Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P

Tuần: 19

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA P
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Rèn kỹ năng viết chữ
1. Biết viết chữ P hoa theo cỡ vừa và nhỏ.
2. Biết viết ứng dụng cụm từ Phong cảnh hấp dẫn theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều
nét và nối chữ đúng quy định.
3. Giáo dục HS ý thức rèn chữ giữ vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Mẫu chữ P đặt trong khung chữ.
Bảng phụ viết sẵn : Phong cảnh hấp dẫn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn viết chữ hoa.
a. HD HS quan sát và nhận xét chữ P.
- Chữ P cỡ vừa cao 5 li gồm 2 nét, nét 1 giống nét của chữ B, nét 2 là nét cong trên có hai
đầu uốn vào trong không đều nhau.

- Cách viết : Nét 1 ĐB trên ĐK6 viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ B, DB trên
ĐK2. Nét 2 : từ điểm DB của nét 1 lia bút lên ĐK5, viết nét cong trên có 2 đầu uốn vào
trong, DB ở giữa ĐK4 và ĐK5.


- GV viết mẫu chữ P lên bảng, vừa viết vừa nêu lại cách viết.
b. HD HS viết lại trên bảng con.
- HS tập viết trên bảng con.
- GV quan sát nhận xét.
3. HD viết cụm từ ứng dụng.
- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.
HS đọc Phong cảnh hấp dẫn.
HS nêu cách hiểu : Là phong cảnh đẹp, làm mọi người muốn đến thăm.
- HS quan sát cụm từ nhận xét về độ cao, dấu thanh, nét nối...
- GV viết mẫu chữ Phong lên bảng, HS viết bảng con.
4. HD HS viết vào vở tập viết.
- HS nêu y/c viết vở tập viết.
- HS viết bài, GV theo dõi uốn nắn thêm.
5. Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 1 số bài.
- Nhận xét tuyên dương.
6. Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà luyện viết thêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×