Tải bản đầy đủ

Chuyên đề số phức luyện thi thpt quốc gia

Chuyên đề số phức Luyện thi thpt quốc gia
In Tài Liệu Toán 12Published On Tháng 1 07, 2019Leave A ReplyPosted By Vô Danh

Số phức là chuyên đề trọng tâm của toán 12 cũng như trong quá trình luyện thi
thpt quốc gia . Vì thế hôm nay TàiLiệuHay247 sẽ gửi tặng các em tài liệu để
giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm và phương giải các dạng bài tập
chuyên đề này .
�Tải về tệp PDF tài liệu
T Ả I N G AY V Ề M Á Y
LINK DỰ PHÒNG

Chuyên đề số phức - Luyện thi thpt
quốc gia
Tác giả : Thầy Bùi Trần Duy Tuấn
Số trang : 129 trang - dưới dạng File PDF

Nội dung tài liệu

Tài liệu gồm 6 phần chính , thống kê đầy đủ kiến thức trọng tâm và các dạng
bài tập thường gặp của chuyên đề số phức . Đặc biệt thầy Tuấn có hướng dẫn
cả các kĩ thuật casio để giải nhanh bài tập chuyên đề này nữa đây .

1.

Phần 1 : Các phép toán cơ bản trên tập số phức

2.

Phần 2 : Căn bậc 2 và phương trình bậc 2 của số phức

3.

Phần 3 : Tập hợp điểm của số phức


4.

Phần 4 : Bài toán cực trị số phức

5.

Phần 5 : Dạng lượng giác của số phức

6.

Phần 6 : Tuyển tập các câu hỏi số phức vận dụng cao

�Đừng bỏ lỡ
 Các dạng bài tập số phức cơ bản thường gặp
 Công phá đề thi thpt quốc gia môn toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×