Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Nghe viết: Trâu ơi. Phân biệt aoau, trch, dấu hỏidấu ngã

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ (NV)
TRÂU ƠI!
I. Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng chính tả:
-Nghe viết chính xác bài chính tả thuộc thể thơ lục bát.
-Tìm và viết đùng những tiếng có âm, vần,thanh dễ lẫn: ao/au; thanh hỏi /thanh ngã
- H(TB-Y) viết đúng lỗi chính tả các từ: ruộng, nghiệp, quản công, nắm được cách TB
theo thể thơ lục bát
II.Đồ dùng dạy - học: Chép sẵn bài chép, vở tập chép, Vở BTTV, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
ND - TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

1.Bài cũ:(5’)

-T đọc:quấn quýt, bất động, giường -Viết bảng con 3 dãy 3 từ
-T nhận xét


-H nhận xét

-Giới thiệu bài
2 Bài mới
*HĐ1:Hướng
dẫn chính
tả(7’)

-Yêu cầu HS quan sát tranh và trả
lời câu hỏi

-Đọc bài ca dao
-Nghe

+Bài ca dao là lời nói của ai với ai? -Quan sát, trả lời
-Bài ca dao cho thấy tình cảm của
-tình cảm người nông dân nói
người nông dân với con trâu như
với con trâu như nói với một
thế nào?
người bạn
-T h/d H nhận xét bài thơ:
-Bài ca dao có mấy dòng?

-6 dòng


Chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào? -Viết hoa

*HĐ2:H viết
vở:(17-18’)

-Cần trình bày bài viết thế nào/

-H trả lời

-Yêu cầu HS tự tìm các tiếng hay
viết sai


-Nêu

-T t/c nhận xét bài H(TB-Y)

-H nhận xét bài bạn

-Đọc cho HS viết
-đọc cho HS soát lỗi

-1H(TB):nhắc tư thé ngồi
viết

-Thu chấm vở H, nhận xét

-Nghe viết vào vở

-Tìm-nêu-đọc-phân tích-viết
bảng con

-Đôỉ vở tự chữa vào bằng bút
chì
Bài2:Thi tìm những tiếng….
*HĐ3:HD làm
bài tập(5-6’)

-Cho HS đọc

-Thi đua giữa 3 nhóm tìmnêu

Bài3b:

-2-3 HS đọc bài

Tìm tiếng thích hợp…

-làm ở VBT

-Nhận xét đánh giá

-1H làm ở bảng phụ

-Nhận xét giờ học
3.Củng cốdặn dò(1’)

2 HS đọc

-Nhắc nhở HS về viết lại bài tập
vào vở bài tập về nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×