Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Cò và Cuốc

Tuần: 22

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP ĐỌC
CÒ VÀ CUỐC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.
- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật. Đọc bài với giọng vui, nhẹ nhàng.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu.
- Hiểu nghĩa từ khó và từ mới ở phần chú giải.
- Hiểu ý nghĩa:Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi sung sướng.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân.
- Thể hiện sự cảm thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A- Kiểm tra bài cũ
- 2 học sinh đọc bài “ Chim rừng Tây Nguyên” và trả lời các câu hỏi về nội dung bài.

B - Bài mới .
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện đọc.


a) Giáo viên đọc mẫu.
b)Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu, phát hiện từ khó, luyện đọc từ khó.
- Giáo viên chia đoạn.
+Đoạn 1: từ đầu .....hở chị.
+Đoạn 2: còn lại.
- Học sinh luyện đọc từng đoạn trước lớp.
- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Học sinh đọc phần chú giải.
3.Tìm hiểu bài
Hướng dẫn học sinh đọc thầm và trả lời các câu hỏi.
+ Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào?
(Chị bắt tép vất vả thế,chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?)
+ Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?(Vì Cuốc nghĩ rằng: áo cò trắng phau…)
+ Cò trả lời Cuốc như thế nào?
(phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao… )
+ Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên, theo em lời khuyên ấy là gì?
4. Luyện đọc lại.
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc phân vai.
C- Củng cố, dặn dò
- 2 học sinh nhắc lại lời khuyên của câu chuyện.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Về nhà: luyện đọc lại và tập kể.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×