Tải bản đầy đủ

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy bia bạc liêu đào duy tuấn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

Lời nói đầu
-----  o0o  ----Trong thời đại ngày nay với nền kinh tế công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, nhà
nước ta chủ trương chính sách điện khí hoá cho toàn quốc vì vậy nhu cầu sử dụng điện năng
phù hợp, vừa tiết kiệm vừa phát huy năng suất tối đa cho động cơ điện.
Ngày nay, do sự phát triển ngày càng đa dạng và phong phú của các loại dụng cụ sử
dụng điện năng nên nếu trong chúng ta không tiết kiệm điện năng thì sẽ dẫn đến tình trạng
thiếu hụt nguồn năng lượng này gây tổn thất rất nặng nề cho nền kinh tế quốc gia, do vậy
chúng ta cần phải thực hiện tiết kiệm điện năng để mọi người đều có điện sử dụng, nhà nhà
đều có điện dùng.
Để thực hiện được điều này ,một yêu cầu cần thiết cho những người làm công tác thiết
kế mạng lưới điện cho một hệ thống điện, một nhà máy, một phân xưởng … đều phải quan
tâm lên hàng đầu.
Do bước đầu tập làm quen với việc thiết kế một trạm cung cấp điện cho một phân
xưởng tương đối mới mẽ với em nên cũng không tránh khỏi những sai sót trong quá trình
tính toán, thiết kế. Em mong thầy cô cùng các bạn bỏ qua những thiếu sót mà trong quá
trình tính toán đã vấp phải.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Cô Phan Thị Thu Vân đã tận tình giúp đỡ,

hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Ngày … tháng … năm 2013
Sinh viên thực hiện
Đào Duy Tuấn

SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN



Lời cám ơn  


TậpLuận Văn Tốt Nghiệp này được hoàn thành là nhờ vào sự cỗ vũ, động viên,
giúp đỡ của biết bao người : từ người thân trong gia đình, quí thầy cô cho đến bạn bè
cùng lớp….Vì thế, ngày hôm nay tôi xin được dành vài lời để bày tỏ tình cảm của mình:
-

Xin kính gửi đến Quí thầy cô Trường Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh, khoa Xây
Dựng Và Điện lòng biết ơn chân thành. Những người đã dành hết những kiến
thức và nhiệt huyết của người đi trước truyền đạt lại cho chúng em , đã dành
hết những tình cảm tốt đẹp đối với chúng em và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho chúng em học tập và nghiên cứu .

-

Em xin được cám ơn Cô Phan Thị Thu Vân-Người đã hết long giúp đỡ, hướng
dẫn tân tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện
Đề tài này.

-

Xin cám ơn tất cả an hem đồng nghiệp, quí bằng hữu cùng lớp-Những người
đã giúp tôi về mọi mặt từ tinh thần tới vật chất để tôi có thể hoàn thành Luận


Văn Tốt Nghiệp này.
Chân thành cám ơn .
Sinh viên
ĐÀO DUY TUẤN

SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN.

Nội dung đồ án gồm :Tìm hiểu về hệ thống cung cấp điện .Phân chia nhóm , xác định phụ tải tính toán .Tính toán chiếu sáng dùng phần mềm Dialux.Thiết kế mạng điện hạ áp cung cấp cho nhà máy ( cho ̣n MBA ,dây dẫn , CB , tính
toán ngắn mạch , sụt áp) .Tính toán nối đất an toàn .Tính toán chống sét.

SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .......................................................... 1
I.TỔNG QUAN VỀ CUNG CẤP ĐIỆN.................................................................. 1
I.1.Sơ lược .......................................................................................................... 2
I.2.Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế 1 hệ thống cung cấp điện .................... 3
I.3.Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện ................................................... 4
II.TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY BIA BẠC LIÊU ................................................. 4
II.1.Vị trí của nhà máy đối với nền kinh tế của tỉnh .......................................... 4
II.2.Quy trình công nghệ .................................................................................... 6
II.3.Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất bia ........................................................ 8

Chương II : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG ...................................................... 13
I.GIỚI THIỆU ........................................................................................................ 14
II.NGUYÊN TẮC CHUNG ................................................................................... 14
III.TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO NHÀ MÁY .............................................. 14
1.Tính toán chiếu sáng cho khu vực văn phòng............................................... 14
2.Tính toán chiếu sáng cho phòng bảo vệ+nhà xe ........................................... 27
3.Tính toán chiếu sáng cho phân xưởng .......................................................... 28
4.Tính toán chiếu sáng cho nhà kho................................................................. 33

Chương III : PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ
TẢI TÍNH TOÁN…………………. ............................................................................... 35
I.XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI ......................................................................................... 36
I.1.Mục đích ..................................................................................................... 36
I.2.Các bước xác định phụ tải tính toán ........................................................... 36
II.PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ............................................................. 38
II.1.Tủ phân phối.............................................................................................. 38
II.2.Tủ động lực ............................................................................................... 38
II.3.Tủ chiếu sáng ............................................................................................ 39
III.PHÂN NHÓM THIẾT BỊ ................................................................................. 39
IV.XÁC ĐịNH TÂM PHỤ TẢI............................................................................. 39
V.CHỌN VỊ TRÍ ĐẶ TỦ ĐÔNG LỰC VÀ XÁC ĐỊNH PHU TẢI TÍNH TOÁN
CHO TỪNG NHÓM............................................................................................................. 40
V.1.Nhóm 1(TDL 1) ........................................................................................ 41
SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

V.2.Nhóm 2(TDL 2) ........................................................................................ 44
V.3.Nhóm 3(TDL 3) ........................................................................................ 46
V.4.Nhóm 4(TDL 4) ........................................................................................ 49
V.5.Nhóm 5(TDL 5) ........................................................................................ 52
V.6.Nhóm 6(TDL 6) ........................................................................................ 55
V.7.Tính toán phụ tải chiếu sáng-Quạt-Ổ cắm-Máy lạnh ................................ 57
VI.TÍNH TÂM PHỤ TẢI ĐỂ ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ........................... 61

Chương IV : LỰA CHỌN TỤ, MÁY PHÁT DỰ PHÒNG MÁY BIẾN
ÁP VÀ CHỌN TỦ ........................................................................................................... 63
I.CHỌN MÁY PHÁT DỰ PHÒNG ...................................................................... 64
II.TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT ........................................................................ 65
II.1.Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất ............................................... 65
II.2.Các dạng thiết bị bù ................................................................................... 65
II.3.Xác định dung lượng bù ............................................................................ 66
II.4.Nguyên lý làm viê ̣c của bô ̣ tu ̣ bù tự đô ̣ng ................................................. 67
III.CHỌN MÁY BIẾN ÁP .................................................................................... 72
1.Cơ sở lý thuyết .............................................................................................. 72
2.Thực tế yêu cầu ............................................................................................. 73
IV.CHỌN TỦ VÀ THANH CÁI CHO TOÀN NHÀ MÁY ................................. 74
1.Tủ phân phối chính ....................................................................................... 74
2.Các tủ động lực và tủ chiếu sáng .................................................................. 75

Chương V : CHỌN DÂY DẪN CHO TOÀN NHÀ MÁY ........................ 79
I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................................... 80
I.1.Chọn dây pha .............................................................................................. 80
I.2.Chọn dây trung tính .................................................................................... 80
II.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY .................. 81
III.TÍNH TOÁN CHỌN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG CÁP ĐIỆN HẠ THẾ
CHO NHÀ MÁY ................................................................................................................. 83
1.Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối chính ................................. 84
2.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 1 .......................................... 84
3.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 2 .......................................... 85
4.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 3 .......................................... 86
5.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 4 .......................................... 86
6.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 5 .......................................... 87
SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

7.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực 6 .......................................... 87
8.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ chiếu sáng 1 ....................................... 88
9.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ chiếu sáng 2 ....................................... 89
10.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ chiếu sáng 3 ..................................... 89
11.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ chiếu sáng 4 ..................................... 90

Chương VI : TÍNH TOÁN SỤT ÁP- NGẮN MẠCH VÀ CHỌN
THIẾT BỊ BẢO VỆ………………. ............................................................................... 94
I.TÍNH TOÁN SỤT ÁP ......................................................................................... 95
I.1.Tính toán sụt áp từ đầu ra MBA đến TPP .................................................. 95
1Tính toán sụt áp từ TPP đến TDL 1 ...................................................... 95
a.Từ TPP đến TDL 1 ......................................................................... 95
b.Tính sụt áp đến động cơ 1(DC1) .................................................... 96
I.2.Tính toán sụt áp ở chế độ khởi động .......................................................... 99
II.TÍNH NGẮN MẠCH 3 PHA ........................................................................... 102
II.1.Tính ngắn mạch 3 pha tại Máy biến áp ................................................... 102
II.2.Tính ngắn mạch 3 pha tại các tủ động lực............................................... 103
1.Tại Tủ động lực 1 ............................................................................... 103
2.Tại Tủ động lực 2 ............................................................................... 104
3.Tại Tủ chiếu sáng 1 ............................................................................ 104
III.TÍNH NGẮN MẠCH 1 PHA ......................................................................... 106
1.Tính ngắn mạch 1 pha tại Tủ phân phối chính............................................ 106
2.Tính ngắn mạch 1 pha tại các tủ động lực .................................................. 106
3.Tính ngắn mạch 1 pha tại các tủ chiếu sáng ............................................... 106
IV.CHỌN CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ .................................................................. 109
1.Chọn CB tổng cho toàn nhà máy ................................................................ 109
2.Chọn CB cho Tủ động lực 1 ....................................................................... 111
3. Chọn CB cho Tủ động lực 2 ...................................................................... 112
4. Chọn CB cho Tủ động lực 3 ...................................................................... 113
5. Chọn CB cho Tủ động lực 4 ...................................................................... 115
6. Chọn CB cho Tủ động lực 5 ...................................................................... 116
7. Chọn CB cho Tủ động lực 6 ...................................................................... 117
8. Chọn CB cho Tủ chiếu sáng 1 ................................................................... 119
9. Chọn CB cho Tủ chiếu sáng 2 ................................................................... 120
10. Chọn CB cho Máy phát dự phòng ........................................................... 121
SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD : PHAN THỊ THU VÂN

11. Chọn CB cho Tụ bù ................................................................................. 122
12.Chọn CB cho Động cơ 1 ........................................................................... 123
13.Chọn CB cho Động cơ 4 ........................................................................... 125

Chương VII : THIẾT KẾ AN TOÀN CHO NHÀ MÁY ........................ 129
I.THIẾT KẾ NỐI ĐẤT ........................................................................................ 130
1.Tính toán nối đất làm việc .......................................................................... 132
2.Tính toán nối đất an toàn ............................................................................ 134
3.Tính toán nối đất chống sét ......................................................................... 136
II.THIẾT KẾ CHỐNG SÉT................................................................................. 137
KẾT LUẬN ........................................................................................... 142
Tài liệu tham khảo

SVTH : ĐÀO DUY TUẤN

MSSV:0851030087


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN
VỀ ĐỀ TÀI

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 1


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

I.Tổng quan về cung cấp điện
I.1.Sơ lược :
Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người
chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồn năng lượng khác ( dễ
chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao…) mà ngày nay
điện năng dược sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ…cho
đến phục vụ đời sống sinh hoạt hang ngày của mỗi gia đình. Có thể nói rằng ngày nay
không một quốc gia nào trên thế giới không sản xuất và tiêu thụ điện năng, và trong tương
lai thì nhu cầu của con người về nguồn năng lượng đặc biệt này sẽ vẫn tiếp tục tăng cao.
Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được
nâng lên nhanh chóng, dẫn đến nhu cầu dung điện tăng trưởng không ngừng. Để đáp ứng
nhu cầu đó rất nhiều cán bộ kỹ thuật trong và ngoài nghành điện lực đang tham gia thiết kế,
lắp đặt công trình cung cấp điện để phục vụ nhu cầu trên.
Cấp điện là một công trình điện. Để thực hiện một công trình điện tuy nhỏ cũng cần
có kiến thức tổng hợp từ các nghành khác nhau, phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trường
và đối tượng cấp điện, để từ đó tính toán, lựa chọn, đưa ra phương án tối ưu nhất.
Cung cấp điện là trình bày những bước cần thiết về tính toán, để lựa chọn các phần
tử hệ thống điện thích hợp với từng đối tượng.. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng , công
cộng. Tính toán lựa chọn dây dẫn phù hợp với bản thiết kế cung cấp điện, đảm bảo sụt áp
chấp nhận được, có khả năng chịu dòng ngắn mạch với thời gian nhất định. Tính toán dung
lượng bù cần thiết để giảm điện áp, điện năng trên lưới trung, hạ áp… Bên cạnh đó, còn
phải thiết kế, lựa chọn nguồn dự phòng cho đối tượng sử dụng điện để lưới điện làm việc ổn
định, đồng thời xét đến phương diện kinh tế và đảm bảo tính an toàn cao.

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 2


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là việc mở rộng quan hệ quốc tế, ngày
càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với chúng ta. Do vậy mà vấn đề đặt ra là chúng ta
cần phải thiết kế các hệ thống cung cấp điện một cách bài bản và đúng quy cách, phù hợp
với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiên hành. Có như thế thì chúng ta mới có thể theo kịp trình độ
của các nước .
I.2.Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế một hệ thống cung cấp điện :
Thiết kế hệ thống cung cấp điện như một tổng thể và lựa chọn các phần tử của hệ
thống sao cho các phần tử này đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn và kinh
tế. Trong đó mục tiêu chính là đảm bảo cho hộ tiêu thụ luôn đủ điện năng với chất lượng
nằm trong phạm vi cho phép.
Một phương án cung cấp điện được xem là hợp lý khi thỏa mãn được các yêu cầu
sau :
-Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cao tùy theo tính chất hộ tiêu thụ : Mức độ tin
cậy cung cấp điện tùy thuộc vào yêu cầu của phụ tải. Với những công trình quan trọng cấp
quốc gia phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghĩa à không mất điện trong mọi
tình huống. Nhựng đối tượng như nhà máy, xí nghiệp, tổ sản xuất…tốt nhất là dung máy
điện dự phòng, khi mất điện sẽ dung điện máy phát cấp cho những phụ tải quan trọng, hoặc
là những hệ thống (gồm : thủy điện, nhiệt điện …) được liên kết và hỗ trợ cho nhau khi gặp
sự cố.
-Đảm bảo chất lượng điện năng : chất lượng điện được đánh giá qua hai chỉ tiêu tần
số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điện hệ thống quốc gia điều chỉnh. NHư vậy người
thiết kế phải đảm bảo vần đề điện áp. Điện áp lưới trung và hạ chỉ cho phép dao động trong
khoảng ± 5%. Các xí nghiệp nhà máy yêu cầu chất lượng điện áp cao thì phải là ± 2.5 %.
-Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị : Công trình cấp điện phải dược thết kế có
tính an toàn cao. An toàn cho người vận hành, người sử dụng, an toàn cho thiết bị, cho toàn
bộ công trình. Người thiết kế ngoài việc tính toàn chình xác, lựa chọn đúng thiết bị và khi
cụ còn phải nắm vững những quy định về an toàn, những qui phạm cần thiết khi thực hiện
công trình, hiểu rõ môi trường hệ thống cấp điện và đối tượng cấp điện.
-Vốn đầu tư nhỏ, chi phí vận hành hang năm thấp .

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 3


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Những yêu cầu trên thường mâu thuẫn nhau, nên người thiết kế cần phải cân nhắc,
kết hợp hài hòa và tùy vào hoàn cảnh cụ thể.
Ngoài ra, khi thiệt kê cung cấp điện cũng cần chú ý đến các yêu cầu khác như : Có
điều kiện thuận lợi nếu có yêu cầu phát triển phụ tải sau này, rút ngắn thời gian xây dựng
.v.v…
I.3.Các bước thực hiện thết kế cung cấp điện :
Sau đây là những bước chính để thực hiện bản thiết kế kỹ thuật đối với phương án
cung cấp điện cho nhà máy :
1.Xác định phụ tải tính toán của từng phân xưởng và của toàn xí nghiệp để đánh giá
nhu cầu và phương thức cung cấp điện.
2.Xác định phương án về nguồn điện.
3.Xác định cấu trúc mạng.
4.Chọn thiết bị.
5.Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thật cụ thể đối với mạng lưới điện sẽ thiết kế (các
tổn thất, hệ số công suất,dung lượng bù nếu có v.v…)
6.Tính toán chống sét, nối đất chống sét và nối đất an toàn.
II.Tổng quan về nhà máy bia Bạc Liêu
II.1.Vị trí của nhà máy bia đối với nền kinh tế của tỉnh:
Nhà máy bia Bạc Liêu có vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế của tỉnh, thể hiện
qua các khía cạnh sau :
Hàng năm nhà máy bia Bạc Liêu đóng góp ngân sách của tỉnh khoảng gần 100
tỷ/977 tỷ tổng tiền ngân sách của tỉnh Bạc Liêu năm 2009
Biểu đồ :Mức đóng góp ngân sách năm 2009 của nhà máy bia Bạc Liêu :

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 4


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Sales

30%
TS
60.30%
9.70%

Bia B.Liêu

Khác

Tổng nôp ngân sách của các doanh nhiệp 977 tỷ đồng.
Nhà máy bia Bạc Liêu đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nền kinh tế,
thúc đẩy các nghành sản xuất khác cùng phát triển. Toàn Nhà Máy Bia hiện có hơn 150
người làm việc tại các phân xưởng sản xuất bia. Ngoài ra, nhà máy bia còn tạo công ăn việc
làm cho hàng trăm người cùng tham gia vào các hoạt động cung ứng, dịch vụ cung cấp bia
và tiêu thụ các sản phẩm bia. Đồng thời, nhà máy bia cũng tạo điều kiện cho các nghành
khác cùng phát triển như nông nghiệp, cơ khí và bao bì….

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 5


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

II.2.Quy trình Công Nghệ
Nhà máy có quy trình công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, trong đó lên men chính và
lên men phụ đều trong một thùng có đáy hình côn. Công nghệ này được sử dụng trong các
nhà máy bia có thương hiêu nởi tiếng nhất trên thế giới hiện nay.
Thiết bị sản xuất bia có thể kể gồm các hệ thống sau :
Nhà máy có hệ thống thiết bị sản xuất hiện đại, tự động hóa nhiều, các thiết bị sản
xuất đồng bộ, do các nước công nghiệp hóa tiên tiến sản xuất.
Với sơ đồ hệ thống như sau :

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 6


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Gạo

Malt

Tồn trữ,
Bảo quản

Tồn trữ,
Bảo quản

Xay

Xay

Nấu

Nấu

Lọc
Đun sôi với
Huoblon

Lắng

Làm lạnh
nhanh

Lên Men

Lọc

Tồn trữ
Sản
xuất
nút

Chiết chai

Chiết lon

Kho thành
phẩm

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 7


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

II.3.Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất bia
3.1.Xưởng chiết :

Sang Xưởng lên men

Nồi đun sôi

Hoa Houblon

Máy lọc
Nồi nấu Malt
Bồn chứa bột Malt

Nồi nấu Gạo
Bồn chứa bột Gạo

Malt từ xe tải
Máy xay búa

Máy xay búa

Hầm chứa

Vít tải

Vít tải

Gàu tải

Gầu tải

Gầu tải

Máy tách sạn

Cân

Cân

Máy tách tạp chất

Máy tách tạp chất

Máy tách tạp chất

Cân

Máy tách sạn

Máy tách sạn

Gầu tải

Quạt hút

Quạt hút

Si lô chứa Malt

Phiễu chứa

Phiễu chứa

Bơm chân không

Si lô Malt

Si lô Gạo

Phiễu

Quạt hút

Gạo từ xe tải

Khu nấu Malt

Khu tồn trữ Malt

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 8


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

3.2.Xưởng lên men

Nước pha từ
Xưởng nấu

Bồn lắng xoáy

Máy giải nhiệt nhanh

Thanh trùng
Khu lên
men

Bộ sục khí

Men từ hệ thống
xử lý men

Bô sục men

Tank lên men

Máy lọc nến

Máy lọc PVPP

Máy lọc Filtrap

Khu
lọc

Tank chứa

Bơm bia

Đến Xưởng chiết
SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 9


Luận văn tốt nghiệp

3.3.Xưởng chiết

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

DÂY CHUYỀN CHIẾT CHAI

Két chai rỗng được
xe nâng dưa vào
Máy rã Pallet

Máy hút rỗng

Két chai đầy được xe
nâng đưa ra
Máy vận
chuyển

Máy chất Pallet

Máy hút đầy

Máy rửa
két

Máy rửa chai

Máy in code, date

Máy soi chai

Máy dán nhãn

Máy thanh trùng

Máy chiết và
đóng nắp

DÂY CHUYỀN CHIẾT
LON

Lon đóng kiện
được xe nâng đưa
vào

Thùng lon sang
kho thành phẩm

SVTH : Đào Duy Tuấn

Máy gạt
lon

Két chai đầy
sang kho thành
phẩm

Nút khoén
Bia từ Xưởng
lên men

CO2 từ
Xưởng động
Bia từ Phân
Xưởng lên

Máy chiết
và đóng
nắp lon

Máy
thanh
trùng lon

Máy kiểm tra
lon lưng

Máy dán
thùng

Bốc lon
vào thùng

Máy in code,
date

MSSV : 0851030087

Page 10


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

3.4.Xưởng Động lực : gồm 5 bộ phận.
- CO2:

Tank lên
men

Tank rửa
CO2

CO2 sang xưởng
chiết và xưởng lên

Bộ
tách
ẩm

Máy
nén

Bộ bốc hơi

Tank chứa
CO2

Bộ khử
mùi

Bộ hóa
lỏng

Máy nạp
CO2 vào
CO2 : nạp sang máy chiết để nạp thêm CO2, đồng thời sang xưởng lên men để đẩy bia
đi va nạp bia khi lọc.
-Glycol lạnh -400C
Hệ thống máy
nén lạnh NH3

Tank làm
lạnh Glycol

Glycol lạnh sang
xưởng lên men

Glycol lạnh : làm lạnh các tank lên men trong quá trình lên men, giải nhiệt nhanh
(sau lắng).
Sang xưởng

-Hơi nước :
Lò hơi
dùng

Ba
lông

Hơi nước được dùng ở :

Sang xưởng nấu

Sang xưởng lên men

+ Xưởng chiết: dùng để CIP(về sinh máy chiết), sang máy thanh trùng, máy rửa
chai, máy rửa két.
SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 11


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

+ Xưởng nấu : dung để CIP, nấu Malt, gạo, nước nóng.
+ Xưởng lên men : dùng để CIP.

Xưởng chiết

-Hơi (khí nén)

Xưởng lên men

Máy nén khí

Xưởng động

Ba lông khí

Xưởng nấu

XN DV KT
Khí nén (hơi) được dùng ở :
Xưởng chiết : vận hành các thiết bị khí nén.
Xưởng lên men : vận hành các thiết bị khí nén, cấp cho bộ sục khí (nước nha), nén
đẩy bia trong các tank.
Xưởng động lực: vận hành các thiết bị khí nén, vệ sinh các chi tiết
-Nước:

Nước máy

Bể chứa

Nước giếng
khoan ngầm

Hệ thống xử
lý nước

SVTH : Đào Duy Tuấn

Cấp cho sinh hoạt,
nấu, len men, chiết

Bể
chứa

MSSV : 0851030087

Cấp cho sinh hoạt,
nấu, lên men

Page 12


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ
CHIẾU SÁNG

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 13


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG
I.GIỚI THIỆU
-Kỹ thuật chiếu sáng là khoa học nghiên cứu sự sinh ra ,phân bố và lan truyền trong
không gian của các bức xạ điện từ trong dãy phổ quang.
-Kỹ thuật chiếu sáng là tập hợp các phương pháp cho phép đảm bảo và lượng và
chất lượng phân bố ánh sáng thích ứng với yêu cầu sử dụng.
-Kỹ thật chiếu sáng đang không ngừng phát triển do việc nâng cao các tính năng của
đèn và các bộ đèn.
II.NGUYÊN TẮC CHUNG :
Tiêu chuẩn hóa hệ thống chiếu sáng nhân tạo gồm 2 phương pháp :
+ Phương pháp trực tiếp : Quy định các đại lượng trực tiếp và xác định hiệu suất của
hệ thống chiếu sáng.
+ Phương pháp dán tiếp : Quy định các tính quang của hệ thống, sự phân bố theo
thời gian và phổ ( các đặc tính quan : độ rọi , huy độ được chiếu sáng ).Xác định hiệu suất
của hệ thống chiếu sáng.
III.TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO NHÀ MÁY
1.Tính toán chiếu sáng cho khu vực văn phòng :
Ta tính theo phương pháp hệ số sử dụng vì :
-Ta có hình dạng các phòng khá đơn giản chỉ gồm các mặt phẳng vì vậy tính theo
phuơng pháp hệ số sử dụng sẽ chính xác.
-Đảm bảo độ rọi đều trên bề mặt làm việc theo yêu cầu của phòng.
Khu vực văn phòng có các phòng :
 Phòng Giám Đốc : a = 4 ( m ) ; b = 5 ( m ).
 Phòng Phó Giám Đốc : a = 4 ( m ) ; b = 5 ( m ).
SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 14


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

 Phòng Kế Toán : a = 4 ( m ) ; b = 5 ( m ).
 Phòng Kế hoạch-kỹ thuật : a = 4 ( m ) ; b = 5 ( m ).
 Phòng Kinh Doanh : a = 4 ( m ) ; b = 5 ( m ).
 WC Nam : a = 5 ( m ) ; b = 2.5 ( m ).
 WC Nữ : a = 5 ( m ) ; b = 2.5 ( m ).
 Phòng bảo vệ : a = 5 ( m ); b = 5 ( m ).

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 15


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Tính toán chiếu sáng cho các phòng :
Phòng Giám Đốc, Phòng Phó GIám Đốc, Phòng Kế Toán, Phòng Kế Hoạch-Kỹ
Thuật, Phòng Kinh Doanh.
+ Các phòng có số liệu như sau :
-

Chiều dài : a = 4 ( m ).

-

Chiều rộng : b = 5 ( m ).

-

Chiều cao : h = 3 ( m ).

-

Diện tích : S = 20 ( m2 ).

-

Hệ số phản xạ trần : ρtr = 0.7

-

Hệ số phản xạ tường : ρtg = 0.5

-

Hệ số phản xạ sàn : ρlv = 0.3

-

Độ rọi yêu cầu : En = 400 (lx).

+ Chọn hệ chiếu sáng chung đều.
+ Chọn nhiệt độ màu T = 3000 ÷ 46000K theo đường cong Kruithof.
+ Chọn bóng đèn loại Philips TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R , có các
thông số sau :
-

Ra = 66.

-

Tm = 43000K.

-

Pđèn = 36 (W).

-

L = 1.2 (m).

-

Φd = 3350 (lm).

+ Chọn loại bộ đèn : Loại Philips TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R
+ Cấp bộ đèn : E
-

Hiệu suất ηd = 0.71.

-

Số bóng đèn trong 1 bộ : n = 2.

-

Quang thông của bộ đèn : ΦBĐ = 2 x 3350 = 6700 (lm).

+ Phân bố các bộ đèn :
SVTH : Đào Duy Tuấn

Độ cao bàn làm việc : h1 = 0.8 (m).
MSSV : 0851030087

Page 16


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

Đèn treo sát trần nên : h2 = 0 (m).

-

 Htt = 2.2 (m).
+ Chỉ số địa điểm :
K=

𝑎×𝑏
4×5
=
=1
ℎ𝑡𝑡 × (𝑎 + 𝑏) 2.2 × (4 + 5)

+ Hệ số bù : Chọn thời gian làm việc là 6000h cột đèn huỳnh quang ta được hệ số
suy giảm quang thông do lão hóa = 0.85, hệ số suy giảm quang thông do môi trường (môi
trường là không khí ô nhiễm = 0.9 ).
-

Hệ số suy giảm: quang thông : δ1 = 0.85.

-

Hệ số suy giảm do bụi bám : δ2 = 0.9.

Suy ra hệ số bù :
𝑑=

1
1
=
= 1.3
𝛿1 × 𝛿2 0.85 × 0.9

+ Tỷ số treo :
𝑗=

ℎ1
0
=
=0
ℎ𝑡𝑡 + ℎ1 2.2 + 0

+ Hệ số sử dụng : Tra bảng trang 39 bộ đèn cấp E, K=1,J=0.Ta có :
Utt = 0.65.
Đèn cấp E , ηd = 0.71.

-

 Vậy u = ηd x Utt = 0.71 x 0.65 = 0.46
+ Quang thông tổng :
Φ∑ =

𝑆 × 𝐸𝑡𝑐 × 𝑑 20 × 400 × 1.3
=
= 22608.7 (lm)
𝑢
0.46

 Số bộ đèn
N=

Φ∑
22608.7
=
= 3.37 (bộ)
𝑛 × Φd 2 × 3350

Vậy chọn N = 4 bộ đèn.
Với N=4 bộ đèn ta bố trí thành 2 dãy, mỗi dãy 2 bộ đèn :
SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 17


Luận văn tốt nghiệp

GVHD : ThS.Phan Thị Thu Vân

+ Khoảng cách lớn nhất giữa các bộ đèn : nmax = 2.5 (m).

+ Khoảng cách đèn so với tường là :
𝑛𝑚𝑎𝑥 2.5
=
= 1.25 (m)
2
2
2.5 m

1.25m

+ Kiểm tra sai số quang thông :
𝛥𝛷 =

𝑁𝐵𝑁 × 𝛷𝐵𝑁 − Φ∑ 4 × 6700 − 22608.7
=
. 100% = 18.5 (%)
ΦYC
22608.7

Ta thấy sai số quang thông = 18.5 (%) nằm trong khoảng (10 ÷ 20%) nên chấp nhận
được.
+ Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc :
𝐸𝑡𝑏 =

𝑁𝐵𝑁 × 𝛷𝐵𝑁 × 𝑈 4 × 6700 × 0.46
=
= 474 ( 𝑙𝑥 )
S×d
20 × 1.3

Ta thấy độ rọi trung bình Etb = 474 (lx) > 400 (lx) nên chấp nhận.
*Tính toán bằng phần mềm dialux :
Kết quả :

SVTH : Đào Duy Tuấn

MSSV : 0851030087

Page 18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×