Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 1

Câu 15:
[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 BTN) Trong không gian
, cho ba điểm
,

.
Mặt phẳng
A.

có phương trình là
.

B.

.

C.

.

D.


.

Lời giải
Chọn C
Ta có phương trình đoạn chắn của mặt phẳng

là:

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×