Tải bản đầy đủ

Các dạng toán và bài tập giới hạn có lời giải chi tiết

Các dạng toán và bài tập giới hạn có lời giải
chi tiết
In Tài Liệu Toán 11Published On Tháng 1 01, 2019Leave A ReplyPosted By Vô Danh

Bài viết này TàiLiệuHay247 sẽ gửi tặng các em tài liệu tổng hợp đầy đủ các
dạng toán và bài tập giới hạn có lời giải chi tiết . Tài liệu được biên soạn bởi
thầy Nguyễn Bảo Vương .
�Tải ngay tài liệu
TẢI NGAY Tại Đây
LINK DỰ PHÒNG

Các dạng toán và bài tập giới hạn
Tác giả : Thầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang : 140 trang - dưới dạng File PDF rõ nét .

Nội dung tài liệu

Tài liệu gồm 3 phần chính :
1.PHẦN 1 : Giới hạn của dãy số
1.


Vấn đề 1 : Tìm giới hạn bằng định nghĩa

2.
bản

Vấn đề 2 : Tìm giới hạn của dãy số dựa vào các định lý và các giới hạn cơ


2.PHẦN 2 : Giới hạn của hàm số
1.

Vấn đề 1 : Tìm giới hạn bằng định nghĩa

2.

Vấn đề 2 : Tìm giới hạn của hàm số

3.PHẦN 3 : Hàm số liên tục
1.

Vấn đề 3 : Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm

2.

Vấn đề 3 : Xét tính liên tục của hàm số tại một tập

3.

Vấn đề 3 : Chứng minh phương trình có nghiệm

�Tài liệu khác nên xem
 Tổng ôn chuyên đề giới hạn
 Kiến thức cơ bản chuyên đề giới hạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×