Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kỹ Thuật Sửa Chữa Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ
thông tin và toàn cầu hóa, xu hướng cạnh tranh của các nền kinh tế trên thế giới,
cũng như trong khu vực diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nền kinh tế nước ta cũng đã và
đang có những bước chuyển mình để thích ứng với môi trường sản xuất kinh
doanh, vốn tiềm ẩn nhiều thời cơ và thách thức.
Để tồn tại và phát triển vấn đề đặt ra có tính cần thiết và cấp bách buộc các
doanh nghiệp nước ta nói chung là phải quan tâm đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm.
Đặc biệt đối với ngành kinh doanh và dịch vụ là nhịp cầu nối giữa sản xuất và
thương mại thì ngành kỹ thuật vốn rất cần thiết cho bất kỳ một doanh nghiệp nào
muốn đứng vững trên thị trường “trong đó Kỹ Thuật Sửa Chữa Lắp Ráp & Cài Đặt
Máy Tính” đóng vai trò quan trọng không kém. Để hoạt động kinh doanh ở doanh
nghiệp ngày càng đạt hiệu quả, thì các doanh nghiệp phải tìm ra biện pháp thích
hợp nhất nhằm hoàn thiện công tác kỹ thuật song song với kinh doanh, góp phần
nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Từ khảo sát thực tế và nhận
thức được vai trò về tầm quan trọng không thể thiếu trong ngành Kỹ Thuật Sửa
Chữa Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính nên em chọn nội dung báo cáo là “Quy trình
cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy Laptop” tại Công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo.
Báo cáo này gồm 03 phần:
Phần 1: Tổng quan về công ty thực tập
Phần 2: Nội dung thực hiện

Phần 3: Kết luận và hướng phát triển nghề nghiệp
Với sự hạn hẹp về kiến thức tổng hợp cũng như kinh nghiệm thực tế nên bài
báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp
ý kiến của các thầy cô giáo chuyên môn để bài báo cáo của em được hoàn thiện
hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Nghệ An, ngày 15 tháng 02 năm 2019
Nhóm sinh viên thực hiện
Lưu Phước Đông


PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỰC TẬP
1.Giới thiệu chung.
Thời gian thực tập tại công ty từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến ngày 10 tháng 02
năm 2019
Thời gian qua cũng đủ để em tìm hiểu và đã có cái nhìn tổng thể về công ty như
sau:
- Tên gọi: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Máy Tính Sáng Tạo.
- Số điện thoại: 0238.365.222: Fax: 0238.365.333
- Websize: www.maytinhsangtao.com.vn
Công ty TNHH Máy tính Sáng Tạo được thành lập ngày 09/05/2009 với tên là
Công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo. Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuân.
Địa chỉ: Khối 1 thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Sau hơn 9 năm hoạt động công ty đã trở thành công ty tin học có uy tín và ngày
càng phát triển vững chắc ở huyện Yên Thành và trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với
tiềm lực tài chính vững mạnh, vốn điều lệ hiện nay của công ty là 2 tỷ đồng. Công
ty tập trung được đội ngũ cán bộ tin học được đào tạo chính quy, có trình độ cao.
Đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và ham học hỏi,
luôn trao dồi kiến thức về công nghệ thông tin và giải pháp khắc phục để phục vụ
khách hàng ngày càng tốt hơn. Công ty đã và đang nỗ lực xây dựng, phấn đấu giữ
vững uy tín của mình trong việc cung cấp thiết bị tin học, điện tử, phần mềm trên
thị trường Yên Thành và phát triển trên các địa bàn khác.
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
a. Chức năng Thực hiện quá trình lưu thông hàng hóa, là đơn vị trung gian giữa
nhà phân phối và người tiêu dùng, kinh doanh các thiết bị tin học viễn thông, thiết
bị văn phòng, dịch vụ và khoa học công nghệ, hoạt động trong cơ chế thị trường.
Mục tiêu là kiếm lợi nhuận, mở rộng kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường.
Khi nghe tên Công ty TNHH Máy tính Sáng Tạo là mọi người tin tưởng tuyệt đối
vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng và chế độ bảo hành.
b. Nhiệm vụ Hoàn thành các nhiệm vụ tài chính đã đề ra nhằm thực hiện các chỉ


tiêu kinh tế - xã hội. Duy trì và ổn định hoạt động kinh doanh để bảo đảm đời sống
cho người lao động. Nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ pháp luật của
nhà nước, đào tạo nhân viên, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, chế độ tiền
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động đối với nhân viên.


Công ty có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Mở rộng thị trường, tăng
doanh thu, phân đấu làm chủ và chi phối toàn bộ thị trường. Tổ chức bộ máy hoạt
động của công ty theo mô hình sau:
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KĨ THUẬT
PHÒNG MARKETING
Quan hệ trực tuyến, Quan hệ chức năng

PHÒNG KINH DOANH

3. Chức năng của các phòng ban
*Giám đốc điều hành ( Ông: Nguyễn Văn Tuân ).
Quản lý toàn bộ nhân viên trong công ty, theo dõi mọi hoạt động của nhân
viên trong công ty đặc biệt là các Trưởng phòng, các Trưởng phòng này là người
chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành. Mọi công việc ký kết hợp đồng, ủy
nhiệm chi, đơn đặt hàng đều phải qua Giám đốc ký duyệt rồi sau đó mới giao cho
khách hàng hay fax qua nhà cung cấp. Nhà cung cấp nhận được đơn đặt hàng và
tiến hành giao hàng.
*Phòng nhân sự - hành chính (Ông: Nguyễn Văn Tuân, kiêm phụ trách)
Chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng, bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực
cho công ty, quan tâm đến công việc của từng thành viên để bố trí đúng người,
đúng việc và có mức lương tương xứng với công việc của từng nhân viên.
*Phòng tài chính – kế toán ( Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Loan)
Tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính, hạch toán kế toán, phân tích
hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, thống kê lập báo cáo
tài chính theo quy định của công ty và Nhà nước. Cung cấp thông tin cho ban lãnh
đạo công ty về việc ra quyết định.
*Phòng marketing ( Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Trâm )
Khuếch trương sản phẩm và thương hiệu của công ty.
*Phòng kinh doanh ( Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hương )
+Bộ phận kinh doanh Laptop: Chịu trách nhiệm kinh doanh độc lập và quản
lý toàn bộ nhân viên trong bộ phận laptop của mình bao gồm: nhân viên bán hàng,
kỹ thuật, kho, nhân viên bảo hành.
+Phòng kinh doanh Destop: Chuyên biệt về bộ phận máy nguyên bộ, máy
lắp ráp, máy in, máy fax... +Bộ phận thiết kế mạng: Chịu trách nhiệm quản lý
phòng kỹ thuật của máy Destop và làm mạng cho các công trình lớn.


+Bộ phận bán hàng: Đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, bộ
phận này đem lại doanh thu cao nhất cho công ty, trrong bộ phận này gồm bộ phận
bán lẻ và bộ phận bán sỉ.
*Phòng kỹ thuật ( Trưởng phòng: Ông Nguyễn Lưu Thùy )
Bộ phận kỹ thuật phụ trách việc lắp ráp, bảo hành được tiến hành trực tiếp
tại công ty hoặc ở bên ngoài theo hợp đồng làm việc của khách. Nhân viên kỹ thuật
Chịu sự quản lý của trưởng phòng kỹ thuật. Mọi công việc đều phải thông qua
trưởng phòng kỹ thuật.
- Sửa chữa thiết bị: khắc phục sự cố phần cứng tại chổ (nếu có thể), thay mặt
khách hàng đem thiết bi đi bảo hành (nếu còn bảo hành), mua thiết bị thay thế (khi
khách hàng đồng ý giá cả) và cài lại các phần mềm cơ bản (hệ điều hành, office,
chống virus, photoshop,...)cho các máy tính cá nhân và thiết bị tin học khác theo
yêu cầu.
- Tư vấn kỹ thuật: tư vấn kỹ thuật cho khách hàng sử dụng, khắc phục sự cố,
bảo trì và nâng cấp hệ thống máy tính và các thiết bị tin học, điện tử khác. Bộ phận
kỹ thuật được chia làm 2 đội xử lý - Xử lý kỹ thuật tại chỗ (phần cứng & phần
mềm) cả phòng Laptop & Destop: Thực hiện việc cài phần mềm, lắp ráp, chạy thử
hay sủa chữa thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng như: máy vi tính, loa, máy nghe
nhạc... theo yêu cầu cũng như thực hiện bảo hành cho khách.
- Xử lý di động đi ngoài công ty: Là đi lắp ráp, cài đặt hoặc xử lý những trục
trặc về các sự cố ở các đơn vị mua trực thuộc hay các khách mua lẻ trong thời hạn
bảo hành quy định.
4.Tóm tắt các tuyến dịch vụ của công ty.
Về lĩnh vực tin học Chuyên cung cấp các thiết bị tin học: Máy tính nguyên
bộ, máy tính xách tay, linh kiện vi tính, máy in, scanner, sever ... Về lĩnh vực viễn
thông Cung cấp lắp đặt các loại tổng đài nội bộ dung lượng từ 6 đến 500 số, phân
phối các loại tổng đài Panasonic, NEC- Nitsuko... Cung cấp máy điện thoại cố
định, máy fax, cordless phone, máy bộ đàm, anten parabol.
Về lĩnh vực điện tử Cung cấp hệ thống báo động, báo cháy, camera quan sát
– ghi hình tự động, cameraquan sát theo dõi từ xa trên mạng internet..... Cung cấp
các loại máy photocopy, máy hủy giấy, overhead projector, multimedia projector
(máy chiếu đa năng), camera kỹ thuật số, máy quay phim kỹ thuật số....
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Mục tiêu, nội dung và hình ảnh thực hiện tại công ty.

Mục tiêu: Qua khảo tìm hiểu thực tế tại công ty và cũng đã được anh, chị
của bộ phận kỹ thuật đồng ý đưa vào thực tập tại phòng kỹ thuật chuyên về mãng


Laptop, nên em quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này với mục đích học tập hoàn thiện
kỹ năng nghề đồng thời chọn đề tài để viết báo cáo thực tập với mong muốn có
được kết quả tốt trước khi tốt nghiệp ra trường.
Nội dung nghiên cứu:
Tìm hiểu quy trình làm việc của công ty
Tìm hiểu quy trình cài đặt hệ điều hành, cách tìm để cài Driver + các nguyên
tắc khi cài đặt phần mềm cho máy Laptop
Quy trình tháo lắp máy cơ bản để bảo trì khi gặp sự cố
Tìm hiểu các bệnh thường gặp của máy Laptop, nguyên nhân và cách khắc
phục
Hình ảnh tại phòng làm việc:
2. Nhật ký thực hiện nội dung tại công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo.

Thời gian: 12 tháng 12 năm 2018 đến ngày 10 tháng 02 năm 2019
Tuần

Thứ ngày

Nội dung công việc

Thứ 4 ngày - Đến công ty tiếp xúc, tìm hiểu về công ty và làm
12/12/2018
quen với các anh chị bộ phận kỹ thuật trong công
ty.
-Tìm hiểu cách thức làm việc của bộ phận kỹ thuật
trong công ty
Thứ 5 ngày -Tìm hiểu cách thức cài đặt các dòng máy Laptop
13/12/2018
-Tìm hiểu các bộ phận của máy laptop
1

Thứ 6 ngày Nghỉ
14/12/2018
Thứ 7 ngày Kiểm hàng các máy laptop nhập về cho công ty
15/12/2018
-Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
Chủ nhật ngày Nghỉ
16/12/2018
Thứ 2 ngày Học cách cài đặt máy mới laptop -Chuyển hàng
17/12/2018
với anh kỹ thuật giao cho khách
Thứ 3 ngày Nghỉ
18/12/2018
Thứ 4 ngày - Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
19/12/2018

Ghi
chú


2

Thứ 5 ngày Thay màn hình cho máy laptop của khách bị hỏng
20/12/2018
Thứ 6 ngày Nghỉ
21/12/2018
Thứ 7 ngày Chuyển hàng với anh kỹ thuật giao cho khách
22/12/2018
Chủ nhật ngày Nghỉ
23/12/2018
Thứ 2 ngày - Thay màn hình, cài win cho máy laptop
24/12/2018
- Cài win, tìm driver, cài đặt chương trình ứng
dụng cho máy laptop khách
Thứ 3 ngày -Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
25/12/2018
-Thay loa mới cho khách,cài các chương trình ứng
dụng

3

Thứ 4 ngày - Cài win và các chương trình ứng dụng
26/12/2018
- Chuyển hàng giao cho khách
Thứ 5 ngày Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
27/12/2018
Thứ 6 ngày Nghỉ
28/12/2018
Thứ 7 ngày - Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
29/12/2018
-Thay màn hình, cài win cho máy laptop
Chủ nhật ngày Nghỉ
30/12/2018
Thứ 2 ngày Học cách cài đặt máy mới laptop -Chuyển hàng
31/12/2018
với anh kỹ thuật giao cho khách
Thứ 3 ngày Nghỉ
01/01/2019
Thứ 4 ngày - Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
02/01/2019

4

Thứ 5 ngày Thay màn hình cho máy laptop của khách bị hỏng
03/01/20119
Thứ 6 ngày Nghỉ
04/01/2019


Thứ 7 ngày Chuyển hàng với anh kỹ thuật giao cho khách
05/01/2019
Chủ nhật ngày Nghỉ
06/01/2019
Thứ 2 ngày - Thay màn hình, cài win cho máy laptop
07/01/2019
- Cài win, tìm driver, cài đặt chương trình ứng
dụng cho máy laptop khách
Thứ 3 ngày -Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
08/01/2019
-Thay loa mới cho khách,cài các chương trình ứng
dụng
5

Thứ 4 ngày - Cài win và các chương trình ứng dụng
09/01/2019
- Chuyển hàng giao cho khách
Thứ 5 ngày Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
10/01/20119
Thứ 6 ngày Nghỉ
11/01/2019
Thứ 7 ngày - Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
12/01/2019
- Thay màn hình, cài win cho máy laptop
Chủ nhật ngày Nghỉ
13/01/2019
Thứ 2 ngày - Học cách cài đặt máy mới laptop
14/01/2019
- Chuyển hàng với anh kỹ thuật giao cho khách
- Thay bàn phím laptop cho khách
Thứ 3 ngày Nghỉ
15/01/2019

6

Thứ 4 ngày - Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
16/01/2019
Thứ 5 ngày Thay màn hình cho máy laptop của khách bị hỏng
17/01/20119
Thứ 6 ngày Nghỉ
18/01/2019
Thứ 7 ngày Chuyển hàng với anh kỹ thuật giao cho khách
19/01/2019
Chủ nhật ngày Nghỉ


20/01/2019
Thứ 2 ngày - Thay màn hình, cài win cho máy laptop
21/01/2019
- Cài win, tìm driver, cài đặt chương trình ứng
dụng cho máy laptop khách
Thứ 3 ngày -Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
22/01/2019
-Thay loa mới cho khách,cài các chương trình ứng
dụng
7

Thứ 4 ngày - Cài win và các chương trình ứng dụng
23/01/2019
- Chuyển hàng giao cho khách
Thứ 5 ngày Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
24/01/20119
Thứ 6 ngày Nghỉ
25/01/2019
Thứ 7 ngày - Test kiểm tra điểm chấm, trầy xước máy laptop
26/01/2019
-Thay màn hình, cài win cho máy laptop
Chủ nhật ngày Nghỉ
27/01/2019
Thứ 2 ngày - Học cách cài đặt máy mới laptop
28/01/2019
- Chuyển hàng với anh kỹ thuật giao cho khách
Thứ 3 ngày Nghỉ
29/01/2019

8

Thứ 4 ngày - Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
30/01/2019
Thứ 5 ngày Thay màn hình cho máy laptop của khách bị hỏng
31/01/20119
Thứ 6 ngày - Thay màn hình cho máy laptop của khách bị
01/02/2019
hỏng
- Cài đặt win và tìm driver cho máy laptop
Thứ 7 ngày Tổng kết thực tập
02/02/2019

3. Đánh giá nội dung đã thực hiện:


Qua quá trình đi thực tế và thực hiện trực tiếp các nội dung tại công ty chúng
em tự xét thấy các nội dung đều mang tính xác thực đạt được hiệu quả nhất định.
(ví dụ: để nâng cấp hoặc bảo trì sửa chữa một chiếc máy laptop mà chúng ta không
biết cách tháo lắp không biết phải bắt đầu công việc nào trước thì đó quả là một
vấn đề ……). Bởi vì vậy các nội dung tuy không nhiều nhưng cũng đủ để em thấy
được tầm quan trọng khi đứng trước mọi công việc mà chúng ta cần phải thực hiện.
Để có được như thế chúng em cũng cần phải có được một thời gian nhất định để
học hỏi kinh nghiệm cùng với sự đầu tư chuẩn bị nhiều hơn và nổ lực nhiều hơn
nữa thì mới đạt đến khả năng làm việc nhanh và đáp ứng được mọi yêu cầu của
khách hàng.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Kết luận.
Được sự giúp đỡ tạo điều kiện của nhà trường cho phép chúng em tham gia
tìm hiểu quá trình thực tế tại công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo với sự chuẩn bị
sẵn sàng về mặt kiến thức tại trường cũng như nhóm đã nổ lực chủ động tìm hiểu
tại đơn vị thực tập bắt đầu từ sinh viên mới tập sự công việc trong thời điểm này
mặc giầu chưa nói lên được điều gì, nhưng chúng em cũng đã thấy được tầm quan
trọng của một người kỹ thuật viên công nghệ thông tin trong môi trường làm việc
thực tế, đóng vai trò rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp. Qua đó chúng em đã học hỏi được nhiều điều quý giá từ đơn vị thực tập từ
những anh chị trong bộ phận kỹ thuật cho đến các anh chị của bộ phận kinh doanh
bán hàng, bộ phận kế toán đều tích cực hỗ trợ giúp đỡ cho chúng em về nhiều mặt
như: kiến thức, kỹ năng làm việc và thái độ làm việc theo nhóm. Bài viết này
chúng em xin cụ thể các vấn đề được nêu ở trên như sau:
Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản nhất của quy trình sửa chữa máy
và vận dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.
Về kỹ năng: Vận dụng được kỹ năng làm việc cũng như vấn đề giao tiếp tiếp
xúc với mọi người không còn nao núng hay bỡ ngỡ như mới bắt đầu đi thực tế.
Về thái độ: Luôn giữ bình tĩnh tự tin trước mọi tình huấn, cân nhắc kỹ trước
công việc hiện tại, hòa đồng với tất cả anh chị em trong công ty cũng như khi tiếp
xúc khách hàng.
2. Hướng phát triển nghề nghiệp.
Ngành Công Nghệ Thông Tin nói chung cũng như nghề Kỹ Thuật Sửa Chữa
Máy Tính nói riêng hiện nay là một ngành nghề đang rất phổ biến và thịnh hành
tuy nhiên chỉ ở mức các Doanh nghiệp tư nhân tự phát chứ chưa thể phát triển
mạnh thành các Doanh nghiệp có sự đầu tư lớn, vì thế đấy cũng là thách thức của
những sinh viên mới thực tập ra trường như chúng em để dành lấy cơ hội việc làm


cho bản thân mình. Hy vọng trong thời gian sắp tới đây mong muốn các doanh
nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp các nước ngoài có sự đầu tư mạnh
mẽ vào lĩnh vực này để cho những sinh viên mới ra trường, không chỉ chúng em
mà còn các khóa sinh viên khác sau này cũng sẽ có được sự lựa chọn phù hợp hơn
cho chính ngành nghề của mình. Sau gần 2 tháng thực tập tại công ty ở bộ phận kỹ
thuật Laptop chúng em nhận thấy đây là một công ty chuyên kinh doanh buôn bán
các mặt hàng viễn thông, tin học và các mặt hàng điện tử, linh kiện phụ kiện thay
thế cho nên dịch vụ kỹ thuật lắp ráp bảo trì, sữa chữa rất được quan tâm tuy nhiên
tại phòng kỹ thuật thì vẫn còn thiếu các máy chuyên dùng và các vật cụ dùng để bộ
phận kỹ thuật áp dụng sửa chữa máy, (ví dụ: nên mua một chiếc máy đóng Chíp vì
thực tại công ty chưa có) để công ty có được hướng phát triển và hoàn thiện hơn thì
cần phải có đầy đủ các điều kiện trên, hy vọng những ý kiến đóng góp đó sẽ mang
tính thiết thực hơn cho công ty cũng như đối với công việc tại phòng kỹ thuật được
nhẹ nhàng và giải quyết nhanh các vấn đề mà khách hàng yêu cầu.
Do thực tế sự đa dạng trong dịch vụ của phòng kỹ thuật cũng như trình độ và
thời gian thực tập có hạn nên trong quá trình thực hiện báo cáo này chúng em
không tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô, những anh chị làm
công tác kỹ thuật tại công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo để bài báo cáo này được
hoàn thiện hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Trần Khắc Giang,
sự giúp đỡ của các anh chị phòng kỹ thuật công ty TNHH Máy Tính Sáng Tạo đã
giúp chúng em nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo thực tập này.
Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Nhóm sinh viên thực hiện

Giáo viên: Đào Hưu Dũng (khoa Công nghệ thông tin)
Anh: Nguyễn Lưu Thùy (trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Máy Tính Sáng
Tạo)
Các anh: Nguyễn Thanh Ngọc (kỹ thuật viên) Nguyễn Dương Thiện (kỹ thuật
viên) Nguyễn Văn Chương (kỹ thuật viên)
Các chị: Nguyễn Thị Kim Chi (hỗ trợ kỹ thuật) Trần Thị Hương (trưởng phòng
kinh doanh)
Nhận xét, xác nhận của đơn vị thực tập.


………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………….
………...
……………………………………………………………………………………….
.…..………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×