Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Cò và Cuốc

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: CÒ VÀ CUỐC
I. Mục tiêu
1Kiến thức:
-

Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của
phương ngữ. Đọc đúng các từ mới: cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi.

-

Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-

Đọc bài với giọng vui, nhẹ nhàng. Phân biệt giọng của Cuốc và Cò.

2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi.
-


Hiểu nội dung câu chuyện: Khuyên chúng ta phải lao động vất vả mới có
lúc thảnh thơi, sung sướng.

3Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong sgk. Bảng phụ có ghi sẵn từ, câu,
đoạn cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Chim rừng Tây Nguyên
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội
dung bài Chim rừng Tây Nguyên.

- 3 HS đọc toàn bài và trả
lời câu hỏi:
+ Cảnh hồ Y-rơ-pao có gì
đẹp?

- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới

+ Con thích nhất lồi chim
nào?
+ Con có nhận xét gì về
chim rừng Tây Nguyên?


Giới thiệu: (1’)
- Cò và Cuốc.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài lần 1. Chú ý


giọng đọc vui, nhẹ nhàng.

- Theo dõi.

b) Luyện phát âm
- Ghi bảng các từ khó, dễ lẫn cho HS
luyện đọc.
- MB: lội ruộng, bụi rậm, lần ra, làm
việc, nhìn lên, trắng tinh, trắng phau
phau,…

- HS đọc cá nhân, nhóm,
cả lớp.

- MT, MN: vất vả, vui vẻ, bẩn, bảo,
dập dờn thảnh thơi, kiếm ăn, trắng
phau phau,…
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.

- Mỗi HS đọc một câu
theo hình thức nối tiếp.

c) Luyện đọc đoạn
- Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt
giọng các câu dài. Hướng dẫn giọng
đọc:
+ Giọng Cuốc: ngạc nhiên, ngây thơ.
+ Giọng Cò: dịu dàng, vui vẻ.

- Tìm cách đọc, luyện đọc
các câu. Em sống trong
bụi cây dưới đất,/ nhìn
lên trời xanh,/ đôi cách
dập dờn như múa,/
không nghĩ/ cũng có lúc
chị phải khó nhọc thế
này.//
Phải có lúc vất vả lội bùn/
mới có khi được thảnh thơi
bay lên trời cao.//

- Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 3 HS
và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo

- Lần lượt từng HS đọc
bài trong nhóm của
mình, các bạn trong
cùng một nhóm nghe và


dõi HS đọc bài theo nhóm.
d) Thi đọc
e) Đọc đồng thanh

chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- Cả lớp đọc đồng thanh
đoạn 1.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- 1 HS đọc bài thành
tiếng. Cả lớp đọc thầm
theo.

-

Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.

-

Cò đang làm gì?

-

Khi đó, Cuốc hỏi Cò điều gì?

- Cò đang lội ruộng bắt
tép.

Cò nói gì với Cuốc?

- Chị bắt tép vất vả thế,
chẳng sợ bùn bắn bẩn
hết áo trắng sao?

Vì sao Cuốc lại hỏi Cò như vậy?

- Cò hỏi: “Khi làm việc,
ngại gì bẩn hở chị.”

-

-

Cò trả lời Cuốc ntn?

-

Câu trả lời của Cò chứa đựng một
lời khuyên, lời khuyên ấy là gì?

-

Nếu con là Cuốc con sẽ nói gì với
Cò?

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Gọi 2 HS đọc lại bài và hỏi:

- Vì hằng ngày Cuốc vẫn
thấy Cò bay trên trời
cao, trắng phau phau,
trái ngược hẳn với Cò
bây giờ đang lội bùn, bắt
tép.
- Phải có lúc vất vả, lội
bùn thì mới có khi thảnh
thơi bay lên trời cao.
- Phải chịu khó lao động
thì mới có lúc được sung
sướng.
- Em hiểu rồi. Em cảm ơn
chị Cò.

+ Con thích lồi chim nào? Vì sao?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị
bài sau.

- Trả lời theo suy nghĩ cá
nhân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×