ÂM LƯỢNG CHỤP HẸN GIỜ............................................................................................. 182
ÂM LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÁY ẢNH........................................................................... 182
ÂM LƯỢNG TIẾNG MÀN TRẬP........................................................................................ 183
TIẾNG MÀN TRẬP.................................................................................................................... 183
ÂM LƯỢNG XEM PHIM........................................................................................................ 183
D CÀI ĐẶT MÀN HÌNH............................................................................................184
ĐỘ SÁNG KHUNG NGẮM.................................................................................................. 184
SẮC THÁI KHUNG NGẮM ĐIỆN TỬ.............................................................................. 184
ĐIỀU CHỈNH MÀU KHUNG NGẮM ĐIỆN TỬ........................................................... 184
ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH LCD................................................................................................ 185
SẮC THÁI MÀN HÌNH LCD................................................................................................ 185
ĐIỀU CHỈNH MÀU MÀN HÌNH LCD............................................................................. 185
HIỂN THỊ HÌNH ẢNH SAU KHI CHỤP............................................................................ 186
TỰ ĐỘNG XOAY MÀN HÌNH............................................................................................ 186
XEM ĐỘ SÁNG VÀ CÂN BẰNG TRẮNG TRONG CHẾ ĐỘ M............................ 187

xiii

1
Introduction

XOAY ẢNH.................................................................................................................................. 165
CHỨC NĂNG GIẢM MẮT ĐỎ........................................................................................... 166
CÀI ĐẶT GHI CHÚ BẰNG GIỌNG NÓI......................................................................... 167
SAO CHÉP ẢNH....................................................................................................................... 168
TRÌNH ĐƠN TRUYỀN ẢNH................................................................................................. 169
GIAO TIẾP MẠNG KHÔNG DÂY....................................................................................... 170
TRÌNH CHIẾU ẢNH................................................................................................................. 170
HỖ TRỢ LÀM SÁCH ẢNH................................................................................................... 171
TỰ ĐỘNG LƯU TRÊN MÁY TÍNH..................................................................................... 172
TRÌNH ĐƠN ẢNH IN (DPOF)............................................................................................. 173
IN RA MÁY IN INSTAX........................................................................................................... 174
TỶ LỆ KHUNG HÌNH............................................................................................................... 175


HIỂN THỊ MÀN HÌNH TỰ NHIÊN................................................................................... 187
KHUNG LƯỚI ĐỊNH HÌNH.................................................................................................. 188
TỰ ĐỘNG XOAY ĐỨNG KHI XEM ẢNH................................................................... 188
ĐƠN VỊ KHOẢNG CÁCH LẤY NÉT................................................................................. 189
ĐƠN VỊ KHẨU ĐỘ CHO ỐNG KÍNH QUAY PHIM............................................... 189
CÀI ĐẶT HIỂN THỊ KÉP.......................................................................................................... 189
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH RIÊNG............................................................................................... 190
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH THÔNG SỐ.................................................................................... 191
CÀI ĐẶT MÀU MÀN HÌNH THÔNG SỐ........................................................................ 191
D CÀI ĐẶT NÚT BẤM VÀ VÒNG XOAY.............................................................192
CÀI ĐẶT CẦN ĐIỀU HƯỚNG............................................................................................. 192
CẬP NHẬT/LƯU MENU CÀI ĐẶT NHANH................................................................. 193
CÀI ĐẶT NÚT FN (NÚT CHỨC NĂNG)......................................................................... 194
CÀI ĐẶT PHÍM MŨI TÊN...................................................................................................... 196
CÀI ĐẶT VÒNG LỆNH............................................................................................................ 196
CÀI ĐẶT VÒNG ISO (H)....................................................................................................... 197
CÀI ĐẶT VÒNG ISO (L)........................................................................................................ 197
CÀI ĐẶT VÒNG ISO (A)....................................................................................................... 197
ĐIỀU KHIỂN LẤY NÉT BẰNG NÚT CHỤP.................................................................... 198
ĐIỀU KHIỂN ĐO SÁNG BẰNG NÚT CHỤP................................................................ 198
CHỤP ẢNH KHÔNG ỐNG KÍNH...................................................................................... 198
CHỤP ẢNH KHÔNG THẺ NHỚ........................................................................................ 199
VÒNG LẤY NÉT......................................................................................................................... 199
HOẠT ĐỘNG VÒNG LẤY NÉT........................................................................................... 199
CHẾ ĐỘ KHÓA SÁNG/KHÓA NÉT................................................................................. 199
CÀI ĐẶT NÚT BÙ TRỪ SÁNG............................................................................................. 200
CÀI ĐẶT VÒNG KHẨU ĐỘ (A).......................................................................................... 200
CÀI ĐẶT KHẨU ĐỘ................................................................................................................. 200
CÀI ĐẶT MÀN HÌNH CẢM ỨNG...................................................................................... 201
KHÓA NÚT ĐIỀU KHIỂN...................................................................................................... 201
D QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG....................................................................................202
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN........................................................................................................ 202
HIỆU SUẤT................................................................................................................................... 202
D CÀI ĐẶT LƯU DỮ LIỆU..........................................................................................203
SỐ HIỆU ẢNH............................................................................................................................ 203
LƯU ẢNH GỐC......................................................................................................................... 204
SỬA TÊN TẬP TIN ẢNH......................................................................................................... 204
CÀI ĐẶT KHE THẺ NHỚ (CHỤP ẢNH).......................................................................... 204

1
Introduction

xiv


Mục Lục

9Truy Cập Nhanh

211

Cài Đặt Truy Cập Nhanh.........................................................................................212
Nút Q (Menu Cài Đặt Nhanh)...............................................................................213
Hiển Thị Menu Cài Đặt Nhanh....................................................................................... 213
Xem và Thay Đổi Cài Đặt................................................................................................... 214
Cập Nhật Menu Cài Đặt Nhanh.................................................................................... 215
Nút Fn (Chức Năng).................................................................................................216
Chỉ Định Vai Trò Nút Chức Năng.................................................................................. 218
E Menu Riêng (MY MENU)...................................................................................220
Cài Đặt My Menu................................................................................................................... 220

10Thiết Bị Ngoại Vi và Phụ Kiện Khác

223

Đèn Flash Gắn Ngoài...............................................................................................224
Sử Dụng Đèn Flash Gắn Ngoài...................................................................................... 225
ĐÈN FLASH KÈM THEO MÁY ẢNH................................................................................ 226
CỔNG ĐỒNG BỘ.................................................................................................................... 227
ĐÈN FLASH GẮN TRÊN ĐẾ PHỤ KIỆN......................................................................... 228
ĐÈN CHỦ (TRUYỀN DẪN QUANG HỌC)................................................................... 231
Tay Cầm Dọc Tăng Hiệu Năng..............................................................................235
Lắp Tay Cầm Dọc Tăng Hiệu Năng.............................................................................. 236
Lắp và Tháo Pin....................................................................................................................... 237
Sử Dụng Tay Cầm VPB-XH1.............................................................................................. 238
Sạc Pin........................................................................................................................................... 239

xv

1
Introduction

CÀI ĐẶT KHE THẺ NHỚ(xTUẦN TỰ)......................................................................... 204
CÀI ĐẶT KHE THẺ NHỚ(FTUẦN TỰ)........................................................................ 205
CHỌN THƯ MỤC..................................................................................................................... 205
THÔNG TIN BẢN QUYỀN.................................................................................................... 205
D CÀI ĐẶT KẾT NỐI...................................................................................................206
CÀI ĐẶT KẾT NỐI Bluetooth............................................................................................. 206
CÀI ĐẶT MẠNG........................................................................................................................ 207
TỰ ĐỘNG LƯU TRÊN MÁY TÍNH..................................................................................... 207
CÀI ĐẶT KẾT NỐI MÁY IN INSTAX.................................................................................. 208
CHẾ ĐỘ KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH.................................................................................... 209
CÀI ĐẶT CHUNG..................................................................................................................... 210
THÔNG TIN................................................................................................................................. 210
CÀI ĐẶT LẠI MẠNG KHÔNG DÂY.................................................................................. 210


Mục Lục

11Các Kết Nối

241

12Lưu Ý Kỹ Thuật

255

Cổng Xuất HDMI.......................................................................................................242
Kết Nối Với Thiết Bị Qua Cổng HDMI......................................................................... 242
Chụp Ảnh.................................................................................................................................... 243
Xem Ảnh...................................................................................................................................... 243
Truyền Dữ Liệu Mạng Không Dây.......................................................................244
Kết Nối Điện Thoại Thông Minh & Máy Tính Bảng: Ứng dụng
FUJIFILM Camera Remote.............................................................................................. 244
Lưu Ảnh Vào Máy Tính: Chức Năng “PC Autosave “........................................... 246
Tethered Shooting: Ứng dụng FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM
Ứng dụng Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility HS-V5.............................. 246
Kết Nối Với Máy Tính Qua Cổng USB.................................................................247
Tethered Shooting: Ứng dụng FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether
Ứng dụng Shooting Plug-in/Hyper-Utility HS-V5.............................................. 250
Chép Ảnh Vào Máy Tính.................................................................................................... 250
Tạo Bản Sao JPEG Từ Ảnh RAW: Ứng Dụng FUJIFILM X RAW STUDIO... 251
Máy In instax..............................................................................................................252
Thiết Lập Kết Nối.................................................................................................................... 252
In Ảnh............................................................................................................................................ 253

1
Introduction

Phụ Kiện Từ FUJIFILM..............................................................................................256
Ứng Dụng Của FUJIFILM........................................................................................258
FUJIFILM Camera Remote................................................................................................ 258
FUJIFILM PC AutoSave........................................................................................................ 258
MyFinePix Studio.................................................................................................................... 258
RAW FILE CONVERTER EX 2.0.......................................................................................... 258
FUJIFILM X RAW STUDIO................................................................................................... 259
FUJIFILM X Acquire............................................................................................................... 259
Ứng dụng tích hợp FUJIFILM Tether Shooting cho Lightroom................ 259
Hyper-Utility HS-V5............................................................................................................... 259
Chỉ Dẫn An Toàn........................................................................................................260
Bảo Quản Thiết Bị.....................................................................................................269
Vệ Sinh Cảm Biến Hình Ảnh..................................................................................270
Cập Nhật Phần Mềm Cơ Sở (Firmware)............................................................271
Kiểm Tra Phiên Bản Firmware......................................................................................... 271
Khắc Phục Sự Cố.......................................................................................................272
Thông Điệp Cảnh Báo và Hiển Thị......................................................................279
Dung Lượng Thẻ Nhớ..............................................................................................282
Thông Số Kỹ Thuật...................................................................................................283

xvi


Phụ Kiện Đi Kèm

N Nếu có đặt mua ống kính, hãy kiểm tra ống kính có đi kèm. Nếu có

mua tay cầm dọc tăng hiệu năng VPB-XH1, hãy kiểm tra các phụ kiện
đi kèm:
•Tay cầm dọc tăng hiệu năng (bao gồm khay pin và nắp đậy cổng
kết nối).
•Hai pin sạc NP-W126S.
•Một bộ cấp nguồn AC AC-9VS.
Để biết thông tin về ứng dụng máy tính tương thích, xem “Ứng dụng
từ FUJIFILM” (P 258 ).

xvii

1
Introduction

Các phụ kiện sau đây đi kèm theo máy ảnh:
•Pin sạc NP‑W126S
•Thiết bị sạc pin BC‑W126
•Đèn flash EF-X8 gắn trên đế phụ kiện
•Nắp đậy thân máy ảnh
•Khoen kim loại (× 2)
•Dụng cụ mở kẹp
•Miếng bảo vệ (× 2)
•Dây đeo máy
•Bảo vệ cáp
•Nắp đậy đế phụ kiện (được gắn sẵn trên đế phụ kiện)
•Nắp đậy cổng đồng bộ (được gắn sẵn trên máy ảnh)
•Nắp đậy cổng nối tay cầm dọc tăng hiệu năng (được gắn
sẵn trên máy ảnh)
•Hướng dẫn sử dụng (tài liệu này)


Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy ảnh kỹ thuật số FUJIFILM
X-H1. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ nội dung trước khi tiếp tục.

1
Introduction

Biểu Tượng Và Ý Nghĩa
Các biểu tượng sau đây được dùng trong tài liệu này:
O Thông tin cần đọc để tránh sản phẩm bị hư hỏng.
N Những thông tin mở rộng hữu ích khi dùng sản phẩm.
PCác trang chứa những thông tin liên quan.
Menu và các văn bản khác trong màn hình được in đậm. Các minh
họa chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Các hình vẽ có thể được đơn
giản hóa, trong khi các hình ảnh không nhất thiết được chụp bằng
máy ảnh đề cập trong tài liệu này.
Thuật Ngữ
Các lựa chọn thẻ nhớ SD, SDHC và SDXC được máy ảnh sử dụng
để lưu ảnh gọi chung là “thẻ nhớ”. Khung ngắm điện tử sẽ viết tắt
là “EVF” và màn hình LCD sẽ viết tắt là “LCD”.

xviii


Trước Khi Bắt Đầu

1


Bộ Phận Máy Ảnh

1
Trước Khi Bắt Đầu

A Nút xả khóa vòng xoay ...................................5 Q Nút chỉnh chế độ đo sáng............................ 79
B Vòng tốc độ màn trập
R Vòng lệnh trước........................................ 7, 196
................................................... 5, 56, 58, 62, 63 S Nút ON/OFF....................................................... 37
C Micro..........................................................50, 146 T Nút chụp............................................................ 46
D Đế phụ kiện..............................................92, 228 U Nút Fn1.............................................................216
Nút d (bù trừ sáng) .................................... 80
E Điều chỉnh khúc xạ............................................8
F Vòng ISO...............................................5, 77, 128 V Màn hình thông số......................................... 19
G Vòng chỉnh chế độ bấm máy.........................6 W Nút đèn nền màn hình thông số................ 19
H Khoen xỏ dây đeo............................................ 26 X Nắp đậy đế phụ kiện.............................92, 228
I Cổng đồng bộ................................................227 Y Nắp đậy thân máy......................................... 28
J Nút xả khóa màn hình.....................................9 Z Cổng gắn micro (⌀ 3.5 mm)........................ 51
K Nắp đậy cổng kết nối.......................................... a Cổng Micro USB (Micro-B) USB 3.0/
31, 61, 242, 247

USB 2.0.............................................. 31, 61, 247

L Nút chọn chế độ lấy nét................................ 65 b Cổng HDMI Micro (Type D)........................242
M Điểm giao tiếp điện tử ống kính
c Cổng gắn thiết bị điều khiển từ xa
(⌀ 2.5 mm)...................................................... 61
N Nút tháo ống kính.......................................... 28
O Nút Fn2.............................................................216
P Đèn hỗ trợ lấy nét tự động................116, 150
Đèn báo chụp hẹn giờ.................................125

2


Bộ Phận Máy Ảnh

1
Trước Khi Bắt Đầu

d Nútb (xóa ảnh) ............................................. 48
e Nút a (xem ảnh) ......................................... 47
f Khung đỡ mắt.................................................. 15
g Khung ngắm điện tử (EVF)................. 8, 10, 14
h Nút CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ..................................... 14
i Nút AE-L (khóa sáng) ...........................82, 216
j Nút AF-ON.................................................82, 216
k Vòng lệnh sau.................................. 7, 155, 196
l Nút Q (cài đặt nhanh) .................................213
m Đèn báo...................................................... 8, 150
n Nắp đậy khe thẻ nhớ..................................... 34
o Cần điều hướng (cần lấy nét) ..........................
4, 69, 192

p Chốt mở nắp khe thẻ nhớ............................ 34
q Phím mũi tên............................................. 4, 196

r Nút MENU/OK................................................... 20
s Nút DISP (hiển thị)/BACK......................15, 153
t Loa phát....................................................53, 183
u Chốt mở nắp khoang pin............................. 32
v Nắp đậy khoang pin...................................... 32
w Lỗ gắn chân máy
x Nắp đậy cổng gắn tay cầm dọc tăng hiệu
năng................................................................235

y Màn hình LCD...........................................9, 12, 14
Màn hình cảm ứng.........................21, 121, 201

z Cảm biến mắt.................................................. 14
0 Khe cắm thẻ nhớ 1.......................................... 34
1 Khe cắm thẻ nhớ 2......................................... 34
2 Chốt cài pin....................................................... 33
3 Khoang pin....................................................... 32

3


Nhãn Sê-ri Máy Ảnh
Không được tháo nhãn sê-ri, nơi chứa
mã FCC ID, nhãn KC, số sê-ri máy ảnh và
những thông tin quan trọng khác.

1
Trước Khi Bắt Đầu

Nhãn sê-ri máy ảnh

Phím Mũi Tên
Ấn phím mũi tên lên (e), phím mũi tên
phải (h), phím mũi tên xuống (f), hay
phím mũi tên trái (g) để chuyển đến các
mục trong menu. Các phím mũi tên lên,
phải, xuống hoặc trái cũng là nút chức
năng Fn3 đến Fn6 (P 216).
Cần Điều Hướng
Kéo nghiêng hoặc ấn vào cần điều hướng
để chọn vùng lấy nét. Cần điều hướng
cũng dùng để định vị con trỏ trong menu.

4


Bộ Phận Máy Ảnh

Vòng Chỉnh Tốc Độ Màn Trập và Độ Nhạy Sáng
Ấn nút xả khóa trước khi xoay các vòng
này đến cài đặt mong muốn. Ấn nút xả
khóa lần nữa để khóa lại tại vị trí cài đặt.
Tốc độ màn trập

1
Trước Khi Bắt Đầu

Độ nhạy ISO

Vòng Chỉnh Chế Độ Đo Sáng
Xoay vòng này để chọn một chế độ đo
sáng.

5


Vòng Chọn Chế Độ Bấm Máy
Xoay vòng này để chọn một trong các
chế độ bấm máy sau.

1
Trước Khi Bắt Đầu

Chế độ
F
BKT
CH
CM
CL

6

Quay phim
Bù trừ tự động
Chụp liên tục tốc độ cao
Chụp liên tục tốc độ trung bình
Chụp liên tục tốc độ thấp

Chế độ
50
S Chế độ chụp từng ảnh
83 ADV. Bộ lọc hiệu ứng
u Chụp ảnh khổ rộng
85

P

P
44
87
89


Bộ Phận Máy Ảnh

Vòng Lệnh
Xoay hoặc ấn vòng lệnh để:
Vòng Lệnh Trước

Vòng Lệnh Sau

1

Xoay

•Chọn

một nhãn hay trang
bên trong menu
•Điều chỉnh khẩu độ  1, 2  2, 3
•Điều chỉnh độ nhạy sáng
•Xem ảnh khác trong chức
năng xem ảnh

•Chuyển
Ấn

đổi qua lại giữa điều
chỉnh khẩu độ và độ nhạy sáng 2, 3
•Ấn giữ để chọn một cài đặt được
chọn trong mục D BUTTON/
DIAL SETTING > COMMAND
DIAL SETTING từ menu
D (setup)

màn trập mong muốn (chương
trình chuyển đổi)
•Chọn tốc độ màn trập
•Điều chỉnh bù trừ sáng bằng cách
ấn nút d và xoay vòng lệnh
•Điều chỉnh cài đặt trong menu cài
đặt nhanh
•Chọn kích thước khung lấy nét
•Phóng lớn/thu nhỏ khi xem ảnh
toàn khung hình
•Phóng lớn/thu nhỏ khi xem nhiều ảnh
•Thực thi chức năng đã chỉ định
cho nút chức năng DIAL
•Phóng 4lớn hay thu nhỏ tại điểm
lấy nét
chế độ hiển thị lấy
•Ấn giữ để chọn
nét bằng tay 4
•Phóng lớn hay thu nhỏ tại điểm
lấy nét khi xem ảnh

1Vòng khẩu độ cài đặt tại vị trí A (auto) và ống kính được trang bị vòng khẩu hay thiết lập
COMMAND cho mục D BUTTON/DIAL SETTING > APERTURE RING SETTING (A).
2 Có thể thay đổi bằng cách vào D BUTTON/DIAL SETTING > COMMAND DIAL
SETTING.
3 Vòng ISO cài đặt tại vị trí A và thiết lập COMMAND cho mục D BUTTON/DIAL SETTING > ISO DIAL SETTING (A).
4Chỉ khả dụng nếu chức năng FOCUS CHECK được chỉ định cho một nút chức năng.

7

Trước Khi Bắt Đầu

•Di chuyển con trỏ trong menu
•Chọn cặp giá trị khẩu độ và tốc độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×