Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Chính tả Nghe viết: Việt Nam có Bác, phân biệt RDGI, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ
VIỆT NAM CÓ BÁC
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe viết chính xác trình bày đúng bài thơ: Việt Nam có Bác.
- Làm đúng bài tập phân biệt r/ d/ gi thanh ?, ~
- Rèn tính cẩn thận cho HS
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Phiếu bài tập, nội dung bài tập SGK.
H: Vở chính tả, bảng con
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

H: Viết bảng lớp (2H)

-Viết các từ ngữ: chói chang, trập

H+G: Nhận xét, đánh giá
trùng, chân thật, học trò, kẻ lệch, thô
kệch
G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên bài
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)
2,Hướng dẫn nghe - viết:
a)Chuẩn bị:
- Bài thơ ca ngợi Bác Hồ là người
tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam
- Từ khó: Bác, Việt Nam, Trường
Sơn, non nước, lục bát

G: Đọc bài viết một lần
H: Đọc lại một lần (1H)
G? Nêu nội dung đoạn văn
H: Viết một số từ khó
H: Nhận xét các hiện tượng chính tả cần
lưu ý( Cách trình bày, các tiếng cần viết


hoa, ....)
G: Đọc đoạn viết cho HS nghe
b)Viết bài:

- Đọc lần lượt từng câu cho HS viết
H: Viết bài
G: Theo dõi cách viết bài của một số em
G: Đọc bài cho HS soát lỗi

c)Chấm - chữa bài:

H: Soát lỗi

G: Thu bài chấm bài của 1 số HS (10
3,Hướng dẫn học sinh làm bài tập: bài)
- Nhận xét lỗi chung trước lớp
Bài 1: dừa - rào, rau, giường
Bài 2: Điền từ thích hợp
2a: (rời - dời): tàu rời ga, Sơn Tinh


dời từng dãy núi

H: Làm vào phiếu (dán bảng) (2H)

(dữ - giữ): Hổ là loài thú dữ, Bộ đội
canh giữ biên phòng

G: Nhận xét bài dán bảng, so sánh nhận
xét kết quả

2b:(lả - lã): con cò bay lả bay la,
không uống nước lã

G: Rút ra ý đúng sai

H: Cả lớp làm vào vở

H: Chữa bài

(vỏ - võ): anh trai em tập võ, vỏ cây
sung xù xì
3,Củng cố, dặn dò:

(1P)

G: Nhận xét tiết học
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×