Tải bản đầy đủ

Các dạng bài tập sóng cơ sóng âm

Các dạng bài tập sóng cơ sóng âm
In Tài Liệu Lý 12 Vật Lý 12Published On Tháng 7 25, 2018Leave A ReplyPosted By Vô Danh

Sóng cơ - sóng âm luôn là câu hỏi có mặt trong đề thi đại học - thpt
quốc gia ở cả lí thuyết lẫn bài tập . Đây cũng là 1 chương rất hay trong
vật lí 12 không quá nặng về lí thuyết nhưng đòi hỏi tư duy . Tài Liệu
Hay 247 xin gửi tặng các em tài liệu : Các dạng bài tập về sóng cơ sóng âm thường gặp . Hi vọng nó sẽ giúp các em xử lí nhanh hơn khi
gặp các dạng bài ở chuyên đề này !
�Tải ngay tài liệu tại đây - Vui lòng bỏ qua quảng cáo !
Tải Ngay Tại Đây

Các dạng bài tập về sóng cơ - sóng
âm thường gặp
Nguồn : MegaBook
Tài liệu gồm 35 trang File PDF gồm 4 phần chính

1.Đại cương về sóng

Chủ đề này bao bao gồm 4 dạn bài chính
 Xác đinh các đại lượng đặc trưng của sóng
 Phương trình sóng

 Độ lệch pha giữa 2 điểm trên cùng 1 phương truyền sóng
 Xác định biên độ , li độ , thời gian truyền sóng và tính chất điểm dao động

� Đừng bỏ lỡ �
1.
Toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập chương dao động - sóng điện
từ

2.

Bài tập chủ đề con lắc lò xo - có đáp án

2.Giao thoa sóng

Chủ đề này có thể chia làm 6 dạng bài chính
 Xác định biên độ và phương trình sóng tổng hợp
 Xác định đại lượng đặc trưng trong giao thoa sóng
 Xác định số điểm cực đại , cực tiểu
 Xác định khoảng cách ngắn nhất , dài nhất từ điểm đang xét đến 2 nguồn


 Bài toán đường trung trực
 Tìm quỹ tích các điểm cùng pha , ngược pha

3.Sóng dừng
 Tìm số nút , số bụng sóng
 Bài toán liên quan đến biểu thức sóng dừng

4.Sóng âm

Chủ đề này có thể chia làm 2 dạng bài chính
 Tính cường độ âm và mức cường độ âm
 Sóng âm trong các nhạc cụ

�Với mỗi chủ đề thì tài liệu đều nhắc lại những kiến thức , những công
thức cần phải nhớ rồi mới đi vào làm bài tập . Còn với phần tự luyện ,
các em sẽ có đáp án tham khảo ở cuối từng chủ đề .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×