Tải bản đầy đủ

Giáo án điện tử Làm nghề như bố

TRƯỜNG MẦM NON CÁT TÂN
CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ
THĂM LỚP DỰ GIỜ
LỚP: BÉ B
NGƯỜI THỰC HIỆN: LÊ THỊ THÙY
LÀM NGHỀ NHƯ BỐ
Bố Tuấn lái tàu 
Bố Hùng đốt lửa 
Từng nghe bố kể 
Qua lắm vùng quê 
Hùng, Tuấn rất mê 
Làm nghề như bố 
Bao nhiêu ghế nhỏ 
Buộc níu vào nhau 
Cu Tuấn làm tàu
Hùng làm người lái
Thổi kèn lá chuối

Cho tàu rời ga
Chạy khắp trong nhà
Tàu kêu : Thích ! Thích !

THU QUỲNH: SƯU TẦM


LÀM NGHỀ NHƯ BỐ
Bố Tuấn lái tàu 
Bố Hùng đốt lửa
Từng nghe bố kể 
Qua lắm vùng quê 
Hùng, Tuấn rất mê 
Làm nghề như bố
Bao nhiêu ghế nhỏ 
Buộc níu vào nhau 
Cu Tuấn làm tàu
Hùng làm người lái
Thổi kèn lá chuối
Cho tàu rời ga
Chạy khắp trong nhà
Tàu kêu : Thích ! Thích !

THU QUỲNH: SƯU TẦM
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×