Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG có sử DỤNG PTĐT BT muc do 1

Câu 15: [HH12.C3.4.BT.a] (THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần 2 - Năm 2018) Trong không gian với
hệ toạ độ

, viết phương trình mặt phẳng

đường thẳng

:

đi qua

và vuông góc với

.

A.

.

B.


. C.
Lời giải

. D.

.

Chọn D
Mặt phẳng

nhận vectơ

làm vectơ pháp tuyến và đi qua điểm

nên có phương trình:

.

Câu 18: [HH12.C3.4.BT.a] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - 2017 - 2018 BTN) Cho hai mặt phẳng
trình mặt phẳng
A.

:đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc
.

B.

:


.
C.
Lời giải

. Phương
là:


. D.

.

Chọn D
Gọi

là vectơ pháp tuyến của

. Ta có

. Chọn
Mặt phẳng

đi qua gốc tọa độ nênvới

.
:

.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×