Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 45: Vần ÂN ĂN

Giáo án Tiếng việt 1
Bài 45 : Vần ân – ă – ăn
I)Mục tiêu:
- Học sinh đọc được : ân, ăn, cái cân, con trăn; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : ân, ăn, cái cân, con trăn.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nặn đồ chơi.
II)Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Tranh minh hoạ ở sách giáo khoa.
2. Học sinh:
- Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt.
III)Hoạt ñộng dạy và học:
Tiết 1
Hoạt động của Giáo viên
1. Ổn định:

Hoạt động của học sinh


Hát.


2. Bài cũ: Vần on - an.
- Cho học sinh viết bảng con, 2 -3 học sinh
viết bảng lớp từ : rau non , thợ hàn .

2 – 3 học sinh viết bảng lớp, lớp
viết bảng con. Lớp nhận xét.


- Giáo viên nhận xét cho điểm.
- Cho 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.1 – 2 học sinh đọc.Học sinh nhắc lại tên bài.Vần ân được tạo bởi â và n.Học sinh ghép vần ân .Học sinh đọc: â – nờ – ân .

- Nhận xét cho điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu : Hôm nay chúng ta học bài vần
ân - ă - ăn → ghi tựa.
b. Bài học:
∗ Dạy vần ân:

Phân tích vần ân .
Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

Vần ân – ă – ăn

Page 1


Giáo án Tiếng việt 1


Để được tiếng cân ta ghép thêm âm gì?

- Ghép thêm âm c trước vần ân
- Học sinh ghép tiếng cân .Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh đọc: cờ – ân – cân .Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Tranh vẽ gì?Cái cân . Học sinh đọc.Cho học sinh đọc: ân – cân – cái cân .Học sinh đọc xuôi, đọc ngược.Chữa lỗi phát âm cho học sinh.


Học sinh đọc cá nhân, lớp.
Vần ăn được tạo bởi ă và n.

∗ Dạy vần ă – ăn : (quy trình tương tự ).


Cho học sinh đọc âm ă ( cá nhân , lớp ).Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

Phân tích vần ăn .

So sánh vần ăn với vần ân .Giống đều có âm n ở sau. Khác
vần ăn bắt đầu bằng ă.
Học sinh ghép ăn - trăn và đọc.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh theo dõi .Học sinh viết bảng con.Học sinh đọc.

Cho học sinh đọc: ăn – trăn – con trăn .
∗ Hướng dẫn học sinh viết: ân, ă, ăn, cái
cân, con trăn.

Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.Cho học sinh viết bảng con.Nhận xét cho học sinh đọc.
∗ Đọc các từ ứng dụng:

Cho học sinh đọc thầm rồi lên ghạch chân
tiếng có vần vừa học.


bạn thân
Vần ân – ă – ăn

Học sinh đọc thầm rồi lên ghạch
chân tiếng thân, gần, khăn rằn, dặn .


khăn rằn
Page 2


Giáo án Tiếng việt 1
gần gũi

dặn dòNhận xét, đọc mẫu, giải thích từ.Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .

 Giáo viên nhận xét tiết học.
 Hát múa chuyển tiết 2.
Tiết 2
Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

4. Luyện tập:
a.Luyện đọc:
- Cho học sinh đọc lại bài ở tiết 1 cá nhân,
lớp.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh quan sát.

- Chữa lỗi phát âm cho nhọc sinh.
∗ Đọc câu ứng dụng:


Giáo viên đính tranh trong sách giáo khoa.Tranh vẽ gì ?

Vẽ cá, óc, rong, thợ lặn, hai bạn
đang nói chuyện …
Học sinh đọc cá nhân, lớp.2 – 3 học sinh đọc.

Để biết hai bạn đó đang nói gì thì chúng ta
cùng đọc câu ứng dụng.
Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Giáo viên đọc mẫu.Cho 2 – 3 học sinh đọc.
b. Luyện viếtHướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.Theo dõi giúp đỡ học sinh.Chấm điểm – Nhận xét.

Học sinh theo dõi và viết vào vở
tập viết.


c. Luyên nói:


Cho học sinh đọc tên bài luyện nói.

Vần ân – ă – ănNặn đồ chơi.
Page 3


Giáo án Tiếng việt 1


Trong tranh vẽ gì?Các bạn đang nặn đồ chơi.

+ Đồ chơi thường được nặn bằng gì?

+ Nặn bằng đất sét, bột gạo, bột
dẻo…

+ Em nặn được đồ chơi gì?

+ Nặn được quả cam, con bò…

+ Sau khi nặn xong các em làm gì?

+ Rửa tay, chân cho sạch…

+ Các em có bao giờ nặn đồ chơi để tặng ai
chưa?

+ Có hoặc chưa.

5. Củng cố, dặn dò:


Giáo viên chỉ bảng.Về nhà đọc lại bài.Học sinh theo dõi đọc bài.

Bổ sung:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vần ân – ă – ăn

Page 4


Giáo án Tiếng việt 1

Vần ân – ă – ăn

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×