Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Chính tả Nghe viết: Việt Nam có Bác, phân biệt RDGI, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng Việt 2

CHÍNH TẢ
VIỆT NAM CÓ BÁC
A-Mục đích yêu cầu:
-Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài thơ theo thể thơ lục bát “Việt Nam có Bác”.
- Làm đúng các bài tập phân biệt: r/ d/ gi ; ?/ ~
-HS yếu: Có thể cho tập chép.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:
Chói chang, học trò, chào hỏi.

Bảng con, bảng
lớp (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài  Ghi.
2-Hướng dẫn nghe – viết:
-GV đọc bài chính tả.


2 HS đọc lại.

+Nội dung của bài thơ nói lên điều gì?

Ca ngợi Bác là
người tiêu biểu
cho dân tộc Việt
Nam.

+ Luyện viết đúng: Bác, Việt Nam, Trường Sơn, lục bát,


Viết vào vở( HS
yếu tập chép).

-GV đọc từng câu đến hết.
Đổi vở dò lỗi.
3-Chấm, chữa bài:
-Hướng dẫn HS chữa bài.


-Chấm bài: 5-7 bài.
4-Hướng dẫn HS làm BT:

Bảng con. Nxét

-BT 1/56: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: dừa, rào, rau, giường.
- BT 2b/ 56: HD HS làm:

Làm vở

….. bay lả bay la

Làm bảng, N xét

….. nước lã

Tự chấm


….. tập võ, vỏ cây
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Cho HS viết lại: Việt Nam, tập võ
-Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét.

Bảng con



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×