Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT:
CHỮ HOA P

I. MỤC TIÊU:
-Viết đúng chữ hoa P ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng
dụng : Phong ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn ( 3 lần).
- Giáo dục hs liên tưởng đến vẻ đẹp thiên nhiên
- Góp phần rèn luyện tính cẩn thận
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ P hoa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Họat động dạy

Hoạt động học

1.Bài cũ : Kiểm tra vở tập viết của một số - Nộp vở theo yêu cầụ
học sinh.


-2 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết

-Cho học sinh viết chữ Ô, Ơ, Ơn vào bảng bảng con.
con.
-Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới :
- Giới thiệu bài;.
- Tựa bài: Chữ hoa P

- HS nhắc lại tựa bài


* Hoạt động 1: HD viết chữ hoa
- HDHS quan sát, nhận xét

- HS quan sát chữ mẫu

- Chữ P hoa cao mấy li ?

- Cao 5 li

- Chữ P hoa gồm có những nét cơ bản nào ?

- Chữ P gồm 2 nét .

- Chữ P cỡ vừa cao 5 li, 2 nét: nét 1 giống

- 3- 5 em nhắc lại

nét 1 của chữ B, nét 2 là nét cong trên có hai
đầu uốn vào trong không đều nhaụ
* HD viết : GV vừa viết vừa nêu cách viết .
+ Nét 1: ĐB trên ĐK6, viết nét móc ngược
trái như nét 1 của chữ B, DB trên ĐK2
+ Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, lia bút lên
ĐK5, viết nét cong trên có hai đầu uốn vào
trong, DB ở giữa ĐK4 và ĐK5.
- HS viết 2 chữ P vào bảng.
* Hoạt động 2: HD viêt câu ứng dụng


-Viết vào bảng con P.

-Viết cụm từ ứng dụng : Phong cảnh hấp
dẫn

- 2, 3 em đọc câu ứng dụng

- Cụm từ này ý muốn nói phong cảnh đẹp, - Quan sát.
làm mọi người muốn đến thăm.
- GV: Câu văn gợi cho em nghĩ đến cảnh
vật thiên nhiên ntn? Khi đến thăm những
cảnh như vậy các em phải ntn?
- Cụm từ này gồm có mấy tiếng ? Gồm


những tiếng nào
- GV viết mẫu Phong

- 1 em nêu : 4 tiếng : Phong, cảnh,

- GV quan sát giúp đỡ cho HS

hấp, dẫn.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vở.

- Bảng con : Phong .

-Yêu cầu hs viết bài vào vở
Chú ý chỉnh sửa cho các em.
- GV chấm, nhận xét

- Hs viết bài

3. Củng cố- Dặn dò :
- Nhận xét tiết học.

- 5-7 bài

- Khen ngợi những em có tiến bộ.
- Dặn dò : Hoàn thành bài viết và cbị bài sau
- HS nghe
- VN hoàn thành và chuẩn bị bài saụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×