Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Cò và Cuốc

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
CÒ VÀ CUỐC

I. MỤC TIÊU:
-Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch toàn bài.
-Hiểu N/D: Phải lao động vất vả mới có lúc thanh nhàn, sung sướng.( trả lời
được các CH trong SGK )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong sgk. Bảng phụ có ghi sẵn từ, câu,
đoạn cần luyện đọc.
- HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Ổn định:

Hoạt động học
- Hát


2. Bài cũ Một trí khôn hơn trăm trí
khônGọi HS đọc và trả lời câu hỏi về
nội dung bài
- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới: Cò và Cuốc
Hoạt động 1: Luyện đọc

- 3 HS đọc toàn bài và trả lời câu hỏi:
- HS nxét


a) Đọc mẫu

- Theo dõi.

- GV đọc mẫu toàn bài
b) Luyện phát âm và đọc câu
- Ghi bảng các từ khó, dễ lẫn cho - HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.
HS luyện đọc.

- Mỗi HS đọc một câu theo hình thức nối

Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.

tiếp.

c) Luyện đọc đoạn
Yêu cầu HS đọc,
* Đọc đoạn trong nhóm:

-Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của
mình, các bạn trong cùng một nhóm nghe
và chỉnh sửa lỗi cho nhau.

* Đọc đoạn trước lớp:
d) Thi đọc

- HS đọc đoạn trước lớp
-HS thi đua đọc.


 Nhận xét, tuyên dương.
e) Đọc đồng thanh

-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.

- 1 HS đọc bài thành tiếng. Cả lớp đọc
thầm
- Cò đang lội ruộng bắt tép.

- Cò đang làm gì?
- Khi đó, Cuốc hỏi Cò điều gì?

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn
bẩn hết áo trắng sao?
- Cò nói: “Khi làm việc, ngại gì bẩn hở


- Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

chị.”
- Phải có lúc vất vả, lội bùn thì mới có khi

- Câu trả lời của Cò chứa đựng một
lời khuyên, lời khuyên ấy là gì?

thảnh thơi bay lên trời cao.
- Phải chịu khó lao động thì mới có lúc
được sung sướng.
- Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Cò.

- Nếu em là Cuốc em sẽ nói gì với - Trả lời theo suy nghĩ cá nhân.
Cò?
4.Củng cố- Dặn dò:

- HS nghe

- Nhận xét tiết học

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị
bài: Bác sĩ sói.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×