Tải bản đầy đủ

TAI LIEU LAP TRINH PLC S7 300

ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Bài 1: ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG VÀ DỪNG
THEO TRÌNH TỰ
Mục tiêu của bài:
* Yêu cầu công nghệ:
Khi nhấn START: Hệ thống động cơ hoạt động từ động cơ cuối dây chuyền đến động
cơ đầu dây chuyền lần lượt cách nhau 05 giây.
Khi nhấn nút STOP: Hệ thống động cơ dừng từ động cơ đầu dây chuyền đến động cơ
cuối dây chuyền lần lượt cách nhau 10 giây.
Hệ thống có bảo vệ sự cố ngắn mạch, quá tải.
* Nhiệm vụ:
- Vẽ mạch động lực.
- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra.
- Vẽ sơ đồ nối dây PLC.
- Viết chương trình PLC S7-300 theo ngôn ngữ LAD
- Kết nối thiết bò ngoại vi, download, vận hành chương trình
* Mạch động lực:
L1
L2
L3

N
PE
F1

K1

ĐC1

F2

F3

K2

K3

ĐC2

ĐC3

Page 1


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
* Bảng trạng thái:
Xác đònh ngõ vào/ ra
Ký hiệu
STOP
START
K1
K2
K3

Toán hạng
I0.0
I0.1
Q0.0
Q0.1
Q0.2


Mô tả
Dừng hệ thống
Khởi động hệ thống
Contactor khống chế động cơ 1
Contactor khống chế động cơ 2
Contactor khống chế động cơ 3

* Nối dây PLC:
STOP

START

I0.0

Q0.0

I0.1

Q0.1
Q0.2

K1

RN1

K2

RN2

K3

RN3

P
L
C

24VDC

COM
OUT

COM
IN

L

N

* Chương trình:

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VỚI S7- 300:
Đầu tiên, ta khởi động S7-300, để khởi động S7-300. Ta nhấp chuột vào Start >
All Programs > Simatic > SIMATIC Manager.

Hộp thoại NEW Project xuất hiện. Nhấp Next để chương trình tiếp tục.
Page 2


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Sau khi ta nhấp chuột vào Next, ta chọn CPU31 sau đó ta chọn Next để tiếp tục.

Sau khi chọn CPU ta nhấp chuột vào Next, chọn chế độ làm việc LAD(ngôn
ngữ lập trình dạng bậc thang).

Page 3


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
Nhấn Next sang bước tiếp theo. Cửa sổ mới mở ranhư hình 3.5. Trong hộp thoại
này ta tiến hành đặt tên cho chương trình tại ô Project name.

Nhấn Finish hộp thoại mới xuất hiện. Hình 3.6

Nhấp đúp vào OB1, màn hình làm việc mở ra. Hình 3.7

Page 4


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Page 5


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

MÔ PHỎNG VỚI S7-300.
Ta bắt đầu mô phỏng bằng cách nhấp chuột vào
(Simulation On/Off ) ở cửa
sổ SIMATIC Manager để chạy mô phỏng chương trình:

Chương trình mô phỏng xuất hiện. Hình sau:

Trước hết ta nhấp chuột vào MRES để Reset bộ nhớ ảo trên phần mô phỏng.
Để nạp chương trình mới vào bộ nhớ, lúc này hộp thoại MRES(4050:6) xuất hiện hỏi
bạn có có muốn xoá chương trình cũ hay không. Ta nhấp chuột vào Yes để xoá
chương trình cũ đi và nạp chương trình mới.

Nhấn vào biểu tượng

để nạp chương trình vào.
Page 6


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Hình 4.4
Bắt đầu mô phỏng, ta chọn màn hình hiển thò khi mô phỏng bằng cách nhấn vào
biểu tượng
Monitor (on/off) để hiển thò khi mô phỏng. Ta sẽ thấy được các hoạt
động của mạch.

Hình 4.5
Khi đó hình hiện lên màu xanh và có tín hiệu báo đang chuẩn bò mô phỏng
chương trình.

Để hiển thò trạng thái của các ngõ ra ta vào Insert > Input Variable. Hình 4.7

Page 7


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
Các bít còn lại ta thực hiện tương tự như trên hoặc lần lượt nhấn phím F2, F3, F4, F11,
F12, Ctrl + F12. Ta cũng được kết quả. Hình sau:

Ta chọn nút RUN để chương trình hoạt động

Để các bít ngõ ra hiện thò được thì ta phải nhập đúng tên của bit đó. Hình sau:

Dựa vào nguyên lý hoạt động và yêu cầu của mạch điện để thực hiện chạy mô
Page 8


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
phỏng, kiểm tra chương trình.
Kết thúc mô phỏng ta nhấp chuột vào STOP (Set CPU to Stop Mode) để dừng
chương trình mô phỏng.

Download chƣơng trình.
- Để Download chương trình trước tiên ta phải thiết lập truyền thơng cho
hệ thống
-

Chon Options > PC/PG Interface

-

Khi đó ta sẽ có một cửa sổ để thiết lập truyền thơng giữa máy tính và PLC
Page 9


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

-

Trên đó ta chọn PC Adapter(MPI) rồi chọn Properties hoặc nhấp đúp vào biểu
tượng đó để thiết lập cổng truyền thông và tốc độ truyền thong

Sau khi thiết lập truyền thông ta có thể tiến hành Download để chạy
chương trình. Để Download: chọn PLC > Download hoặc nhẫn vào biểu tượng
Download trên thanh công cụ.

Page 10


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
Bài 2: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA QUAY HAI CHIỀU
CĨ HÃM TRƢỚC LÚC ĐẢO CHIỀU
* Yêu cầu công nghệ:
Khi nhấn MT động cơ quay theo chiều thuận
Khi nhấn MN động cơ quay theo chiều ngược
Khi nhấn nút D động cơ dừng có hãm
* Nhiệm vụ:
- Vẽ mạch động lực.
- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra.
- Vẽ sơ đồ nối dây PLC.
- Viết chương trình PLC S7-300 theo ngôn ngữ LAD
- Kết nối thiết bò ngoại vi, download, vận hành chương trình
* Mạch động lực:
CD
CC1
H

BA

CL

N

T

H

H
RN

Đ

* Bảng trạng thái:
Xác đònh ngõ vào/ ra
Ký hiệu
STOP
MT
MN
K1
K2
K3

Toán hạng
I0.0
I0.1
I0.2
Q0.0
Q0.1
Q0.2

Mô tả
Dừng hệ thống
Khống chế động cơ quay thuận
Khống chế động cơ quay nghịch
Ctt Khống chế động cơ quay thuận
Ctt Khống chế động cơ quay nghịch
Ctt Khống chế hãm
Page 11


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
* Nối dây PLC:
S1
I0.0

Q0.0

K1

Q0.1

K2

S2
I0.1
I0.2
I0.3

P

Q0.3

L

K3

I0.4

C
24VDC

COM IN

COM
OUT

L N

* Chương trình:

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VỚI S7- 300:
Đầu tiên, ta khởi động S7-300, để khởi động S7-300. Ta nhấp chuột vào Start >
All Programs > Simatic > SIMATIC Manager.

Hộp thoại NEW Project xuất hiện. Nhấp Next để chương trình tiếp tục.

Page 12


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
Sau khi ta nhấp chuột vào Next, ta chọn CPU31 sau đó ta chọn Next để tiếp tục.

Sau khi chọn CPU ta nhấp chuột vào Next, chọn chế độ làm việc LAD(ngôn
ngữ lập trình dạng bậc thang).

Nhấn Next sang bước tiếp theo. Cửa sổ mới mở ranhư hình 3.5. Trong hộp thoại
này ta tiến hành đặt tên cho chương trình tại ô Project name.

Nhấn Finish hộp thoại mới xuất hiện. Hình 3.6
Page 13


CBG: PLC NNG CAO

Nhaỏp ủuựp vaứo OB1, maứn hỡnh laứm vieọc mụỷ ra. Hỡnh 3.7

Page 14


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

MÔ PHỎNG VỚI S7-300.
Ta bắt đầu mô phỏng bằng cách nhấp chuột vào
(Simulation On/Off ) ở cửa
sổ SIMATIC Manager để chạy mô phỏng chương trình:

Chương trình mô phỏng xuất hiện. Hình sau:

Trước hết ta nhấp chuột vào MRES để Reset bộ nhớ ảo trên phần mô phỏng.
Để nạp chương trình mới vào bộ nhớ, lúc này hộp thoại MRES(4050:6) xuất hiện hỏi
Page 15


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
bạn có có muốn xoá chương trình cũ hay không. Ta nhấp chuột vào Yes để xoá
chương trình cũ đi và nạp chương trình mới.

Nhấn vào biểu tượng

để nạp chương trình vào.

Hình 4.4
Bắt đầu mô phỏng, ta chọn màn hình hiển thò khi mô phỏng bằng cách nhấn vào
biểu tượng
Monitor (on/off) để hiển thò khi mô phỏng. Ta sẽ thấy được các hoạt
động của mạch.

Hình 4.5
Khi đó hình hiện lên màu xanh và có tín hiệu báo đang chuẩn bò mô phỏng
chương trình.

Page 16


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
Để hiển thò trạng thái của các ngõ ra ta vào Insert > Input Variable. Hình 4.7

Các bít còn lại ta thực hiện tương tự như trên hoặc lần lượt nhấn phím F2, F3, F4, F11,
F12, Ctrl + F12. Ta cũng được kết quả. Hình sau:

Ta chọn nút RUN để chương trình hoạt động

Để các bít ngõ ra hiện thò được thì ta phải nhập đúng tên của bit đó. Hình sau:
Page 17


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Dựa vào nguyên lý hoạt động và yêu cầu của mạch điện để thực hiện chạy mô
phỏng, kiểm tra chương trình.
Kết thúc mô phỏng ta nhấp chuột vào STOP (Set CPU to Stop Mode) để dừng
chương trình mô phỏng.

Download chƣơng trình.
- Để Download chương trình trước tiên ta phải thiết lập truyền thơng cho
hệ thống
-

Chon Options > PC/PG Interface

-

Khi đó ta sẽ có một cửa sổ để thiết lập truyền thơng giữa máy tính và PLC
Page 18


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

-

Trên đó ta chọn PC Adapter(MPI) rồi chọn Properties hoặc nhấp đúp vào biểu
tượng đó để thiết lập cổng truyền thông và tốc độ truyền thong

Sau khi thiết lập truyền thông ta có thể tiến hành Download để chạy
chương trình. Để Download: chọn PLC > Download hoặc nhẫn vào biểu tượng
Download trên thanh công cụ.

Page 19


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
3. MÔ HÌNH ĐÈN GIAO THÔNG CHO MỘT NGÃ TƯ
* Yêu cầu: Lập trình PLC điều khiển đèn giao thông cho ngã tư, với yêu cầu như sau:
- Đèn xanh sáng trong khoảng thời gian 25 giây.
- Đèn vàng sáng trong khoảng thời gian 5 giây.
- Đèn đỏ sáng trong khoảng thời gian 30 giây.
- Mạch có bảo vệ sự cố ngắn mạch, quá tải.
* Sơ đồ công nghệ:

* Đồ thò thời gian:

* Nhiệm vụ:
- Vẽ mạch động lực.
- Lập bảng xác lập ngõ vào/ra.
Page 20


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
- Vẽ sơ đồ nối dây PLC.
- Viết chương trình PLC S7-200 theo ngôn ngữ LAD trên phần mềm STEP7-Microwin V3.2
hoặc V4.0.
- Kết nối thiết bò ngoại vi, download, vận hành chương trình trên S7-200, CPU 224.
* Bảng trạng thái:
Kí hiệu

Đòa chỉ

Mô tả

ON

I0.0

Khởi động hệ thống

OFF

I0.1

Dừng hệ thống

X1

Q0.0

Đèn báo xanh hướng đông

V1

Q0.1

Đèn báo vàng hướng đông

Đ1

Q0.2

Đèn báo đỏ hướng đông

X2

Q0.3

Đèn báo xanh hướng bắc

V2

Q0.4

Đèn báo vàng hướng bắc

Đ2

Q0.5

Đèn báo đỏ hướng bắc

* Nối dây PLC:
ON
OF
F

X1
I0.0

Q0.0

I0.1

Q0.1

V1
Đ1

Q0.2

P
L
C

X2
Q0.3
V2
Q0.4
Đ2
Q0.5

24VDC

COM
IN

COM
OUT

L

N

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VỚI S7- 300:
Đầu tiên, ta khởi động S7-300, để khởi động S7-300. Ta nhấp chuột vào Start >
All Programs > Simatic > SIMATIC Manager.

Page 21


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Hộp thoại NEW Project xuất hiện. Nhấp Next để chương trình tiếp tục.

Sau khi ta nhấp chuột vào Next, ta chọn CPU31 sau đó ta chọn Next để tiếp tục.

Sau khi chọn CPU ta nhấp chuột vào Next, chọn chế độ làm việc LAD(ngôn
Page 22


ĐCBG: PLC NÂNG CAO
ngữ lập trình dạng bậc thang).

Nhấn Next sang bước tiếp theo. Cửa sổ mới mở ranhư hình 3.5. Trong hộp thoại
này ta tiến hành đặt tên cho chương trình tại ô Project name.

Nhấn Finish hộp thoại mới xuất hiện. Hình 3.6

Page 23


CBG: PLC NNG CAO

Nhaỏp ủuựp vaứo OB1, maứn hỡnh laứm vieọc mụỷ ra. Hỡnh 3.7

Bng quy nh cỏc a ch Vo/Ra

Page 24


ĐCBG: PLC NÂNG CAO

Chương trình điều khiển

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×