Tải bản đầy đủ

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy ARICO

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay vấn đề về thiết kế và cung cấp điện là một mảng rất quan trọng góp phần vào công
cuộc hiện đại hố đất nước, chúng ta đang xây dụng hàng loạt nhà máy điện, chủ yếu là thuỷ
điện, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề nên em đã chọn đề tài thiết kế cung cấp
điện nhằm bổ sung kiến thức cho bản thân và góp phần vào công cuộc hiện đại hoá đất nước
ngày một tốt hơn.


LỜI CẢM ƠN

Qua 3 tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
ARICO", nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong Bộ môn Cung Cấp Điện Trường
ĐH Bách Khoa, đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy PHAN QUỐC DŨNG đã giúp em và các
bạn trong nhóm hoàn thành đồ án này. Qua đây em cũng chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả
các thầy cô của bộ môn Cung Cấp Điện Trường ĐHBK và các thầy cô Khoa Xây Dựng và
Điện Trường ĐH Mở TPHCM


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................


Mục Lục
Lời mở đầu
Lời cảm ơn
Mục lục

PHẦN A:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT ĐỀ TÀI ................................................ 1
CHƯƠNG 1. :TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY ARICO
1
CHƯƠNG 2. :PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ
SỬ DỤNG TẠI NHÀ MÁY ARICO .................................................................................... 2

PHẦN B:TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY
ARICO ................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1. :PHÂN NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN...... 5
1.1.

Phân chia nhóm và xác định tâm phụ tải:........................................................................ 5

1.1.1.

Cơ sở lý thuyết ................................................................................................... 5

1.1.2.

Phân nhóm phụ tải ............................................................................................. 6

1.1.3.

Xác định tâm phụ tải (TPT) và chọn vị trí đặt tủ động lực/ tủ phân phối ........ 11

1.2.

Tính toán phụ tải .............................................................................................................. 18

1.2.1.

Cơ sở lý thuyết ................................................................................................. 18

1.2.2.

Xác định phụ tải tính toán cho từng tủ động lực.............................................. 22

1.2.3.

Xác định phụ tải chiếu sáng: ............................................................................ 35

1.2.4.

Xác định phụ tải Tủ phân phối chính:.............................................................. 48

CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG . 51
2.1.

LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP........................................................................................... 51

2.1.1.

Cơ sở lý thuyết ................................................................................................. 51

2.1.2.

Phương án chọn máy biến áp: ......................................................................... 52

2.2.

BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG: ................................................................................ 53

2.2.1.

Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất: .................................................... 53

2.2.2.

Xác định dung lượng bù: ................................................................................. 54

2.2.3.

Chọn thiết bị bù: .............................................................................................. 55

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CHỌN CB........................................................................... 56
3.1.

Cơ sở lý thuyết: ................................................................................................................. 56

3.2.

Tính toán thực tế: ............................................................................................................. 56

CHƯƠNG 4. CHỌN DÂY VÀ TÍNH SỤT ÁP .............................................................. 70
4.1.

Chọn dây dẫn:................................................................................................................... 70

4.1.1.

Lý thuyết: ......................................................................................................... 70

4.1.2.

Tính toán thực tế: ............................................................................................. 70

4.2.

Kiểm tra sụt áp: ................................................................................................................ 77


4.2.1.

Lý thuyết: ......................................................................................................... 77

4.2.2.

Tính toán cụ thể: .............................................................................................. 80

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH .................................................................... 87
5.1.

Lý thuyết: .......................................................................................................................... 87

5.2.

Tính toán: .......................................................................................................................... 87

CHƯƠNG 6. KIỂM TRA TÍNH CẮT CHỌN LỌC CỦA CB ..................................... 95
6.1.

Tính cắt chọn lọc: ............................................................................................................. 95

6.2.

Lựa chọn phương án chọn lọc của CB............................................................................ 96

6.3.

Kiểm tra tính chọn lọc của CB trong nhà máy .............................................................. 96

CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN ....................................... 106
7.1.

Lý thuyết: ........................................................................................................................ 106

7.1.1.

Chọn sơ đồ bảo vệ và dây nối đất: ................................................................. 106

7.1.2.

Chọn thiết bị bảo vệ an toàn: ......................................................................... 107

7.2.

Thiết kế hệ thống nối đất: .............................................................................................. 107

7.2.1.

Cách thực hiện nối đất ................................................................................... 107

7.2.2.

Tính toán nối đất nhân tạo ............................................................................. 107

7.2.3.

Tính toán nối đất cho nhà máy:...................................................................... 108

CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO NHÀ MÁY: ................ 117
8.1.

Phương pháp chống sét:................................................................................................. 117

8.2.

Thiết kế chống sét cho nhà máy: ................................................................................... 118

PHẦN C:KẾT LUẬN....................................................................................... 122


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

PHẦN A:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1. :TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN
TẠI NHÀ MÁY ARICO
Thiết kế mạng cung cấp điện là quá trình thu thập số liệu và biểu diễn chúng,
trong đó ngừơi kỹ sư thiết kế đóng vai trò ảnh hưởng lên đối tượng thiết kế thông qua
các phương tiện thiết kế, quá trình thiết kế có thể phân chia thành các giai đoạn sau:
1. Tìm hiểu công nghệ sản xuất được sử dụng tại nhà máy, từ đó đưa ra
phương án thiết kế khả thi.
2. Tìm hiểu vai trò, chức năng của phần tử tiêu thụ điện trong sản xuất, định
mức độ tin cậy, mối tương quan theo công nghệ sản xuất, vị trí phân bố để
phân ra các nhóm thiết bị và các phương án thiết kế mạng cung cấp điện.
3. Xác định các thông số kỹ thuật của các phần tử thiết kế: CB, dây dẫn, tủ
động lực, tủ phân phối, . . .
4. Các tính toán kinh tế- kỹ thuật sao cho mang lại hiệu quả cao nhất, tiết kiệm
nhất
5. Tính toán các thông số của mạng theo yêu cầu thiết kế
6. Kiểm tra tính đúng đắn và chất lượng của lưới thiết kế phù hợp với các tiêu
chuẩn về thiết kế mạng điện
Thiết kế mạng điện cho nhà máy, xưởng nhằm giúp sinh viên làm quen với
công việc thiết kế mạng điện đồng thời cũng giúp sinh viên có được một tác phong làm
việc độc lập.

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 1


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

CHƯƠNG 2. :PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, ĐẶC ĐIỂM
CỦA CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TẠI NHÀ MÁY ARICO
Đề tài này được thực hiện trong phạm vi thiết kế hệ thống cung cấp, phân phối
điện phù hợp với quy trình sản xuất của nhà máy, đảm bảo cho nhà máy vận hành liên
tục, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể xảy ra về hệ thống cung cấp điện.
Arico tiền thân là Khối lạnh Công nghiệp của công ty CP Cơ Điện LạnhSearefico.Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới nhà máy khang trang,với các trang thiết bị
công nghệ hiện đại.Arico nhận chuyển giao từ Searefico toàn bộ đội ngũ CBCNV,trang
thiết bị máy móc,khách hàng,các dự án đã và đang thực hiện của khối lạnh công
nghiệp.Nhờ đó,Arico chế tạo.cung cấp các thiết bị lạnh và chế biến dùng trong ngành
thuỷ sản ,các thiết bị chế biến thực phẩm đồ uống,các thiết bị trong ngành dược,y tế…

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 2


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

PHẦN B:TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
TẠI NHÀ MÁY ARICO
*

Các bước thiết kế trong cung cấp điện
Bước 1:

Thu thập dữ liệu ban đầu

-

Nhiệm vụ và mục đích thiết kế

-

Phân loại hộ tiêu thụ

-

Yêu cầu của hệ thống cung cấp điện

-

Đặt điểm của quá trình công nghệ và công trình được cung cấp điện
Bước 2:

Chọn máy biến áp & bù công suất phản kháng

Bước 3:

Phụ tải tính toán

-

Danh mục thiết bị điện

-

Xác định tâm phụ tải

-

Tính phụ tải động lực phân phối, chọn vị trí đặt các tủ động lực, tủ phân phối
Bước 4:

Thiết kế chiếu sáng:

-

Tính chọn số đèn, loại đèn, công suất tổng cộng chiếu sáng

-

Tính phụ tải chiếu sáng

-

Tính lại công suất tính toán của nhà máy, tủ PP nhóm, tủ phân phối chính
Bước 5:

-

Chọn CB
Bước 6:

-

Chọn CB
Chọn dây dẫn

Tính toán dòng điện để chọn dây dẫn
Bước 7:

Tính toán và kiểm tra sụt áp,ngắn mạch

-

Tính toán và kiểm tra sụt áp

-

Tính toán và kiểm tra ngắn mạch

-

Chọn lọc CB
Bước 8:

Thiết kế nối đất an toàn

-

Tính dòng chạm vỏ

-

Tính nối đất

-

Tính chống sét
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 3


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

Bước 9:

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Hồ sơ cung cấp điện

-

Bảng thống kê dữ liệu ban đầu

-

Bảng vẽ mặt bằng và công trình phân bố phụ tải

-

Bảng vẽ sơ đồ nguyên lý

-

Bảng vẽ mặt bằng và sơ đồ đi dây.

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 4


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

CHƯƠNG 1.

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

:PHÂN NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI
TÍNH TOÁN

1.1. Phân chia nhóm và xác định tâm phụ tải:
1.1.1. Cơ sở lý thuyết
Tính toán tâm phụ tải của thiết bị là quá trình thiết kế hệ thống hệ thống cung cấp điện,
các sơ đồ đi dây, các thiết bị cần thiết cho hệ thống, . . . biểu diễn chúng theo dạng thông
tin được quy ước thông qua các phương tiện thiết kế, để qua đó bộ phận thi công và bộ
phận khác có thể nắm bắt được ý đồ của người thiết kế, đánh giá được các yếu tố kinh tế
kỹ thuật, kiểm tra tính đúng đắn và chất lượng của mạng điện được thiết kế.
*
Đặt điểm hộ tiêu thụ
Hộ tiêu thụ là một bộ phận quan trọng của hệ thống cung cấp điện, nơi biến đổi điện năng
thành các dạng năng lượng khác để sử dụng sản xuất dân dụng. Thiết bị tiêu thụ là những
thiết bị tiêu thụ điện năng như: động cơ điện, đèn, quạt, . . .
Phụ tải điện là một đại lượng đặt trưng cho công suất tiêu thụ của các thiết bị hoặc các hộ
tiêu thụ điện năng. Xác định phụ tải là công việc đầu tiên của công tác thiết kế hệ thống
điện nhằm mục đích lựa chọn và kiểm tra các phần tử mang điện và máy biến áp theo
điều kiện phát nóng, lựa chọn các thiết bị bảo vệ . . .
Khi thiết kế và vận hành hệ thống điệân cung cấp cho nhà máy chú ý 3 dạng cơ bản sau:
Công suất tác dụng P
Công suất phản kháng Q
Dòng điện I
Tùy theo tầm quan trọng trong nghành kinh tế xã hội, các hộ tiêu thụ được cung cấp điện
với mức độ tin cậy khác nhau và phân thành 3 loại:
Hộ tiêu thụ loại 1: là những hộ tiêu thụ khi ngừng sự cung cấp điện sẽ gây nên những hậu
quả nguy hiểm đến tính mạng con người, làm thiệt hại lớn kinh tế dẫn đến sự hư hỏng
thiết bị, gây rối loạn quy trình công nghệ phức tạp, làm hư hỏng hàng loạt sản phẩm hoặc
có ảnh hưởng không tốt về phương diện. Đối với hộ loại này phải có 2 nguồn độc lập
hoặc có nguồn dự phòng
VD: Xí nghiệp luyện kim, Xí nghiệp hóa chất, cơ quan NN . . .
Hộ loại 2: là những hộ khi ngừng cung cấp điện thì dẫn đến thiệt hại về kinh tế do ngừng
trí truệ sản xuất, hư hỏng sản phẩm, lãng phí lao động. Đối với hộ loại này hoặc không có
thêm nguồn dự phòng thuộc vào sự so sánh giữa vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế khi
ngừng cung cấp điện. Cho phép mất điện từ 1 đến 2 giờ.
VD: Nhà máy cơ khí, nhà máy thực phẩm công nghệ nhẹ . . .
Hộ loại 3: là tất cả các hộ tiêu thụ còn lại ngoài hộ loại 1 và 2, cho phép cung cấp điện tin
cậy cho phép thấp. Nghĩa là cho phép mất điện trong thời gian sửa chửa khắc phục sự cố.
Cho phép từ 4 đến 5 giờ.
*
Những yêu cầu cần thiết trong cung cấp điện:
Chất lượng điện: là tần số và điện áp của mạng điện. Tần số do trung tâm điều hành phân
phối điện của ngành điện lực điều chỉnh dựa trên sự điều phối của toàn bộ hệ thống điện.
Vì vậy người thiết kế quan tâm đến chất lượng điện áp. Nói chung điện áp ở cao thế và
trung thế chỉ có thể giao động quang giá trị 5 điện áp định mức.
Độ tin cậy và an toàn trong cung cấp điện: đảm bảo cung cấp hệ thống luôn vận hành
thông suốt và an toàn trong mọi điều kiện vận hành.
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 5


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Kinh tế: thông qua quá trình tính toán để lựa chọn phương án thiết kế hiệu quả và kinh tế
nhất.
*
Nguyên tắc phân nhóm thiết bị: tùy theo từng trường hợp cụ thể và số thiết bị
mà ta có thể phân nhóm các thiết bị như sau:
phân nhóm theo mặt bằng
phân nhóm theo chế độ làm việc
phân nhóm theo dây chuyền sản xuất
phân nhóm theo cấp điện áp
Trong hệ thống điện hạ thế, mạng điện phân phối bắt nguồn từ một tủ phân phối chính
(TPPC). Từ đó dây cáp được đặt trong các đường, máng cáp đủ loại để cấp điện cho các
tủ khu vực hoặc cho các tủ phụ.
Sự sắp xếp các nhóm dây dẫn có bọc cách điện và cố định chúng cũng như vấn đề bảo vệ
tránh các hư hỏng cơ, đảm bảo các qui cách thẩm mỹ, là cơ sở của việc lắp đặt hệ thống.
*
Xác định tâm phụ tải:
Dựa theo dây chuyền công nghệ và vị trí phân bố thiết bị, theo công suất, ta tiến hành
phân chia thiết bị theo nhóm, mỗi nhóm thích ứng với tủ cấp điện, nếu động cơ có công
suất lớn trội thì có thể đặt riêng tủ. Tâm phụ tải được tính theo công thức:
 Pñmi X i ; Y   Pñmi Yi
Xi 
i
 Pñmi
 Pñmi
Đặt tủ động lực hoặc phân phối ở tâm phụ tải là nhằm cung cấp điện với tổn thất điện áp
và tổn thất công suất nhỏ, chi phí kim loại màu hợp lý hơn cả, ngoài ra vị trí đặt tủ còn
phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác.
1.1.2. Phân nhóm phụ tải
* Tủ động lực 1
STT

KHMB Tên Thiết Bị

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

1

M1

Máy mài 2 đá

3

0.7

0.78

6

2

M2

Máy mài 2 đá

3

0.7

0.78

6

3

M3

Máy mài 2 đá

3

0.7

0.78

6

4

B1

Máy bào UNBP

7.5

0.75

0.8

14

5

B2

Máy bào 635

9.5

0.6

0.75

19

6

B3

Máy bào 635

9.5

0.6

0.73

20

7

T1

Máy tiện T616

9.5

0.5

0.73

20

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 6


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

8

T4

Máy tiện D600

12

0.55

0.73

25

9

T8

Máy
Moriseiki

tiện

11

0.4

0.65

26

10

T11

Máy
Yamayaki

tiện

7.5

0.6

0.73

16

11

T12

Máy tiện D600
12
L3000

0.65

0.73

25

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

9.5

0.5

0.73

20

7.5

0.6

0.74

15

12
9.5

0.55
0.65

0.73
0.75

25
19

8

0.6

0.76

16

11
11
11

0.6
0.6
0.6

0.76
0.76
0.76

22
22
22

0.75

0.8

4

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

3.75

0.75

0.8

7

34

0.75

0.8

65

* Tủ động lực 2
STT

KHMB Tên Thiết Bị

1

T2

2

T3

3
4

T5
T6

5

T7

6
7
8

T9
T10
T13

9

Máy tiện T616
Máy
tiện
Moriseiki
Máy tiện D600
Máy tiện T630
Máy
tiện
SWING
Máy tiện D800
Máy tiện D800
Máy tiện D616

Máy cưa bào
2
liên hợp
* Tủ động lực 3:
Bg

STT

KHMB Tên Thiết Bị

1

C1

Chiller 1

2

OMS1

Phun cap
OMS1

3

BOX1

Box phòng lắp
22
tủ điện

0.8

0.8

42

4

HC1

Bơm hóa chất

0.4

0.65

11

áp

4.5

* Tủ động lực 4:
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 7


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

STT

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

KHMB Tên Thiết Bị

1
2

C2
C3

3

NON 1

Phun cao
NON

áp

4

NON 2

Phun cao
NON

áp

5

Chiller 2
Chiller 3

HC2
Bơm hóa chất
* Tủ động lực 5:

STT

KHMB Tên Thiết Bị

1
2
3

HT1
HT2
BD

Máy hàn tay
Máy hàn tay
Bơm dầu

4

OMS2

Phun cao
OMS2

5

C4
Chiller 4
* Tủ động lực 6:

STT

KHMB Tên Thiết Bị

1

CH1

2

CH2

3
4

áp

NK1
NK2
* Tủ động lực 7

STT

Máy
hàn
Chowel1
Máy
hàn
Chowel2
Máy nén khí
Máy nén khí

KHMB Tên Thiết Bị

1

K1

2

K2

3

K3

4

P1

SVTH:Voòng Thế Văn .

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

3.75
3.75

0.6
0.6

0.75
0.75

8
8

90

0.6

0.75

182

90

0.6

0.75

182

4.5

0.5

0.73

9

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

39
39
4

0.4
0.4
0.5

0.65
0.65
0.73

91
91
8

34

0.75

0.8

65

3.75

0.75

0.8

7

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

33

0.5

0.73

69

33

0.5

0.73

69

150
22

0.4
0.5

0.73
0.73

312
46

cos φ

Iđm(A)

0.6

0.73

12

0.75

0.8

4

0.75

0.8

4

0.7

0.78

27

Pđm(kW) Ksd

Máy khoan cần
6
VO 50
Máy khoan cần
2.2
Hà Nội
Khoan
đứng
2.2
HUG
Máy vạn năng
14
FU400

MSSV:0851030092

Trang 8


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

5

P2

Máy vạn năng
14
FU400

0.7

0.78

27

6

P3

Máy phay

0.4

0.65

34

7

D1

Máy doa đứng
4
PKF240

0.5

0.73

8

8
9
10

X1
TN
D2

Máy xọc
Máy tiện nằm
Máy doa ngang

0.6
0.8
0.6

0.76
0.8
0.76

19
21
19

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

14.5

9.5
11
9.5

* Tủ động lực 8:
STT

KHMB Tên Thiết Bị

1

SA

Máy cắt tole
25
Samshin

0.7

0.78

49

2
3

MM
5T

Máy mài
Cầu trục 5T

1.5
6.25

0.8
0.8

0.8
0.8

3
12

4

MC

Hàn bấm Win
12.5
MC25

0.4

0.65

29

5

HB

Máy hàn BEL

30

0.4

0.65

70

6

BOX2

Box điện khu
11
SP mới

0.8

0.8

21

7

BOX3

Box điện khu
11
T&C

0.8

0.8

21

cos φ

Iđm(A)

* Tủ động lực 9:
STT

KHMB Tên Thiết Bị

Pđm(kW) Ksd

1

HE

Dặp cánh nhôm
1.1
Helibron

0.3

0.55

3

2

BA

Dặp cánh nhôm
1.1
Bautar

0.3

0.55

3

3

CN

1.1

0.4

0.65

3

4

UO

1.5

0.4

0.65

4

5

AA

10

0.6

0.75

20

6

DO

2.2

0.7

0.78

4

SVTH:Voòng Thế Văn .

Máy cắt nhôm
Máy uốn co
đồng
Máy cắt tole
AAA
Máy duỗi ống
đồng

MSSV:0851030092

Trang 9


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

7

CC

8

NO

9

LO

10

K5

11

K4

12

K6

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Máy cắt co
đồng
Máy nong ống
đồng
Máy loe ống
đồng
Máy khoan cần
TF 110

1.5

0.7

0.78

3

1.5

0.7

0.78

3

1.5

0.8

0.8

3

6

0.6

0.75

12

Máy khoan cần
2.2
TF 750

0.65

0.76

4

Máy
khoan
2.2
đứng RF

0.6

0.75

4

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

0.8

0.8

133

0.6

0.75

61

* Tủ động lực 10:
STT

KHMB Tên Thiết Bị

Hệ thống dán
70
BEL
Box điện dự
2
DP
30
phòng
* Tủ động lực 11:
1

BEL

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

1
2

MK
TIG

Máy khoan
Máy hàn TIG

1.1
6

0.6
0.4

0.75
0.65

2
14

3

HQ

7.5

0.4

0.65

18

4

ĐG

Máy đóng gói

10

0.8

0.8

19

5

BM

Máy bẻ mí

11

0.7

0.78

21

6

TD

2.2

0.6

0.75

4

7

10T

9.75

0.8

0.8

19

8

MB1

6

0.7

0.78

12

9

MB3

8

0.7

0.78

16

SVTH:Voòng Thế Văn .

Máy hàn hồ
quang

Máy cắt tole
dọc
Cầu trục 10T
Máy bẻ mí
L2000
Máy bẻ mí

MSSV:0851030092

Trang 10


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

L4000
* Tủ động lực 12:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KHMB Tên Thiết Bị

Máy cắt tole 8
mm
MB2 Máy bẻ mí SCP
DD1
Máy dập 25T
DD2
Máy dập 25T
DD3
Máy dập 25T
DD4
Máy dập 25T
DD5
Máy dập 35T
DD6
Máy dập 60T
CD1
Máy cắt cột
* Tủ động lực 13:
CT1

STT

KHMB Tên Thiết Bị

Pđm(kW) Ksd

cos φ

Iđm(A)

14

0.3

0.55

39

5.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6
7.5
4.5

0.3
0.4
0.4
0.6
0.7
0.7
0.7
0.8

0.55
0.65
0.65
0.75
0.78
0.78
0.78
0.8

15
11
11
9
9
12
15
9

cos φ

Iđm(A)

0.8

0.8

42

0.75

0.8

28

0.6

0.75

20

Pđm(kW) Ksd

Máy
cuộn
22
Ruondo
Máy vê nắp
15
bình
Máy dập 120T 10

1

CN1

2

VN1

3

DD7

4

TD1

Máy tiện đứng
36
NKK

0.6

0.75

73

5

TD2

Máy tiện đứng

0.6

0.75

162

80

1.1.3. Xác định tâm phụ tải (TPT) và chọn vị trí đặt tủ động lực/ tủ phân phối
Đặt tủ động lực hoặc phân phối ở tâm phụ tải là nhằm cung cấp điện với tổn thất
điện áp và tổn thất công suất nhỏ, chi phí kim loại màu hợp lý hơn cả, ngoài ra vị trí đặt
tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác.
Xi 

P X
P
ñmi

Yi 

i

ñmi

Với :

P Y
P
ñmi

i

ñmi

n = số thiết bị của nhóm
Pđmi = công suất định mức của thiết bị thứ i
Xi,Yi-tọa độ của thiết bị thứ i

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 11


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Xác định TPT tủ động lực 1:

*

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

M1

Máy mài 2 đá

3

18.5

110

2

M2

Máy mài 2 đá

3

18.5

112

3

M3

Máy mài 2 đá

3

18.5

115

4

B1

Máy bào UNBP

7.5

28.5

116

5

B2

Máy bào 635

9.5

22

116

6

B3

Máy bào 635

9.5

25

116

7

T1

Máy tiện T616

9.5

31.5

115

8

T4

Máy tiện D600

12

21.5

108

9

T8

Máy tiện Moriseiki

11

25

108

10

T11

Máy tiện Yamayaki

7.5

29

108

11

T12

Máy tiện D600 L3000

12

32

108

P Y
P

 111.629

STT

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 25.835

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

đmi i
đmi

X =25.835m

Y =106

m

Xác định TPT tủ động lực 2:

*

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

T2

Máy tiện T616

9.5

35.5

114.5

2

T3

Máy tiện Moriseiki

7.5

40

114.5

3

T5

Máy tiện D600

12

44

114.5

4

T6

Máy tiện T630

9.5

40

109.5

5

T7

Máy tiện SWING

8

44

109.5

6

T9

Máy tiện D800

11

48

114.5

7

T10

Máy tiện D800

11

48

109.5

8

T13

Máy tiện D616

11

44

109.5

9

BG

Máy cưa bào liên hợp

2

55

177.5

STT

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 12


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

X nhómi 

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

P X
P
đmi

 43.525

i

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 113.623

đmi

X = 43.5m

Y =117.5m

Xác định TPT tủ động lực 3:

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

Chiller 1

3.75

116.5

119.5

1

C1

2

OMS1

Phun cap áp OMS1

34

116.5

122

3

BOX1

Box phòng lắp tủ điện

22

111

125

4

HC1

Bơm hóa chất

4.5

115

125

X nhómi 

P X
P
đmi

Ynhómi 

 114.5

i

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 123

đmi

X =117m

Y =125.5m

Xác định TPT tủ động lực 4 :

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

C2

Chiller 2

3.75

129

123.5

2

C3

Chiller 3

3.75

134

120

3

NON 1

Phun cao áp NON

90

133

123

4

NON 2

Phun cao áp NON

90

129

120

5

HC2

Bơm hóa chất

4.5

128.5

125.5

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 130.96

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 121.6

đmi

X =131m

Y =125m

Xác định TPT tủ động lực 5 :

*

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

HT1

Máy hàn tay

39

121.5

117

2

HT2

Máy hàn tay

39

138

117

3

BD

Bơm dầu

4

147.5

125

4

OMS2

Phun cao áp OMS2

34

141.5

125

STT

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 13


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

5

C4
X nhómi 

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Chiller 4

P X
P
đmi

3.75
Ynhómi 

 133.806

i

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

138

P Y
P

 119.621

đmi

X =138m

Y =119m

Xác định TPT tủ động lực 6 :

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

CH1

Máy hàn Chowel1

33

157

116

2

CH2

Máy hàn Chowel2

33

164

116

3

NK1

Máy nén khí

150

158

125

4

NK2

Máy nén khí

22

156

119

X nhómi 

P X
P
đmi

i

Ynhómi 

 158.5

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 121.95

đmi

X =156m

Y =122m

Xác định TPT tủ động lực 7:

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

K1

Máy khoan cần VO 50

6

25

101.5

2

K2

Máy khoan cần Hà Nội

2.2

21.5

101.5

3

K3

Khoan đứng HUG

2.2

19

101.5

4

P1

Máy vạn năng FU400

14

20.5

97.5

5

P2

Máy vạn năng FU400

14

24

97.5

6

P3

Máy phay

14.5

28

97.5

7

D1

Máy doa đứng PKF240

4

31.5

97.5

8

X1

Máy xọc

9.5

35.5

97.5

9

TN

Máy tiện nằm

11

29

101.5

10

D2

Máy doa ngang

9.5

32

101.5

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 27.093

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:
*

đmi i

125

X =18m

P Y
P

đmi i

 98.922

đmi

Y =99.3m

Xác định TPT tủ động lực 8:
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 14


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

STT

KHMB

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

SA

Máy cắt tole Samshin

25

86

100

2

MM

Máy mài

1.5

82

100

3

5T

Cầu trục 5T

6.25

77

100

4

MC

Hàn bấm Win MC25

12.5

83

116

5

HB

Máy hàn BEL

30

67.5

117

6

BOX2

Box điện khu SP mới

11

72

98

7

BOX3

Box điện khu T&C

11

99.5

97

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 79.21

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 106.735

đmi

X =79 m

Y =103.5m

Xác định TPT tủ động lực 9:

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

HE

Dặp cánh nhôm Helibron 1.1

30

89

2

BA

Dặp cánh nhôm Bautar

1.1

33.5

89

3

CN

Máy cắt nhôm

1.1

37

89

4

UO

Máy uốn co đồng

1.5

41.5

89

5

AA

Máy cắt tole AAA

10

45.5

89

6

DO

Máy duỗi ống đồng

2.2

30

93

7

CC

Máy cắt co đồng

1.5

33.5

93

8

NO

Máy nong ống đồng

1.5

37

93

9

LO

Máy loe ống đồng

1.5

45.5

93

10

K5

Máy khoan cần TF 110

6

45.5

89

11

K4

Máy khoan cần TF 750

2.2

45

97.5

12

K6

Máy khoan đứng RF

2.2

49

97.5

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 41.744 Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:
SVTH:Voòng Thế Văn .

X =42 m

P Y
P

đmi i

 90.532

đmi

Y =87.5m
MSSV:0851030092

Trang 15


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

Xác định TPT tủ động lực 10 :

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

BEL

Hệ thống dán BEL

70

16

75.5

2

DP

Box điện dự phòng

30

20.5

84

X nhómi 

P X
P
đmi

Ynhómi 

 17.35

i

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

đmi i

 78

đmi

X =17.5m

Y =74m

Xác định TPT tủ động lực 11 :

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

MK

Máy khoan

1.1

43

81.5

2

TIG

Máy hàn TIG

6

43

77

3

HQ

Máy hàn hồ quang

7.5

46

77

4

ĐG

Máy đóng gói

10

56

77

5

BM

Máy bẻ mí

11

61.5

77

6

TD

Máy cắt tole dọc

2.2

46

81.5

7

10T

Cầu trục 10T

9.75

49.1

77

8

MB1

Máy bẻ mí L2000

6

61.5

77

9

MB3

Máy bẻ mí L4000

8

68

79

P Y
P

 77.5

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 54.91

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

đmi i
đmi

X =55 m

Y =74 m

Xác định TPT tủ động lực 12 :

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

CT1

Máy cắt tole 8 mm

14

77

78.5

2

MB2

Máy bẻ mí SCP

5.5

83

78.5

3

DD1

Máy dập 25T

4.5

91.5

76

4

DD2

Máy dập 25T

4.5

94.5

76

5

DD3

Máy dập 25T

4.5

98.5

76

SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 16


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

6

DD4

Máy dập 25T

4.5

101.5

76

7

DD5

Máy dập 35T

6

98.5

80

8

DD6

Máy dập 60T

7.5

101.5

80

9

CD1

4.5

94.5

80

Máy cắt cột

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 90.973 Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P Y
P

 78.175

đmi

X =91 m

Y =74m

Xác định TPT tủ động lực 13:

*

STT

KHMB

Tên Thiết Bị

Pđmi(kW)

Xi(m)

Yi(m)

1

CN1

Máy cuộn Ruondo

22

127.5

77.5

2

VN1

Máy vê nắp bình

15

137

77.5

3

DD7

Máy dập 120T

10

144.5

77.5

4

TD1

Máy tiện đứng NKK

36

153.5

77.5

5

TD2

Máy tiện đứng

80

162

80

X nhómi 

P X
P
đmi

i

 152.092

Ynhómi 

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:
*

đmi i

P Y
P

đmi i

 78.727

đmi

X =152m

Y =74m

Xác định TPT tủ phân phối nhóm 1 :

STT

Tên Thiết bị

Pđm(kw)

X(m)

Y(m)

X*Pđm

Y*Pđm

1

TĐL1

87.5

25.835

111.629

2260.563

9767.538

2

TĐL2

81.5

43.525

113.623

3547.288

9260.275

3

TĐL3

64.25

114.5

123

7356.625

7902.98

4

TĐL4

192

130.96

121.6

25144.32

23347.2

5

TĐL5

119.75

133.806

119.621

16023.27

14324.61

6

TĐL6

238

158.5

122

37723

29036

7

TĐL7

86.9

27.093

98.922

2354.382

8596.322

8

TĐL8

97.25

79.21

106.735

7703.173

10379.98

X TPPC 

P Y
P

đmi i

 105.581

YTPPC 

đmi

SVTH:Voòng Thế Văn .

P X
P
đmi

i

 116.44

đmi

MSSV:0851030092

Trang 17


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

Chọn vị trí đặt tủ:
*

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

X=

105m

Y=

117.5m

Xác định TPT tủ phân phối nhóm 2 :

STT

Tên Thiết bị

Pđm(kw)

X(m)

Y(m)

X*Pđm

Y*Pđm

1

TĐL9

31.9

41.744

90.532

1331.6336

2887.9708

2

TĐL10

100

17.35

78

1735

7800

3

TĐL11

61.55

54.91

77.5

3379.7105

4770.125

4

TĐL12

55.5

90.973

78.175

5049

4338.7125

5

TĐL13

163

152.092

74

24791

12062

X TPPC 

P Y
P

đmi i

YTPPC 

 88

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

*

X=

P X
P
đmi

i

 77.34

đmi

88m

Y=

74m

Xác định TPT tủ phân phối chính :

STT

Tên Thiết bị

Pđm(kw)

X(m)

Y(m)

X*Pđm

Y*Pđm

1

TPP1

967.15

105

117.5

101550

113640

2

TPP2

411.95

88

77.34

36252

31860

X TPPC 

P Y
P

đmi i

 100

YTPPC 

X=

đmi

i

 105.5

đmi

đmi

Chọn vị trí đặt tủ:

P X
P

100m

Y=

103.5m

1.2. Tính toán phụ tải
1.2.1. Cơ sở lý thuyết
Có nhiều phương pháp xác định phụ tải tính toán:
Phương pháp hệ số nhu cầu và công suất đặt, trong đó phụ tải được xác định như
sau: Ptt = KncPđặt
;
Qtt = Ptt tg
Tính theo phương pháp suất tiêu hao điện năng /1 đơn vị sản phẩm:
Ptt = Ptb = (Mca.a)/Tca
a
:
suất tiêu hao điện năng/1 đv sản phẩm
Mca
:
lượng sp của ca mang tải lớn nhất
Nếu tính theo công suất riêng Ptt = p0F
p0
:
công suất/1 đơn vị diện tích
F
:
diện tích sử dụng
Phương pháp tinh theo KMAX và công suất trung bình, với mỗi nhóm, nếu biết rõ
thông tin về chế độ vận hành hoặc có thể tra cứu được các hệ số sử dụng của thiết bị, có
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 18


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp

GVHD:PGS TS.Phan Quốc Dũng

thể tiến hành tính phụ tải tính toán theo KMAX và công suất trung bình nhóm. Theo điều
kiện tính toán của đề tài, ta có đầy đủ các thông số để tính theo phương pháp KMAX và
công suất trung bình nên chọn phương pháp này
*
Xác định phụ tải tính toán
-Theo hệ số cực đại KMAX và công suất trung bình Ptb ( còn gọi là phương pháp số thiết
bị hiệu quả).
-Khi không có các số liệu cần thiết để áp dụng phương pháp tương đối đơn giản đã nêu ở
trên, hoặc khi cần nâng cao độ chính xác của phụ tải tính toán thì nên dùng phương pháp
tính theo hệ số cực đại.
-Công thức tính:
Ptt = kMAX ksd Pđm
trong đó:
Pđm : công suất định mức (W)
kMAX ; ksd : hệ số cực đại và hệ số sử dụng.
-Hệ số sử dụng được tra trong các sổ tay, kMAX cũng được tra trong các sổ tay theo ksd và
nhq.
-Phương pháp này đạt kết quả chính xác cao vì khi xác định số thiết bị hiệu quả nhq chúng
ta đã xét tới một loạt các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của số thiết bị trong nhóm, số
thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau về chế độ làm việc của chúng.
-Khi tính theo phương pháp này, trong một số trường hợp cụ thể ta dùng công thức sau:
Trường hợp số thiết bị thực tế n < 4 và nhq < 4 phụ tải tính toán được xác định theo công
n

thức:

Pttnh   Pñmi
i 1

Qttnh   Qñmi  Pttnhtgnh
trong đó:
Pttnh: công suất tác dụng của nhóm(kW)
Qttnh: công suất phản kháng của nhóm(kVAR)

-Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì: Sttnh 

Sñm . añm
0,875

trong đó:

Sttnh: công suất tính toán biểu kiến của nhóm, KVA.
Sđm: công suất biểu kiến định mức, KVA.
ađm: hệ số đóng điện của thiết bị.
-Trường hợp số thiết bị thực tế n  4 và nhq < 4 phụ tải tính toán được tính theo công
n

thức: Ptt   k pti .Pñmi
i 1

n

;

Q tt   Pñmi .k pti .tg i
i 1

trong đó kpti: hệ số phụ tải thiết bị thứ i.
-Nếu không có số liệu chính xác thì có thể lấy gần đúng như:
Kpt = 0,9 đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn.
Kpt = 0,75 đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại.
-Trường hợp số thiết bị thực tế nhq  4 thì Pttnh = kMAXPttnh
Với:
Pttnh  k sdnh Pñmi

*

Qtbnh = Ptbnh . tgtbnh
Nếu: + nhq > 10 thì Qttnh = Qtbnh = Ptbtgtbnh
+ nhq  10 thì Qttnh = 1,1 Qtbnh =1,1 Ptbtgtbnh
Tính toán phụ tải
SVTH:Voòng Thế Văn .

MSSV:0851030092

Trang 19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×