Tải bản đầy đủ

Giáo án MT lớp 1: bài 14

Trường tiểu học Phú Túc- Thiết kế bài giảng Mó thuật 1
Tuần :14 Ngày dạy :
Tiết :14 Bài 14
I.Mục tiêu
Giúp HS
• Nhận biết được vẻ đẹp của trang trí hình vuông.
• Biết cách vẽ màu và vẽ màu theo ý thích.
II.Chuẩn bò:
Giáo viên
• M ột số đồ vật có trang trí hình vuông
• Một số bài vẽ trang trí hình vuông.
Học sinh
• SGK- vở thực hành
• Bút màu
III. Các hoạt động dạy học chủ ỵếu

TG
Hoạt động thầy Hoạt động trò
1
1
1

5
1.Ôån đònh
2.Kiểm tra dụng cụ học vẽ
Nhận xét
3.Giảng bài mới :
Giới thiệu bài
_Trực tiếp
a. Giới thiệu bài
GV cho HS xem khăn chưa trang trí và khăn trang trí
để HS so sánh và thấy trang trí sẽ làm cho mọi vật
thêm đẹp.
b. Quan sát – nhận xét:
-GV cho HS quan sát hình 1,2,3,4,vở tập vẽ,hỏi:
+ Theo các em nhận xét hình vuông nào trang trí
đẹp hơn?
+ Các hình vuông 1,2,3 được vẽ màu như thế nào?
+ Các hình vẽ giống nhau được vẽ màu như thế
nào?
+ Màu sắc các hoạ tiết ở giữa như thế nào so với
màu các hoạ tiết còn lại?
GV cho HS quan sát hình 5SGK vở tập vẽ 1: Hình
này có các hoạ tiết gì?
b. Cách vẽ
GV gợi ý HS lựa chọn màu để vẽ vào H5 theo ý thích
GV dùng phấn màu vẽ lên bảng và giới thiệu cách vẽ
màu cho cả lớp xem;
+ 4 cái lá vẽ cùng 1 màu. 4 góc vẽ cùng màu,vẽ
Hát đầu giờ
Nhóm trưởng báo cáo
.


Hình 4
Các hình vẽ giống nhau được vẽ màu
giống nhau
Màu hoạ tiết ở giữa nổi bật hơnso với
hoạ tiết xung quanh
4 lá ở gốc
Người soạn Đặng Thò Thanh Phượng
Trường tiểu học Phú Túc- Thiết kế bài giảng Mó thuật 1
5
18
5
màu khác hình thoi,vẽ màu khác ở hình tròn.
+ Vẽ màu xung quanh trước , ở giữa sau
+ Vẽ màu đều gọn không lem ra ngoài
+Vẽ màu hoạ tiết màu nền khác nhau
+ Chọn từ 3-4 màu , vẽ có đậm nhạt .
c.Hướng dẫn HS thực hànhõ
_ GV yêu cầu HSchọn màu để vẽ vào các hoạ tiết vào
H5
GV theo dõi gợi ý HS tìm màu và vẽ màu
d. Nhận xét đánh giá
GV nhận xét chung và chi tiết cho từng
bài, phân loại bài tập theo các mức độ
+ C¸ch chän mµu: Mµu t¬i s¸ng, hµi hoµ.
+ VÏ mµu cã ®Ëm, nh¹t, t« ®Ịu, kh«ng ra ngoµi
h×nh vÏ.
_ Nhận xét chung tiết học, khen ngợi động viên.
_Nhắc HS chuẩn bò bài sau .
*Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hình thoi ở giữa hình vuông
Hình tròn ở giữa hình vuông

HS làm bài cá nhân.
HS nhận xét bài bạn, bài mình
Tìm bài vẽ đẹp
Người soạn Đặng Thò Thanh Phượng
Trường tiểu học Phú Túc- Thiết kế bài giảng Mó thuật 1
Đặng Thò Thanh Phượng
Người soạn Đặng Thò Thanh Phượng
Trường tiểu học Phú Túc- Thiết kế bài giảng Mó thuật 1

Người soạn Đặng Thò Thanh Phượng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×