Tải bản đầy đủ

Bài dự thi Vận dụng Kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn chủ đề BIển đảo

BÀI DỰ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH
HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2016 - 2017

Tên tình huống:
“ĐOÀN VIÊN VỚI TRÁCH NHIỆM TUYÊN TRUYỀN
VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM”

Nhóm học sinh:
1. Cao Thị Nhung
2. Hoàng Thị Yến Linh

Lớp 9A3
Lớp 9A3


2. Mục tiêu giải quyết tình huống
-Biển đảo Việt Nam có một vị trí chiến lược quan trọng trong
công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.
- Nhiều quốc gia đang có hành vi xâm phạm chủ quyền chủ

quyền biển đảo nước ta (đặc biệt Trung Quốc)
-Mỗi công dân phải có những hiểu biết chính xác về chủ
quyền đất nước
-Nhiều học sinh hiểu biết hạn hẹp, dễ bị những thế lực thù
địch lợi dụng.
-Hiểu hơn về lịch sử, về chủ trương, đường lối của Đảng
-Tìm hiểu sâu, rộng về kiến thức nhiều môn học, rèn luyện kĩ
năng vận dụng kiến thức các môn học vào thực tế đời sống.


 3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc
giải quyết tình huống
- Địa lý: Vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế của biển Đông.
- Lịch sử: Cơ sở pháp lí về chủ quyền đối với vùng biển, đảo của
nước ta, những hành động xâm phạm đến chủ quyền lãnh hải của
Việt Nam.
- Ngữ văn: Lối văn nghị luận trong thuyết minh, các bài thơ “
Đoàn thuyền đánh cá”, “Tổ quốc nhìn từ biển”..
- Giáo dục công dân: Bài học về lòng yêu nước
- Âm nhạc: Các bài hát nổi tiếng: “Nơi đảo xa ”, “Tổ quốc gọi
tên mình”…
- Tin học: Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm các tư liệu


4. Giải pháp giải quyết tình huống
- Vận dụng kiến thức liên môn giữa các môn Địa lý, Lịch sử,
Giáo dục công dân, Văn học, Âm nhạc, Tin học
-Tìm kiếm, chon lọc tư liệu
- Hiểu và nắm vững nội dung môn học


5. Thuyết minh về tiến trình giải quyết tình huống
*Quá trình thực hiện:
Viết các ý chính => Tìm hiểu => Trao đổi => Viết thành bài
văn.
* Tư liệu sử dụng: Sách giáo khoa, internet.
* Thiết bị sử dụng: Máy tính, máy chiếu, loa.
------

Diện
Diệntích:
tích:1.303
1.303km2
km2
Bờ
Bờbiển:
biển:3.260
3.260Km
Km
Trong
Trong63
63tỉnh
tỉnhcó
có28
28tỉnh,
tỉnh,
thành
thànhphố
phốgiáp
giápbiển
biển
11/14
11/14cuộc
cuộcxâm
xâmlược
lược
nước
nướctatabằng
bằngđường
đường
biển.
biển.
SS bieån
bieån VN
VN ~
~
29%
29% SS Bieån
Bieån
Ñoâng,
Ñoâng, =
= 33 laàn
laàn SS
ñaát
ñaát lieàn
lieàn


VIỆT NAM

QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA


Tiềm năng và tầm quan trọng của biển

Hải sản

Khoáng sản

Dầu mỏ

Giao thông

Du lịch

2400 loài
cá với các
bộ họ khác
nhau, trữ
lượng
5
triệu
tấn/năm

Nhiều
khoáng sản
quý: thiếc,
ti
tan,
thạch anh,
nhôm, sắt,
các loại đất
hiếm..

Trữ lượng
dầu khí 10
tỷ tấn, 25%
trữ
lượng
dầu khí biển
Đông, khai
thác khoảng
20
triệu
tấn/năm.
Trữ lượng
khí đốt 3
nghìn
tỷ
m3/năm

Bờ biển chạy
dọc từ Bắc
tới Nam, với
3.260km bờ
biển có nhiều
cảng, vịnh….
Nằm liên trục
giao
thông
đường biển
quốc tế là
tiềm
năng
cho
ngành
kinh tế dịch
vụ trên biển

Bờ biển dài
có nhiều cảnh
đẹp, khu du
lịch
nổi
tiếng..


Vịnh Hạ Long

Đảo Phú Quốc


Đảo Cô Tô

Hoàng Sa

Bạch Long Vĩ

Trường Sa


Những hành vi xâm phạm chủ quyền
của Trung Quốc


Cuộc chiến trên bãi đá Gạc Ma 14/3/1988 khiến 64 thủy binh
Việt Nam đã thiệt mạng và mất 3 tàu thủy binh


Giàn khoan Hải
Dương 981 (1/5/2014)

Giàn khoan Nam Hải 9
(20/6/2014)


Tàu Trung Quốc đâm tàu cá, tàu cảnh sát biển
Việt Nam (15/5/2016)


Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư
Việt Nam (15/5/2016)


Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc xuất bản
(24/6/2014)


Máy bay Trung Quốc hiện diện bất hợp pháp trên bãi Đá
Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa ngày 6/1/2016


Những hành động trên của
Trung Quốc đã gây ra
thiệt hại không nhỏ về
người và tài sản đối với
Việt Nam


TQ

Philippin

Việt Nam

Đài loan

Malaysia


Các bằng chứng khẳng định chủ quyền Việt Nam
trên biển


An Nam Đại Quốc Họa Đồ của
Giám mục Jean Louis Taberd
(Pháp) 1938

Bia chủ quyền do một đơn vị lính
bảo an người Việt dựng trên
quần đảo Hoàng Sa vào tháng
6/1938.


Toàn cảnh đảo Hoàng Sa (Pattle Island) chụp năm
1938, tư liệu của UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng


Bản đồ Trung Quốc 1655 không có 2 quần đảo
Hoàng Sa, Trường SaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x