Tải bản đầy đủ

LUYỆN tập từ TRÁI NGHĨA (TUẦN 4 TV lớp 5) converted

Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

LUYỆN TẬP TỪ TRÁI NGHĨA (TUẦN 4) – TV LỚP 5
Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào câu sau:
“Vạt áo chàm thấp thoáng
….xanh cả nắng chiều”
A. Làm

B. Nhuộm

C. Chiếu

D. Bay

Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với từ “khôn ngoan”?
A. Tài giỏi

B. thông minh

C. khôn ranh


D. ngu dốt

Câu 3: Trong những từ "đồng ý, đồng cam cộng khổ, đồng bạc, đồng niên, đồng loại, đồng khởi", từ
“đồng” nào không có nghĩa là cùng?
A. Đồng khởi

B. Đồng bạc

C. Đồng cam cộng khổ

D. Đồng ý

Câu 4: Tìm từ đồng nghĩa với từ "nhân dân" trong các từ sau.
B. Quê hương

A. Công nhân

C. Tổ quốc

D. Đồng bào

Câu 5: Chọn từ phù hợp với nhóm "Tầng lớp trí thức"?
A. Thợ may

B. Thương nhân

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “hoang phí”?
A. cẩn thận
B. tiết kiệm

C. Giáo viên

D. Tiểu thương

C. im ắng

D. ồn ào

Câu 7: Những lưu ý nào giúp bài viết văn tả cảnh hay hơn?


B. Viết câu hay

A. Quan sát

C. Viết theo trình tự hợp lý

D. Cả ba đáp án trên

Câu 8: Cho các từ “hạ sĩ, thượng úy, đại tá, trung tướng, bộ đội, quân nhân, thương nhân”, từ nào không
thuộc nhóm từ đã cho?
A. Trung tướng

B. Quân nhân

C. Thương nhân

D. Hạ sĩ

Câu 9: Chọn từ trái nghĩa thích hợp điền vào câu thơ sau:
“Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười ở… người chê”
A. sạch

B. chật

C. hẹp

D. bẩn

Câu 10: Khi miêu tả “mưa rào”, Tô Hoài đã sử dụng trình tự nào?
A. Trình tự thời gian

B. Trình tự không gian
1


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

C. Trình tự xa- gần

D. Trình tự trên- dưới

Câu 11: Trong những từ sau: "căm thù, xung khắc, phá hủy, xung đột", từ nào thuộc nhóm từ trái nghĩa
với từ “hòa bình”?
A. xung đột

B. xung khắc

C. phá hủy

D. căm thù

Câu 12: Câu tục ngữ nào thể hiện phẩm chất của con người Việt Nam đồng nghĩa với “đồng lòng”?
A. Trọng nghĩa khinh tài.

B. Dám nghĩ dám làm.

C. Chịu thương chịu khó.

D. Muôn người như một.

Câu 13: Câu văn “ Làn gió nhẹ mơn man, đùa nghịch trên cây, gọi chị sao thức dậy.” có thể sử dụng
trong phần kết thúc khi miêu tả:
A. Bình minh
B. Hoàng hôn
C. Tả cơn mưa
D. Tả buổi sáng ở công viên
Câu 14: Cho câu ca dao:
“ Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.”
Có mấy cặp từ trái nghĩa trong câu trên?
A. Không có cặp từ trái nghĩa nào.
B. Có 1 cặp từ trái nghĩa.
C. Có 2 cặp từ trái nghĩa.
D.

Có 3 cặp từ trái nghĩa.

Câu 15: Hình ảnh nào phù hợp với đề bài “Buổi sáng ở khu phố nhà em”?
A. Bóng tối bao chùm lên cảnh vật như một lớp màn mỏng.
B. Đàn trâu lững thững ra về.
C. Thoảng trong không khí mùi bánh mì thơm phức, mùi hương hoa như lan tỏa khắp không gian khi

mặt trời thức giấc.
D. Trong nhà, đèn điện đã bật sáng, trong những lùm cây chỉ còn lại từng khoảng ánh sáng nhỏ còn le
lói.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×