Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Bài tập trắc nghiêm tọa độ oxy - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiêm tọa độ oxy

Bài tập trắc nghiêm chuyên đề tọa
độ Oxyz

Tác giả : Đặng Việt Đông
Nội dung sách : Phần đầu tóm tắt lại các công thức quan trọng trong toàn bộ
chuyên đề. Phần còn lại tổng hợp các bài tập chọn lọc trong chuyên đề hình
học tọa độ Oxyz theo mức độ từ dễ đến khó và phân bố theo từng dạng bài .
Sách được chia làm 8 phần :
1.Tọa độ điểm , tọa độ vector và các phép toán vector
2.Phương pháp mặt phẳng
3.Phương trình đường thẳng
4.Phương trình mặt cầu
5.Khoảng cách
6.Góc
7.Vị trí tương đối giữa điểm ,mặt phẳng ,đường thẳng , mặt cầu
8.Tìm điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×