Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 44: Vần ON AN

Giáo án Tiếng việt 1

Bài 44: on - an
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần on, an và mẹ con, nhà sàn.
2.Kĩ năng

:Đọc được câu ứng dụng : Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con…

3.Thái độ

:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bé và bạn bè.

II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khố: mẹ con, nhà sàn
-Tranh câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.
-Tranh minh hoạ phần luyện nói: Bé và bạn bè.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học:

Tiết1


1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :
-Đọc và viết: ao bèo, cá sấu, kì diệu ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
-Đọc bài ứng dụng:
Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào
( 2em)
-Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :

1


Giáo án Tiếng việt 1

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em
vần mới: on, an – Ghi bảng
Hoạt động 1 :Dạy vần on-an
+Mục tiêu: nhận biết được: on, an ,mẹ con, nhà sàn Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
+Cách tiến hành :Dạy vần on:
Phân tích vần on.
-Nhận diện vần : Vần on được tạo bởi: o và n

Ghép bìa cài: on

GV đọc mẫu
Hỏi: So sánh on và oi?

Giống: bát đầu bằng o
Khác : on kết thúc bằng n.

-Phát âm vần:

Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)


-Đọc tiếng khố và từ khố : con, mẹ con

Phân tích và ghép bìa cài: con
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ
( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc lại sơ đồ:
on
con

Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)

mẹ con
Dạy vần an: ( Qui trình tương tự)
an
sàn
nhà sàn
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Giải lao
Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS viết đúng quy trình vần từ vào bảng con
2

Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng
thanh)
( cá nhân - đồng thanh)


Giáo án Tiếng việt 1

-Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con :

Theo dõi qui trình

+Viết mẫu trên bảng lớp ( Hướng dẫn qui trình đặt
bút, lưu ý nét nối)

Viết b. con: on, an ,mẹ con,
nhà sàn

Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:
-MT:HS đọc được các từ ứng dụng
-Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

rau non

thợ hàn

Đọc trơn từ ứng dụng:

hòn đá

bàn ghe

( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
+Cách tiến hành : Đọc lại bài tiết 1
GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc câu ứng dụng:

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (c nhân–đ thanh)

“Gấu mẹ dạy con chôi ñàn. Còn Thỏ mẹ thì

HS mở sách . Đọc (10 em)

dạy con nhảy múa”.
Đọc SGK:
 Giải lao
Hoạt động 2:Luyện viết:
-MT :HS viết được các vần và từ vào vở
-Cách tiến hành :GV đọc HS viết vào vở theo dòng

Viết vở tập viết

Hoạt động 3:Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội
dung:
“Bé và bạn bè”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong tranh vẽ mấy bạn?
3

Quan sát tranh và trả lời


Giáo án Tiếng việt 1

-Các bạn ấy đang làm gì?
-Bạn của em là những ai? Họ đang ở đâu?
-Em và các bạn thường chơi những trò gì?
-Bố mẹ em có quý các bạn của em không?
-Em và các bạn thường giúp đỡ nhau những việc
gì?
4: Củng cố dặn dò

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×