Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Chính tả Nghe viết: Việt Nam có Bác, phân biệt RDGI, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2
Chính tả
VIỆT NAM CÓ BÁC
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát Việt nam có Bác
- Làm được bài tập
- HS có ý thức trong học tập
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài thơ Thăm nhà Bác, chép sẵn vào bảng phụ. Bài tập 3 viết vào giấy
to và bút dạ.
- HS: Vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ
3. Bài mới
 Hướng dẫn viết chính tả

a) Ghi nhớ nội dung

- Theo dõi và đọc thầm theo.

- GV đọc toàn bài thơ.

- 2 HS đọc lại bài.

- Gọi 2 HS đọc lại bài.

- Bài thơ nói về Bác Hồ.

- Bài thơ nói về ai?

- Công lao của Bác Hồ được
so sánh với non nước, trời
mây và đỉnh Trường Sơn.

- Công lao của Bác Hồ được so sánh với
gì?

- Nhân dân ta yêu quý và kính trọng Bác
Hồ ntn?
b) Hướng dẫn cách trình bày

- Nhân dân ta coi Bác là Việt
Nam, Việt Nam là Bác.
- Bài thơ có 6 dòng thơ.
- Đây là thể thơ lục bát vì
dòng đầu có 6 tiếng, dòng


- Bài thơ cá mấy dòng thơ?

sau có 8 tiếng.

- Đây là thể thơ gì? Vì sao con biết?

- Các chữ đầu dòng thì phải
viết hoa, chữ ở dòng 6


tiếng lùi vào 1 ô, chữ ở
dòng 8 tiếng viết sát lề.

- Các chữ đầu dòng được viết ntn?

- Viết hoa các chữ Việt Nam,
Trường Sơn vì là tên riêng.
Viết hoa chữ Bác để thể
hiện sự kính trọng với Bác.

- Ngoài các chữ đầu dòng thơ, trong bài
chúng ta còn phải viết hoa những chữ
nào?

- Tìm và đọc các từ ngữ: non
nước, Trường Sơn, nghìn
năm, lục bát.
- 2 HS lên bảng viết, HS
dưới lớp viết vào nháp.

c) Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS đọc các tiếng khó viết.
- Yêu cầu HS viết các từ này.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- Chỉnh sửa lỗi cho những HS viết sai
chính tả.
d) Viết chính tả

- 3 HS làm bài nối tiếp, HS
dưới lớp làm vào Vở Bài
tập Tiếng Việt 2, tập hai.

- GV đọc bài cho HS viết.

……

e) Soát lỗi

Có bưởi cam thơm, mát bóng
dừa

g) Chấm bài
 Hướng dẫn làm bài tập chính tả

Có rào râm bụt đỏ hoa quê

Bài 2

- Điền tiếng thích hợp vào
chỗ trống.

-

Gọi HS đọc yêu cầu.

- 2 nhóm cùng làm bài.

-

Gọi HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1
đoạn thơ.

a) Tàu rời ga
Sơn Tinh dời từng dãy núi
đi

-

Gọi HS nhận xét, sau đó chữa bài và cho
điểm HS.

Hổ là loài thú dữ


Bài 3
-

Gọi HS đọc yêu cầu.

4. Củng cố – Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà làm bài tập chính tả.
- Chuẩn bị: Cây và hoa bên lăng Bác.

Bộ đội canh giữ biển trời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×