Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Chính tả Nghe viết: Việt Nam có Bác, phân biệt RDGI, dấu hỏi dấu ngã

Tuần: 31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ
VIỆT NAM CÓ BÁC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ.
- Làm đúng các bài tập phân biệt r/d/gi, ? / ˜.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ:
-

Học sinh viết nháp, 2 em viết bảng lớp:

chói chang, trập trùng, chân thật.
B/Dạy bài mới.
1, Giới thiệu bài
2, Hướng dẫn nghe - viết.

Giáo viên đọc bài viết , 2 học sinh đọc lại.
+ Bài thơ nói lên điều gì?
+ Trong bài có những từ nào là tên riêng? Nêu cách viết?
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó: Việt Nam, lục bát, Trường Sơn, Bác.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.


3,Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2:

- Học sinh đọc thầm, xác định yêu cầu của bài tập.
- Học sinh làm bài vào vở bài tập, chữa bài.
-2 Học sinh đọc lại khổ thơ.

Bài 3 (a): - Học sinh làm bài vào vở bài tập, chữa bài.
- Học sinh tự làm bài tập 3 (b).
C/ Củng cố, dặn dò:
-

Giáo viên nhận xét giờ học

-

Yêu cầu học sinh về nhà soát lại bài và chữa lỗi (nếu có).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×