Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 45: Vần ÂN ĂN

Giáo án Tiếng việt 1

Bài 45: Vần ân – ă – ăn
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được :ân, ă, ăn, cái cân, con trăn
2.Kĩ năng
3.Thái độ

:Đọc được câu ứng dụng : Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Nặn đồ chơi.

II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cái cân, con trăn. Tranh câu ứng dụng: Bé chơi thân…
-Tranh minh hoạ phần luyện nói: Nặn đồ chơi.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: rau non, thợ hàn, hòn đá, bàn ghế ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
-Đọc bài ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy
múa( 2em)
-Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài :
Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: ân;
âm ă, vần ăn – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần ân- ă -ăn
+Mục tiêu: nhận biết được: ân, ă, ăn, cái cân,
con trăn

Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ân

+Cách tiến hành :Dạy vần ân:
-Nhận diện vần : Vần ân được tạo bởi: â và n
GV đọc mẫu
Hỏi: So sánh ân và an?

Giống: kết thúc bằng n


Giáo án Tiếng việt 1

Khác : ân bắt đầu bằng â.
-Phát âm vần:

Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : cân, cái cân

Phân tích và ghép bìa cài: cân
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ
( cá nhân - đồng thanh)-Đọc lại sơ đồ:
ân
cân

Đọc xuôi – ngược

cái cân

( cá nhân - đồng thanh)

Giới thiệu âm ă:
Phát âm mẫu

Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)

Dạy vần ăn: ( Qui trình tương tự)
ăn
trăn

Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng
thanh)

con trăn
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Giải lao

( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình

Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS viết đúng quy trình vần từ trên bảng con
-Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con :

Viết b. con: ân, ă, ăn, cái cân,
con trăn

+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt
bút, lưu ý nét nối)
Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

-MT:HS đọc được các từ ứng dụng

Đọc trơn từ ứng dụng:

-Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ

( cá nhân - đồng thanh)

bạn thân

khăn rằn

gần gũi

dặn dò

-Đọc lại bài ở trên bảng


Giáo án Tiếng việt 1

Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc

Đọc (c nhân 10 em – đồng thanh)

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
+Cách tiến hành : Đọc lại bài tiết 1

Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–thanh)

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc câu ứng dụng:
“Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ
lặn”.

HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em

Đọc SGK:
 Giải lao
Hoạt động 2:Luyện viết:
-MT:HS viết đúng quy trình vần từ vào vở
-Cách tiến hành: GV đọc HS viết vào vở theo
dòng
Hoạt động 3:Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội
dung :“Nặn đồ chơi”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong tranh vẽ các bạn đang làm gì?
-Các bạn ấy nặn những con vật gì?
-Thường đồ chơi được nặn bằng gì?
-Em đã nặn được những đồ chơi gì?
-Trong số các bạn của em, ai nặn đồ chơi đẹp,
giống như thật?
-Em có thích nặn đồ chơi không?
-Sau khi nặn đồ chơi xong em phải làm gì?
4: Củng cố dặn dò

Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
(đất, bột, gạo nếp, bột dẻo,…)
Thu dọn cho ngăn nắp, sạch sẽ,rửa
tay chân, thay quần áo,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×