Tải bản đầy đủ

Sách cho sinh viên luật tham khảo

Sách cho sinh viên luật tham khảo
Các anh, chị, em, bạn cho em hỏi có sách nào cho sinh viên luật tham khảo không ạ? như là sách về tư duy
phản biện, logic, hay là sách về ăn nói hùng biện ạ? Xin cảm ơn rất nhiều!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×