Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Chính tả Quyển vở của em

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CHÍNH TẢ: QUYỂN VỞ CỦA EM
A-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
_HS nghe GV đọc, viết lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ 3 của bài
Quyển vở của em
_Làm đúng các bài tập chính tả: điền vần iêt hoặc uyêt, điền chữ ng hoặc ngh
B-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
_Bảng phụ viết sẵn nội dung các bài tập 2, 3
_Bảng nam châm
C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

TaiLieu.VN

Trang 1


Thời Hoạt động của giáo viên
gian
1’

Hoạt động của học

sinh

ĐDDH

_Điền vần uôi hay
ươi

-Bảng
con

1.Kiểm tra bài cũ:
_Chấm điểm một số vở của HS về
nhà phải chép lại khổ thơ 1 của bài
“Mẹ và cô”
_Gọi 2 HS lên bảng làm lại bài tập

Điền chữ g hay gh
20’

Nhận xét
2. Hướng dẫn HS nghe- viết:
_Cho HS đọc khổ thơ 3 bài Quyển
vở của em

-SGK
_2, 3 HS nhìn SGK
đọc

_Cho HS đọc thầm
_GV chỉ cho HS đọc những tiếng
các em dễ viết sai và viết vào bảng
con: quyển vở, sạch, tính nết, trò
ngoan
_GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần)
GV hướng dẫn các em cách ngồi
viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề
bài vào giữa trang

_Tự tìm ra tiếng dễ
viết sai


_HS tự nhẩm và viết
vào bảng
_HS nghe, viết vào
vở

-Bảng
con
-Vở
chính
tả

+Tên bài: Đếm vào 5 ô
+Dòng thơ viết cách lề vở 3, 4 ô

-Bảng
lớp

+Những tiếng đầu dòng phải viết
hoa
_Chữa bài
+GV đọc lại bài

_Dùng bút chì chữa
bài

+Đánh vần những tiếng khó

+HS rà soát lại

+Chữa những lỗi sai
_GV chữa trên bảng những lỗi phổ
biến

TaiLieu.VN

12’

_GV chấm một số vở
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính
tả:

+Gạch chân những
chữ viết sai và ghi
lỗi ra lề vở
_HS tự ghi số lỗi ra
lề vở, phía trên bài
viết
_Đổi vở kiểm tra

Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×