Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 28: Chữ thường chữ hoa

Giáo án Tiếng việt 1
Bài 28 : CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu nhận diện được chữ in hoa.
- Đọc được câu ứng dụng và chữ in hoa trong câu ứng dụng.
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề : Ba Vì.
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng chữ cái in thường, in hoa.
- Bảng chữ cái viết thường, viết hoa.
- Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Tiết 1
Hoạt động của Giáo viên
1. Ổn định:

Hoạt động của học sinh
- Hát vui.

2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 – 4 học sinh đọc lại bảng ôn âm và
chữ ghi âm.


- 3 – 4 học sinh đọc

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Lớp nhận xét.

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học
bài: Chữ thường, chữ hoa.
- Giáo viên ghi bảng.
b. Bài học:

- Vài học sinh nhắc lại.

- Giáo viên treo bảng ôn lên đặt câu hỏi.
+ Các em cho thầy biết chữ in hoa nào gần
giống chữ in thường?
+ Giáo viên nhận xét.
- Ngồi chữ in hoa gần giống chữ in thường - Học sinh quan sát.
CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA

Page 1


Giáo án Tiếng việt 1
còn có chữ in hoa nào không giống chữ in
thường em hãy đọc lên.
- Giáo viên nhận xét cho học sinh đọc cá
nhân, lớp.

+ Các chữ in hoa gần giống chữ in
thường: C, I, K, O, Ô, P, S, T, U, Ư, V, X,
Y.
+ Lớp nhận xét.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.
- Những chữ bên phải chữ in hoa là chữ
viết hoa.
- Che phần chữ in hoa cho học sinh đọc


chữ viết hoa.
- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Âm A, Ă, Â, B, D, Đ, E, Ê, G, H, M, N,
Q, R.
- Lớp nhận xét bổ sung.

- Cho học sinh viết một số chữ in hoa gần
giống chữ in thường.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Nhận xét cho học sinh đọc.
- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Học sinh quan sát chữ viết hoa.

- Học sinh đọc chữ viết hoa.

- Học sinh viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
- Học sinh đọc.
Tiết 2
4. Luyện tập:
a. Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại bài ở tiết - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp.
1 cá nhân, nhóm, lớp.
CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA

Page 2


Giáo án Tiếng việt 1
- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.
* Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng:
- Tranh vẽ gì?
- Vẽ núi, vẽ nhà, vẽ người, vẽ cây
- Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng đọc câu ứng cối...
dụng.
- Cho học sinh đọc cá nhân, lớp.
- Giáo viên đọc mẫu.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Cho 2 – 3 học sinh đọc.
- Trong câu những tiếng nào có chữ in hoa?

- 2 – 3 học sinh đọc.

- Tiếng Bố đứng đầu câu vì vậy nó được - Tiếng Bố, Kha, Sa Pa.
viết bằng chữ in hoa B.
- Tiếng Kha, Sa Pa tên riêng nên được viết
hoa.
- Những tiếng, từ như thế nào được viết
- Những chữ đầu câu, tên riêng thì
hoa?
phải viết hoa.
b. Luyện nói: Cho học sinh đọc tên bài.
- Giới thiệu núi Ba Vì.
- Cho học sinh nói lại theo tranh về chủ đề:
Sơn Tinh, Thủy Tinh, nơi nghỉ mát, bò sữa.

- Học sinh đọc: Ba Vì.
- Học sinh nhìn tranh nói theo chủ đề:

- Giáo viên nhận xét.
5. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi tìm chữ in hoa.

- 2 đội lên chơi.

- Cử 2 đội lên chơi (mỗi đội 5 học sinh).

- Học sinh ghép chữ.

- Giáo viên đọc chữ (5 chữ)

- Lớp nhận xét.

- Giáo viên nhận xét – Tuyên dương.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
- Về học lại bài và xem trước bài 29: vần ia.
CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA

Page 3


Giáo án Tiếng việt 1

Bổ sung:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×