Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 26 bài: Tập làm văn Đáp lời đồng ý, tả ngắn về biển

Tuần: 26

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Học sinh tiếp tục luyện tập cách đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi về biển.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Giao tiếp: ứng xử văn hoá.
- Lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Tranh minh hoạ cảnh biển.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A - Kiểm tra bài cũ.
2 cặp học sinh đóng vai tình huống nói và đáp lời đồng ý.
B - Bài mới .
1. Giới thiệu bài .
2. Hướng dẫn học sinh làm bài.
Bài 1.

- Học sinh đọc yêu cầu và các tình huống trong bài.
- Cả lớp đọc thầm ba tình huống trong bài và suy nghĩ về nội dung và thái độ phù hợp với
mỗi tình huống.


+ Khi nói lời đáp cần có thái độ như thế nào?
- Nhiều cặp học sinh thực hành đóng vai theo các tình huống trong bài.
Bài 2.
- Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu của bài.
- Học sinh mở lại sách giáo khoa xem lại bài tập 3 - vài học sinh nêu câu trả lời của mình.
- Học sinh tự làm bài vào vở.
- Nhiều học sinh nối tiếp nhau đọc bài viết của mình, Giáo viên và học sinh cùng nhận
xét và rút kinh nghiệm.
C- Củng cố, dặn dò .
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Nhắc học sinh thực hành các tình huống đã học trong giao tiếp hằng ngày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×