Tải bản đầy đủ

TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 3

Câu 28. [HH12.C3.6.BT.c] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ tọa độ
, cho bốn điểm
,
,

. Tìm
độ dài đường cao của tứ diện
vẽ từ đỉnh ?
A.

.

B.

.

C.

.


D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có phương trình mặt phẳng
Gọi
Ta có

là hình chiếu củatrên mặt phẳng

là khoảng cách từ điểm
.

.
thì

đến mặt phẳng

là đường cao của tứ diện
.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×