Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA P
I.Mục tiêu:
-Biết viết chữ hoa P(theo cỡ chữ vừa và nhỏ).
-Biết viết chữ và câu ứng dụng “ Phong cảnh hấp dẫn” theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu
chữ, đều nét và nối đúng quy định.
- HS viết đúng mẫu chữ
-H có ý thức tập viết chữ viết hoa
* HKG viết toàn bài.
II. Đồ dùng dạy - học. Mẫu chữP, bảng phụ. Vở tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học :
NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1.Kiểm tra
(2’)

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

-Kiểm tra bút, vở TV-T2 của HS,
nhận xét


2.Bài mới
*HĐ1:GTB( -Giới thiệu bài.
1)
-Đưa mẫu chữ P cho HS quan sát.
*HĐ2:Quan
sát nhận xét
(6 – 8’)

-Chữ P có độ cao bao nhiêu gồm
mấy nét?
-Phân tích và HD cách viết chữ P
-nhận xét sửa sai cho Hviết đúng
mẫu chữ

-Quan sát.
-Cao 5 li gồm 2 nét.
-Quan sát.
-Viết bảng con 3 - 4 lần
-Nhận xét, sửa sai

*HĐ3:HD

-Giới thiệu: Phong cảnh hấp dẫn

-Vài HS đọc.


viết cụm từ
ứng dụng
(8- 10’)

-Phong cảnh hấp dẫn là những
cảnh đẹp như thế nào?
-yêu cầu HS quan sát cụm từ và
nhận xét độ cao các con chữ và
khoảng cách giữa các chữ.
-HD HS cách viết chữ : Phong
-T t/c nhận xét, sửa sai
-Hướng dẫn nhắc nhở HS


-T theo dõi , giúp đỡ H .

*HĐ4:H viết -Chấm vở của hS.
ở vở
-Nhận xét bài viết của HS.
(12 - 15’)
3. Củng cốdặn dò:(2)

-Rất đẹp có nhiều người đến
xem
-Quan sát
-Nêu nhận xét
-Theo dõi
-Viết bảng con 2 - 3 lần.
-H nhận xét bài bạn
-1H nhắc tư thế ngồi viết
-Viết vào vở

-Đánh giá giờ học.
-Nhắc HS về nhà luyện chữ.
-Về thực hiện theo yêu cầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×