Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG có sử DỤNG PTĐT BT muc do 3 (2)

Câu 37: [HH12.C3.4.BT.c] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian
phẳng chứa đường thẳng

và cắt các trục

cho đường thẳng

vuông góc với

A.

.

,

, gọi

lần lượt tại

. Phương trình của mặt phẳng


B.

. C.

là mặt


sao. D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có

,

.

Theo đề bài
là một VTCP của

.

Ta có

là một VTPT của

Kết hợp với

.

qua

.


Câu 48: [HH12.C3.4.BT.c] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian
và đường thẳng
cho khoảng cách từ

. Gọi

đến

cho điểm

là mặt phẳng chứa đường thẳng

lớn nhất. Khoảng cách từ điểm

đến mặt phẳng

bằng
A.

.

B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn A

Gọi

là hình chiếu vuông góc của

trên

.

có véctơ chỉ phương là
Ta có

suy ra

sao

.

.


Khoảng cách từ

đến mặt phẳng

lớn nhất bằngsuy ra khoảng cách từ

. Khi đó mặt phẳng

tuyến. Phương trình mặt phẳng
Khoảng cách từ

qua

và nhận

đến

làm véctơ pháp

:

đến mặt phẳng.

Câu 31:
[HH12.C3.4.BT.c](THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI-SÓC TRĂNG2018) Trong không gian với hệ toạ độ
, cho đường thẳng thẳng
. Viết phương trình mặt phẳng
song song với trục
A.

.

chứa đường thẳng

.
B.

. C.

. D.

.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng

đi qua điểm

có vectơ đơn vị


và có vectơ chỉ phương

.

chứa đường thẳng

song song với trục

và có vectơ pháp tuyến
Phương trình của
Câu 9:

; trục

nên

đi qua điểm

.

là :

.

[HH12.C3.4.BT.c] (THPT Quốc Oai - Hà Nội - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ

, cho

phương trình

điểm

. Gọi
nhỏ

,

,

và mặt phẳng

là điểm thuộc mặt phẳng
nhất.

Tính

khoảng

cách

sao cho giá trị biểu thức
từ

đến

.
A.

.

B.

.

C.
Lời giải

Chọn B
Gọi.
Khi đó

điểm

thỏa

.D.

.

mặt

phẳng


Do đó

nhỏ nhất khi và chỉ khi

Suy ra

nằm trên đường thẳng

Tọa

độ

điểm

nhỏ nhất khi và chỉ khi

qua


vuông góc

là hình chiếu của

, phương trình

nghiệm

của

hệ

.

Khoảng cách từ

đến mặt phẳng

.

lên

.

.
phương

trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×